Annons
Annons
 • Frilans Finans har startat Frilans Finans Råd som är till för att jobba med alla de här frågorna som berör dem som jobbar uppdragsbaserat. Foto: Colourbox (montage Magdalena Taubert)

”Unionen lever i det förflutna”

Publicerad 27 augusti 2018, kl 13:50

Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

Kollega har i en tidigare artikel berättat om Unionens syn på den strandade förhandlingen om kollektivavtal: Frilans finans startar gul fackklubb

Hur upplever ni att diskussionerna om kollektivavtal har gått med Unionen?
– Jag har förhandlat med Unionen i egenskap av ordförande för egenanställningsföretagarnas branschorganisation. Jag är så klart inte nöjd eftersom vi inte fick till ett kollektivavtal. 

Varför har man inte kommit överens?
– Min analys är att vi hade helt olika förutsättningar. Vi är en organisation bildad i nutid, vi kan vara pragmatiska och lösningsorienterade medan Unionen har ett ideologiskt arv som skapar en massa låsningar. Till exempel diskussionen om tillsvidareanställningar, jämfört med tidsbegränsade anställningar. Där har Unionen en syn som går långt tillbaka till fackföreningarnas start och som hör samman med industrialismen. När samhället förändras är det svårt att flytta med i tiden, men man måste byta synsätt när arbetsmarknaden utvecklas.

Är det några speciella frågor där man står långt ifrån varandra?
– Tillsvidareanställningen utgjorde den största låsningen. Fackföreningarna ser den anställningsformen som den enda tryggheten och när det nu växer fram en arbetsmarknad där man jobbar uppdragsbaserat så har man svårt att förhålla sig till det. Vi menar att det går att bygga trygghet utan en tillsvidareanställning.

Varför har det startats en ”gul” fackklubb?
– Det har inte startats en gul fackklubb, det är en etikett som har klistrats på oss av andra. Det som Frilans Finans har gjort är att vi har startat Frilans Finans Råd, som är till för att jobba med alla de här frågorna som berör dem som jobbar uppdragsbaserat. Skälet till att vi gjorde det är att det inte finns någon part som representerar dem som jobbar uppdragsbaserat.

Så det var aldrig tänkt som en fackklubb?
– Vi behöver jobba med frågor kring villkor och trygghet och annat som rör den här typen av anställningar och eftersom inte Unionen eller någon annan part vill ta det ansvaret så startade vi det här rådet.

Vilka frågor ska rådet fokusera på?
– Kompetensutveckling, fysisk och psykosocial arbetsmiljö, matchningsfrågor och såklart a-kassan, som är ett sorgebarn för alla som jobbar uppdragsbaserat.

Hur många är med?
– Det har valts tio personer som ska representera de 18 000 som jobbar som egenanställda. De har ett mandat på två år. 

Hur ser ni att man tillgodoser de anställdas trygghet i dag utan kollektivavtal?
– Vår organisations syfte är att se till att människor får möjlighet att utvecklas. Därför är det naturligt att vi arbetar utifrån ekonomisk och social hållbarhet. Frilans Finans Råd är en del i det. Sedan jobbar vi systematiskt med arbetsmiljön. Att våra egenanställda är långt ifrån arbetsledningen är inget unikt, så har många yrken utvecklats.

 – Vi jobbar preventivt med utbildningar, bland annat via nätet. Men det är en delvis ny arbetsmarknad och man måste skapa nya rutiner och processer för att jobba med sådana saker.

Är kollektivavtal en del i framtidens arbetsmarknad enligt er?
– Jag tror på den svenska modellen. Det var därför vi valde att sätta oss i förhandlingar med Unionen. Sedan måste fackförbundet bestämma sig för om de vill vara en part som representerar anställda som jobbar uppdragsbaserat, eller om de vill överlåta det på andra parter.

Samtalar ni med andra parter?
– Ja. Men många delar av arbetsmarknaden är väldigt polariserad. Det är låsta positioner redan från början. Det gäller till exempel a-kassan, som vägrar att föra en dialog med oss.

Finns det möjlighet till fortsatta diskussioner med Unionen?
– Vi stänger inga dörrar, det är en fråga för Unionen.

Vad krävs för att det ska ske?
– Att man säger att man vill vara med att reglera de egenanställdas arbetsvillkor och är beredda att skapa ett nytt sorts kollektivavtal där arbetsgivaren betalar proportionerligt till trygghetssystemen. Dagens kollektivavtal bygger på tillsvidareanställningar och då hamnar vi i ett läge där arbetsgivaren inte betalar proportionerligt. Det är helt orimligt.

En gul fackklubb

En gul fackklubb är en facklig sammanslutning som styrs av arbetsgivaren. Det första gula facket, Fédération nationale des Jaunes de France, grundades i Frankrike av Pierre Biétry år 1902. Den gula färgen valdes för att understryka skillnaden mot rött som associerades med socialism.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Vägrade timanställning - blev avskedad

  Gå över till timanställning eller bli uppsagd. Det ultimatumet fick en Unionenmedlem som var anställd på serviceföretaget Mr Urban. När hon vägrade blev hon avskedad.

 • Läs även...

  3 tecken på att vi går mot ljusare tider

  Det finns tydliga tecken på att vi snart går mot ljusare tider. Nästa år sjunker arbetslösheten, smittspridningen minskar och BNP ökar, enligt flera prognoser.

 • Läs även...

  Fackliga framgångar för idrotten

  Idrotten är på frammarsch när det gäller fackliga framgångar. Senast i raden är damkronorna, där Sico förhandlat fram ett landslagsavtal, som reglerar ersättningar och försäkringar under landslagsspel.

 • Läs även...

  Replik: Lägstalöner skyddar anställda i alla åldrar

  Lägstalöner i Unionens avtal är inte ungdomslöner. Det är ett skydd mot utnyttjande av anställda i alla åldrar, skriver Unionens förbundsordförande Martin Linder i en debattreplik.

 • Läs även...

  Unionen förlorade tvist om avtal

  Är larminstallatör ett arbetaryrke eller ett tjänstemannayrke? Det har Unionen och Elektrikerförbundet tvistat om. Nu har en skiljenämnd beslutat att man ska följa Elektrikerförbundets avtal.

 • Läs även...

  Mjukstart för avtalsrörelsen

  Det är över ett år tills Unionens nya kollektivavtal ska finnas klara. Men redan nu har förberedelserna för avtalsrörelsen startat. Och det är nu som medlemmarna har störst möjlighet att påverka kraven.