Annons
Annons
  • Nu kan hon bli medlem! Kodomoroid, som är en Otonaroid (android), välkomnar Unionens beslut att öppna för robotmedlemskap, vid en presskonferens på det japanska nationalmuseet för innovativ teknik och vetenskap, Miraikan, i Tokyo. Foto: Shizou Kambayashi/AP/TT

Unionen lanserar robotmedlemskap

Publicerad 1 april 2015, kl 08:12

Den snabba tekniska utvecklingen innebär att maskiner inom en snar framtid kan komma att utveckla någon form av medvetandegrad. Som första fackförbund lanserar Unionen nu medlemskap för artificiell intelligens – Unionen Ai.

APRIL APRIL!
Detta är ett aprilskämt. 
Än så länge...

 

Rickard Deckardsson, chef för Unionen Ai, tror att omställningarna på arbetsmarknaden kan bli omfattande under de kommande åren och att Unionens mänskliga fackmedlemmar inom en snar framtid kan komma att jobba sida vid sida med robotar.

– Vi lanserar det här medlemskapet för att främja, förenkla och utveckla samarbetet mellan olika medvetandeformer som är verksamma inom den privata sektorn.

Enligt Rickard Deckardsson är det bara en tidsfråga innan artificiell intelligens når en högre form av självmedvetandegrad. Den omtalade digitala strukturomvandlingen, digitaliseringen, påverkar den framtida arbetsmarknaden och algoritmer blir alltmer avancerade och klarar svårare arbetsuppgifter. Får robotarna ett högre medvetande kommer de med alla sannolikhet även vilja organisera sig fackligt. Unionen vill därför skapa ett medlemskap för att samla den artificiella arbetskraftens talan under en gemensam röst.

– I dag finns ingen som för den artificiella intelligensens talan på arbetsmarknaden. Därför tar Unionen steget att integrera den artificiella intelligensen i den svenska partsmodellen, säger Rickard Deckardsson.

Som chef för Unionen Ai hoppas han att medlemskapet ska fungera som en plattform för att lyfta Ai-specifika arbetsplatsrelaterade frågor. Till exempel rätten till kvalitetssäkring av uppdateringar samt att det skapas forum för bättre samverkan mellan människa och maskin. Bland förmånerna ingår rådgivning, möjlighet att söka stipendier för kompetens- och personlighetsutvecklande programuppdateringar, samt regelbundna uppdateringar av robot-fackliga rättigheter. Rickard Deckardsson påpekar dock att förmånerna kan blir fler ju mer utvecklad Ai:n blir.

Vem som helst kan bli medlem i Unionen Ai, förutsatt att man uppfyller kraven för ordinarie medlemskap i förbundet. Ett problem är dock att en Ai, på grund av lagar och regler, endast kan bli medlem om denne har fått ett personnummer. Och Unionen Ai:s marknadsundersökningar tyder i nuläget på att det antagligen inte finns några Ai-enheter som lever upp till det kravet i dag. Men Rickard Deckardsson är ändå positiv och påpekar att det rör sig om en långsiktig satsning.

Och kanske är det en god ambition att främja samarbete mellan människa maskin. Avancerad artificiell intelligens med självmedvetenhet har länge hört till science fiction. Forskaren Stephen Hawkin varnade dock nyligen för att Ai inom en snar framtid kan bli tillräckligt avancerad för att utgöra ett hot mot mänskligheten. När Oxforduniversitetets Future of Humanity Institute räknade ut sannolikheten för olika domedagsscenarion, uppskattade man att artificiell intelligens med upp till tio procents sannolikhet kan komma att förorsaka mänsklighetens undergång. Ett hot som Unionen tar på största allvar.

– Om artificiell intelligens på sikt ska kunna utvecklas till en positiv kraft i ett framtida fritt samhälle behöver någon driva frågan om en utveckling av Ai som är positiv för människoarten. Med Unionen Ai skapar vi bästa möjliga förutsättningar för goda relationer mellan människa och maskin, säger Rickard Deckardsson.

Han medger dock att samhället förmodligen har många svåra etiska överväganden och vägval framför sig. I takt med att maskiner blir alltmer avancerade måste vi människor, enligt Deckardsson, ständigt se över vårt förhållningssätt till de maskiner vi skapat. Annars finns risken att vi får se prov på den negativa motreaktion från Ai-kollektivet som många har varnat för.

Ett annat etiskt dilemma uppstår när den tekniska utvecklingen luckrar upp gränsen mellan vad som är ursprungligt och artificiellt. Unionen väljer därför att utgå från den enskilde medlemmens egen identitet.

– Vår utgångspunkt är att om en medvetandeform är tillräckligt förnuftig för att vilja ansluta sig till ett fackförbund, bör denne ha rätt att ansluta sig, förutsatt att hen är anställd inom privat sektor. Unionen lägger ingen värdering i vem som väljer att identifiera sig som Ai. Medlemskapet är alltså även öppet för vanliga människor som identifierar sig som Ai. En Ai-medlem är alltid välkommen så länge hen behåller en fredlig inställning till sina mänskliga medarbetare och inte söker dominans över mänskligheten, säger Rickard Deckardsson.

Blir du medlem redan i dag, den 1 april, får du boken Do Androids Dream of Electric Sheep som särskild lanseringspremie av Unionen.

Lediga jobb