Annons
Annons

Unionen gör tummen upp för IF Metalls utspel

Publicerad 9 maj 2014, kl 14:47

Just som PTK:s förhandlingar om nya turordningsregler och kompetensutveckling för de anställda tycks ha kört fast, öppnar IF Metall för samma sak.
- Det är positivt att de verkar göra samma analys som vi, säger Niklas Hjert, ordförande för PTK:s förhandlingsgrupp.

IF Metall vill förhandla om turordningsregler, anställningsskydd, utbildning och omställning, berättar tidningen Arbetet. Och detta direkt med arbetsgivarna inom industrin. IF Metall anser nämligen att det behövs branschvisa överenskommelser eftersom förutsättningarna skiljer sig åt så mycket.

Beskedet välkomnas av Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef och ordförande för PTK:s förhandlingsgrupp. Sedan länge är PTK involverade i förhandlingar om ett nytt omställningsavtal med Svenskt Näringsliv. PTK har velat få till ett system för kompetensutveckling för tjänstemännen, liksom bättre omställningsmöjligheter för visstidsanställda och anställda som sägs upp på grund av ohälsa. Arbetsgivarna å sin sida har krävt ändrade turordningsregler och större möjligheter att styra vilka som ska få behålla jobbet.

Men de förhandlingarna står i stort sett still eftersom parterna står för långt ifrån varandra. De har dock inte kapsejsat helt.

- Nej, vi tycker att de här frågorna är väldigt angelägna och att vi bör hitta en lösning mellan parterna i ett avtal, säger Niklas Hjert som välkomnar IF Metalls utspel.

- Det är positivt att det finns fler förbund som identifierar att vi måste hitta bra lösningar på det här med kompetensutveckling så att de anställda kan vara fortsatt attraktiva under hela yrkeslivet.  Det är bra att vi är fler som kan ta den svåra diskussionen, en förutsättning för förändring är att den är bra genomdiskuterad.

IF Metall talar om branschvisa avtal. Skulle Unionen kunna tänka sig att göra överenskommelser för exempelvis enbart industrin?

- Från Unionens sida är det viktigt att förändringar som vi gör kring de här sakerna är något som vi kan se att vi kan uppnå för alla Unionens medlemmar inom alla våra branscher. Det är vårt mål.

Avvisar du tanken på branschvisa överenskommelser?

- Jag avvisar den inte, men ska vi göra de här väsentliga förändringarna måste vi veta att det är något vi kan göra för alla våra medlemmar.

Nästa helg ska IF Metalls kongress ta ställning till om förbundet ska försöka inleda förhandlingar om bland annat turordningsregler och omställning.

 

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Kommunal och IF Metall med på las-uppgörelse

  LO-förbunden Kommunal och IF Metall vill också vara med på las-överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Förbunden har fått igenom justeringar i avtalet och kan nu stå bakom det.

 • Läs även...

  Behov av bättre studiestöd efter corona

  I spåren av corona och de varsel som läggs nu kommer anställda behöva insatser för att byta karriär eller vidareutbilda sig. Både utbildningssystemet och finansieringen av studier behöver förbättras för att möta behovet, anser Unionen.

 • Läs även...

  Sänkt arbetstid på SSAB

  Stålbranschen är hårt pressad av en minskad orderingång. För att spara pengar har nu därför SSAB erbjudit en stor majoritet av sina tjänstemän att gå ner i arbetstid, vilket 90 procent av dem har nappat på.

 • Läs även...

  Forskning ska förbereda oss på nästa kris

  Hur kommer det sig att vissa företag i Sverige lyckas ställa om snabbt i kris? Det ska forskare ta reda på i ett av nio projekt som fått forskningsmedel av AFA Försäkring för att studera effekterna av coronakrisen.

 • Läs även...

  Fackens krav: Minst 530 kronor högre lön

  Under fredagen bytte fack och arbetsgivare krav inför avtalsrörelsen. Som vanligt står parterna långt ifrån varandra. Inte minst vad gäller löneökningarna där facken kräver 3,0 procent medan arbetsgivarna vill se låga, eller inga löneökningar alls.

 • Läs även...

  Nya regler har lett till bättre arbetsmiljö

  Arbetsmiljöverkets föreskrift mot psykosocial ohälsa på jobbet, OSA, har främst haft effekt för offentliganställda kvinnor. Men i tre fall som rör Unionenmedlemmars arbetsplatser har arbetsgivare tvingats ta itu med kränkande särbehandling.