Annons
Annons
 • Martin Linder tror att alla branscher kommer att påverkas av digitaliseringen. Foto: Patrik Nygren

Unionen med i regeringens digitaliseringsråd

Publicerad 17 mars 2017, kl 09:59

Martin Linder, Unionens ordförande, har utsetts till ledamot i regeringens nya digitaliseringsråd. Att försöka se till att alla anställda får en bra möjlighet till den omställning som digitaliseringen kommer att kräva står högt på hans agenda.

Digitaliseringsrådets uppgift är i huvudsak att se till att regeringens digitaliseringspolitik genomförs .

– Digitaliseringen kommer ju att påverka så många områden, det handlar om arbetsmarknaden, socialförsäkringarna, utbildningssystemet och så vidare, och då kommer vårt arbete till stor del att handla om att ta ett samlat grepp och se till att den politik som regeringen beslutar om blir verklighet, säger Martin Linder, Unionens förbundsordförande.

Varför är det viktigt att facket är med?
– Det är väldigt bra. I och med den digitalisering som vi nu är inne i så händer och kommer mycket att hända som påverkar både arbetslivet och arbetsmarknaden. Och då finns det framför allt två huvudperspektiv som vi har identifierat, som är väldigt viktiga att hantera och som jag kommer att bära med mig i rådet.

Det ena perspektivet, säger Martin Linder, är att digitaliseringen sannolikt kommer att driva på den så kallade automatiseringen, alltså att arbetsuppgifter kan automatiseras, vilket gör att många jobb kommer att försvinna samtidigt som nya tillkommer.

– Vi tror att digitaliseringen kommer att spä på både omfattningen och tempot i den omställning som behövs i och med automatiseringen och då måste vi också få det livslånga lärandet på plats så att alla på arbetsmarknaden får rätt förutsättningar. Det blir alltså mer akut att få till konkreta åtgärder, inte minst vad gäller utbildningssystemet, så att alla yrkesverksamma får en chans att ställa om sin kompetens för ett allt längre arbetsliv.

Det andra perspektivet som han tar med sig till digitaliseringsrådet gäller arbetsvillkoren för dem som jobbar i företag vars verksamhet baseras på en digital lösning.

– En konsekvens av digitaliseringen är att det växer fram helt nya sätt att jobba, utföra arbetsuppgifter och att organisera anställda på företag, som kan bli stora, där en digital lösning, som en digital app, är kärnan i företaget. Till exempel Uber. Det påverkar arbetsmarknaden i väldigt stor omfattning och då är frågan hur vi klarar att reglera så att de som jobbar på de här företagen får ett arbetsliv med schysta villkor, chans till löneutveckling, schyst pension och en ekonomisk trygghet.

Finns några branscher som berörs särskilt mycket av detta just nu?
– Det är nog bra att vi alla har inställningen att den digitala utvecklingen och teknikutvecklingen kan förändra förutsättningarna för jobben och arbetssituationer i de allra flesta branscher, säger Martin Linder.

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet består av tio ledamöter. Förutom Martin Linder, finns också representanter från bland annat forskningsvärlden, myndigheter och näringslivet i rådet. Det leds av digitaliseringsminister Peter Eriksson (mp).

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Facken gör tummen ner för medlarnas lönebud

  Totalt 4,5 procent över 29 månader är ett oacceptabelt lågt bud – Facken inom industrin säger nej till det första budet från de oberoende medlarna i årets avtalsrörelse. Arbetsgivarna accepterar däremot budet.

 • Läs även...

  Här finns de nya jobben

  Teknikskiftet riskerar att slå ut många jobb. Värst drabbade är kvinnodominerade yrken. Men det vissa även branscher där det skapas jobb, visar en ny rapport från Unionen.

 • Läs även...

  Tysklands största fack vill ha fyradagarsvecka

  Det tyska fackförbundet IG Metall vill korta arbetsveckan till fyra dagar. Syftet är att rädda jobb som försvinner när arbetsuppgifter automatiseras. Även i Sverige kan kortare arbetstid bli en het fråga i årets avtalsrörelse.

 • Läs även...

  "Politikerna kommer ge parterna mer tid"

  Claes Stråth, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet, är övertygad om att politikerna kommer ge las-förhandlarna mer tid för att slippa få frågan i sina knän.

 • Läs även...

  Gigjobbare kan ha rätt till sjuklön

  Gigarbetare brukar se sig som egenföretagare utan anställningstrygghet. En rättslig prövning skulle kunna visa att många av dem har rätt till både sjuklön och semesterersättning.

 • Läs även...

  Kvinnor drabbas hårdast av krisen

  Det kommer bli tufft på svensk arbetsmarknad under lång tid framöver. Det spår Unionen i sin konjunkturrapport. Och hårdast kommer coronakrisen slå mot kvinnliga tjänstemän.

 • Läs även...

  Plattformsföretag ser sig inte som arbetsgivare

  Ett fåtal arbetsplattformar ser sig som arbetsgivare och har tecknat kollektivavtal. Men de allra flesta anser att de bara förmedlar uppdrag och inte har något arbetsgivaransvar.

 • Läs även...

  Svagare skydd vid arbetsskada i hemmet

  Jobbar du hemifrån till följd av corona? Din arbetsgivare har fortfarande arbetsmiljöansvar. Men råkar du ut för en arbetsskada är ditt skydd betydligt svagare.

 • Läs även...

  Corona utnyttjas av nätbedragare

  Nätbedragare har kommit på nya sätt att lura anställda på känsliga uppgifter – med hjälp av coronaviruset. Med påhittade mejl om hur man skyddar sig får de tillgång till företagshemligheter.