Annons

Unionen lägger locket på om Sverigedemokraterna

Publicerad 15 april 2014, kl 11:27

Flera anställda på Unionen reagerar starkt på att förbundet inte tar ställning mot SD. Eller tydliggör varför man inte gör det. Såväl partipolitisk obundenhet som respekt mångfald finns med i första paragrafen i förbundets stadgar. Men ledningen vägrar svara.

Flera fackförbund har den senaste tiden aktivt tagit ställning mot Sverigedemokraterna (SD). Dock inte Unionen, vilket kollega.se skrev om för drygt två veckor sedan. Då svarade Unionens presschef Louise Gerdemo Holmgren på frågorna å ledningens vägar. Enligt henne ska varje medlem stå upp för de värderingar som finns med i stadgarna, men förbundet ”respekterar ett demokratiskt val” och har inga synpunkter på partitillhörighet hos vare sig medlemmar eller förtroendevalda.

Uttalandet har väckt starka känslor bland många anställda och medlemmar inom Unionen.

- Jag är ganska härdad men blev faktiskt chockad när jag läste vad som sades. Jag trodde jag jobbade på ett ställe där jag skulle slippa läsa sådant. Man gömmer sig bakom stadgarna och jag kan bara hoppas på en kovändning, säger Paulina Viancos som är avtalshandläggare på förbundskontoret och medlem i förbundet.

Hon säger att förbundet måste hänga med i samtiden och prioritera den verklighet många medlemmar lever i.

- Det finns väl några procent där ute som är som jag och därför riskerar att drabbas av rasism och diskriminering. Det gör mig lite mörkrädd att jag har en passiv arbetsgivare. Man läser hela tiden om att vi är stora och starka. Men i de viktigaste frågorna vågar vi inte ta ställning.

I den första paragrafen i Unionens stadgar står att organisationen bygger på solidaritet och värderingar som värnar grundläggande demokratiska principer med respekt för jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt alla människors lika värde. Men också att förbundet är partipolitiskt obundet.

- Nu blir det som att allt utom det partipolitiskt obundna är en liten parentes. För mig finns grundpunkten i all facklig verksamhet i begreppet solidaritet. Det rimmar väldigt illa med ett parti som gör skillnad på folk och folk, säger Jakob Engblom som är säljare på förbundskontoret.

Han trodde att det bara var en tidsfråga för Unionens del när Vision senast gick ut och tog ställning mot SD, trots att även Vision är partipolitiskt obundet. I stället tycker han att svaren som Unionen gav blev glidande och att förbundet är ute på en ”väldigt slirig bana”.

- Det är som att vi blivit för pragmatiska för att blidka så många som möjligt. Jag förstår inte problemet med att ta avstånd. Och jag vill som medarbetare och medlem ha ett förtydligande. Tystnad är acceptans.

Unionen har tecknat kollektivavtal med flera SD-kanslier. Det finns också förtroendevalda som är aktiva sverigedemokrater. Men till skillnad från till exempel Vision utesluter inte Unionen någon på grund av det. Däremot får man inte verka i Unionens namn på ett sätt som går emot stadgarna om alla människors lika värde. Det räcker inte anser många medlemmar och anställda som Kollega talat med.

- I dag är det SD, i morgon kanske Svenskarnas parti. När partier som vill söndra samhället väljs in är det allvar, och det är Unionens ansvar som tung aktör på arenan att  jobba mot en sådan utveckling. Om vi värnar demokratin så behöver vi ta avstånd från partier med en antidemokratisk agenda, oavsett hur folkvalda de är. Just eftersom vi värnar demokratin, säger Linda Madsen som är kommunikatör i Stockholm men vill poängtera att hon uttalar sig som medlem.

Enligt Jörgen Olsson, ordförande för facklig samverkan på Unionen - ett organ för samtliga klubbar som finns inom förbundet – är frågan inte aktuell rent fackligt.

- Hittills har jag inte stött på att det skulle vara problem för oss anställda att hantera förbundsstyrelsen och de kongressbeslut som finns i frågan. Men vi får se. Det är en komplex fråga, jag har tankar men de är inte helt klara.

Han anser att SD:s beslut att kalla papperslösa för illegala och inte ge dem rätt till akutvård strider mot stadgarna om alla människors lika värde. Men också att ledningen är tydlig med att partipolitisk obundenhet går före.

- Jag tycker inte att det finns brist på ställningstagande. Däremot har frågan inte ställts på sin spets. Och det är en förbundsstyrelsefråga. Vill man ha en annan ordning från medlemmarna får man hantera det på kongressen. Rent fackligt har vi har inget riktigt case här.

Linda Madsen tycker att Unionen ska fundera över vilket samhälle man vill vara med och utforma framöver.

- Unionen är i dag Sveriges största fackförbund och vi har i allra högsta grad inflytande över samhällsutvecklingen. Jag hoppas ledningen kommer med ett tydligt och kraftfullt uttalande om att Unionen självklart tar avstånd från SD:s främlingsfientliga politik och att den inte är förenlig med våra värderingar.

Men Unionens presschef Louise Gerdemo Holmgren säger till kollega.se att hon, och ledningen, inte kommenterar detta ytterligare.

Ur SD:s principprogram

Om mångkulturalism:

Vårt alternativ till mångkulturalismen är en återgång till en gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till år 1975, där målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen.

Om invandring:

Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.

Om familj och jämställdhet:

Det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är av uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv.

Om nationen:

Det faktum att vi ser assimilering som möjlig och eftersträvansvärd är inte detsamma som att vi också ser den som okomplicerad. Assimileringsprocessen är ofta lång och problemfylld och historien visar att det ibland kan ta flera generationer innan den är slutförd och i vissa fall lyckas den inte överhuvudtaget, utan leder istället till uppkomsten av segregerade och särkulturella samhällen. Ju mer en invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska nationens och ju större gruppen av invandrare är, desto svårare blir assimileringsprocessen. Detta är en av de primära orsakerna till att Sverigedemokraterna förespråkar en långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring, i synnerhet ifrån länder där kulturen och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska.

Om demokrati:

Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk.

Om nationalism:

Att kärleken till den egna nationen och viljan att befrämja dess intressen vid flera tillfällen i historien har vänts till hat och aggression mot andra nationer är ett beklagligt faktum. Att på dessa grunder avfärda alla former av nationalism och fosterlandskärlek är dock lika befängt som att avfärda den romantiska kärleken mellan två människor på basis av att den i vissa undantagsfall kan resultera i svartsjuka och svek som ibland slutar med våld.

Om kultur:

Kulturimpulser som utan att anpassas till svenska förhållanden inympas i det svenska samhället av makthavare eller grupper som inte själva ser sig som svenska betraktar vi dock inte som en del av den svenska kulturen utan snarare som en form av kulturimperialism.

Kommentarer

"Uttalandet har väckt starka känslor bland många anställda och medlemmar inom Unionen."

Ja det stämmer. Jag är medlem i partiet och i förbundet. Det är helt förenligt att tycka illa om exempelvis migrationspolitiken som förs. Eller hur man anser att rättsväsendet, vården, skolväsendet eller flera andra saker sköts. Jag finner nu, i skrivande stund, att Sverigedemokraternas politik är den mest vettiga.

Det finns saker i politiken som jag gärna ser anorlunda, men så länge som vi röstar på det parti vi tycker minst, minst illa om, så blir det som det blir.

Migrationspolitik är inte synonymt med rasism, det är i grund och botten två vitt skilda saker.

SD tar avstånd från klassanalys, deras indelning av människor är fascistisk, alltså med utgångspunkt i etnicitet. Detta visar sig också i deras arbetarfientliga politik - SD röstar konsekvent med alliansen i frågor där de har vågmästarroll och har därigenom bidragit till ett fortsatt försvagande av arbetsrätten och skövlingen av den svenska välfärden.

Vi ska heller inte glömma de många beröringspunkterna till nazismen. SD-politiker som hoppar av går inte sällan till sina nazistiska åsiktsfränder. Toppnamn inom SD för hemliga diskussioner med organiserade nazister om lösningar på "invandrarfrågan" eller betygar dem sin respekt i sociala medier. SDU gick nyligen öppet ut med sitt stöd till en nazistisk organisation. Lägg därtill det faktum att galet många SD-anhängare hjälpt till att sprida den nazistiska propagandan efter knivattacken mot feministerna i Malmö, samt försvarar nazister i kommentarsfält så fort chansen ges.

De som ställer sig i SD:s väg mordhotas av partiets svans av anonyma näthatare, deras stormavdelning om en så vill.

Partiet styrs dessutom stenhårt av en liten, fascistisk maktelit. Kritiker på gräsrotsnivå utesluts snabbt och skoningslöst. När lokala distrikt inte röstar fram maktelitens påläggskalvar, får de bakläxa. Det finns ingen demokrati inom partiet, skulle de komma till makten skulle samma sak hända med landet som helhet.

Lägg till partiets ultranationalistiska historierevisionism, så framstår bilden tydligt av ett fascistiskt parti som fortfarande flörtar aktivt och ger draghjälp åt sina nazistiska kusiner på den yttersta högerkanten.

Den som skapar plattformar åt fascismen, gynnar fascismen. Våga vägra ta debatten!

När jag läser detta skäms jag över mitt fackförbund. Om inte ledningen ändrar sej och tydligt tar ställning mot rasism och för alla människors lika värde kommer jag fundera på att byta fackförbund.

Åsa, enligt den senaste artikeln från Unionens ledning tycker jag det framgår väldigt väl att de tar avstånd från rasism, så vart vill du komma nånstans???

Svenskarnas parti är också ett "helt legalt politiskt parti" som dessutom vunnit ett kommunalt mandat. Nationaldemokraterna har flera. Att vissa partier inte går hand i hand med portalparagrafen ska inte accepteras bara för att man är partipolitiskt obundna - då har man missuppfattat vad "partipolitiskt obunden" betyder.

För mer klarhet vore det intressant om någon kunde jämföra SDs partiprogram med Unionens föreningsstadgar och redogöra exakt för vad som gör att SD inte hör ihop med Unionen/Vision.

När ska vi försöka fimpa den synen vi har på SD? SD är ett helt legalt politiskt parti som valts in i demokratisk ordning i riksdagen 2010. För att värna om vår demokrati måste samtliga partier respekteras vare sig deras politik är bra eller inte. Att man som Vision, tar avstånd från vissa partier strider fullständigt mot föreningsstadgan som säger att förbundet ska vara partipolitiskt obundet. Jag hoppas verkligen att Unionen inte tar efter Vision!

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2014-05-06. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  I norr är det avtal som gäller – även inom IT

  Kollektivavtal och IT-företag är en ovanlig kombination. Men inte i norra delen av landet. En möjlig orsak kan vara de starka fackliga traditionerna. IT-företagen själva framhåller att det handlar om att vara en bra arbetsgivare.

 • Läs även...

  Färre klubbar trots medlemsökning

  Större inflytande på arbetsplatserna. Det är en av Unionens viktigaste målsättningar. Men trots en stor medlemsökning har antalet klubbar och förtroendevalda minskat rejält. Det visar en genomgång som Kollega har gjort.

 • Läs även...

  SATS har bildad klubb

  I förra veckan bildades den första fackklubben på SATS i Stockholm. Det är dessutom den första klubben i den privatägda delen av gymbranschen i Sverige.

 • Läs även...

  A-kassa stoppas efter förlikning

  Att få ekonomisk kompensation för fel som arbetsgivaren begått kan sätta käppar i hjulet för rätten till a-kassa. Det har tre Unionenmedlemmar fått erfara efter en ny dom i kammarrätten.

 • Läs även...

  Så vill Unionen gå vidare med #MeToo

  I kölvattnet av #MeToo vittnar kvinnor över hela arbetsmarknaden om en arbetsmiljö med sexism, kränkningar och övergrepp. Så här vill Unionen gå vidare.

 • Läs även...

  ”Arbetsgivarna dissar utländsk erfarenhet”

  Många som har svårt att komma in i arbetslivet har precis den kompetens som företagen efterfrågar. Facket och arbetsgivarorganisationerna anger flera skäl till vad det beror på.

 • Läs även...

  Nya EU-lagar påverkar svensk arbetsmarknad

  Den senaste mandatperioden har Europaparlamentet och EU:s andra lagstiftare ministerrådet, fattat beslut om flera konkreta lagar på arbetsmarknadsområdet. Det reviderade utstationeringsdirektivet påverkar den svenska arbetsmarknaden mest.

 • Läs även...

  "Ingen kan längre säga att de inte visste"

  Kvinnornas berättelser om trakasserier och övergrepp kommer inte att försvinna ut i tysthet. Martin Linder, Unionens ordförande, tror att #MeToo kommer att leda till en bestående förändring.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.