Annons
Annons
 • Regeringen har skickat ut ett förslag om ytterligare en månad reserverad för vardera förälder på remiss. Ett förslag som Unionen tror kommer att få positiva effekter, även om det inte räcker för att nå en jämställd arbetsmarknad. Foto: Hasse Holmberg/TT

Unionen för öronmärkt föräldramånad

Publicerad 19 mars 2015, kl 11:11

Den första januari 2016 reserveras ytterligare en månad inom föräldrapenningen för vardera föräldern, om regeringen får som den vill. En bra idé anser Unionen, men understryker att förslaget inte per automatik medför att diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden upphör.

I sin budgetproposition för 2015 aviserade regeringen att de skulle återkomma till riksdagen med lagförslag om att reservera ytterligare en månad inom föräldraförsäkringen för respektive förälder. Det har man nu gjort i ett förslag som gått ut på remiss.

I dag tar kvinnor ut betydligt högre andel av föräldrapenningen än män och jobbar dessutom deltid i större utsträckning, vilket får följder på både karriär, löneutveckling och pension.  Föräldraledigheten och hur den fördelas har därför en betydande påverkan på hur jämställdheten på arbetsmarknaden utvecklas. Mot den bakgrunden föreslår regeringen därför att ytterligare 30 dagar reserveras för vardera föräldern, dagar som inte kan avstås till varandra.

 Unionen tror att förslaget kommer att få positiva effekter.

- Ett jämnare uttag av föräldrapenningen kommer att flytta fram positionerna för ett jämställt arbetsliv, säger Peter Tai Christensen, utredare för likabehandling, jämställdhet och mångfald på Unionen.

Man har också tittat på ändringar av jämställdhetsbonusen.  I dag omfattar inte bonusen de första 60 dagarna, som är reserverade för pappan. Enligt förslaget ska antalet bonusdagar nu minska, som en konsekvens av att antalet reserverade pappamånader ökar till 90 dagar. Det innebär att det maximala bonusbeloppet blir 10 500 kronor.

I förslaget hävdar man att några effekter av jämställdhetsbonusen inte kunnat uppmätas. Men när Försäkringskassan frågade nyblivna föräldrar om de var villiga att dela mer på ledigheten om de fick en bonus svarade 90 procent att de var positivt inställda till en bonus som uppmuntrar till ett jämnare uttag av föräldrapenningen. Det är inte belagt att 90 procent kan tänka sig att dela mer lika på grund av bonusmöjligheten och en majoritet svarade samtidigt att man saknade kunskaper om hur bonusen fungerar.

- Vi har en positiv inställning till att använda ekonomiska incitament för att fördela föräldraledigheten jämnt.  Det behövs dock informationskampanjer om hur bonusen fungerar så att fler förstår vad den innebär, innan man kan utvärdera dess effekter, säger Peter Tai Christensen.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Debatt: Vågar Unionen jobba för jämställdhet?

  Hur kan Unionen påstå sig vara ett jämställt förbund om vi samtidigt vägrar skapa en lönemodell som väger in både mjuka och hårda värden, manligt och kvinnligt och sådant som både kostar pengar och genererar pengar? Det skriver Unionenmedlemmen Susanne Persson.

 • Läs även...

  Längre föräldraledighet ökar löneskillnaderna

  När föräldraledigheten förlängdes ökade löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Orsaken kan vara att arbetsgivare kompenserar för de ökade kostnader som föräldraledighet innebär.

 • Läs även...

  Högre studier = högre lön

  Det lönar sig att plugga – om du väljer rätt utbildning. Flertalet högre utbildningar är dock rätt lönsamma i längden, visar en ny rapport. Särskilt om du är kvinna – även om högutbildade män alltid tjänar mer.

 • Läs även...

  Debatt: Skrota idén om familjevecka

  Den föreslagna familjeveckan är ett trubbigt verktyg för något som bör ses som föräldrars egna ansvar. I stället behövs konkreta förslag för ökad jämställdhet, anser debattören Anna Wallgren.

 • Läs även...

  Låg kunskap om föräldrapenning

  Föräldrar har låg kunskap om nya regler som rör föräldrapenning. Till exempel vilka dagar man måste ta ut innan barnet fyller fyra år. Det visar en ny rapport.

 • Läs även...

  Många föräldradagar tas aldrig ut

  Drygt 3,7 miljoner. Så många föräldrapenningdagar har brunnit inne för föräldrar sedan 2010. Det framgår av statistik från Försäkringskassan.

 • Läs även...

  Nytt avtal ändrar kraven vid arbetssjukdom

  Förutom mer pengar i fickan för de anställda fick facken inom industrin även igenom en del anpassningar i Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada. Bland annat slopas kravet att den anställda själv ska bevisa att det är arbetsgivaren som vållat en arbetssjukdom.

 • Läs även...

  Så höga blir löneökningarna

  Ett avtal med en löneökningstakt i samma nivå som det förra med avsättningar till flexpension. Det är i stora drag innehållet i det nya avtalet för industrin. Däremot innehåller det inga retroaktiva löneökningar.

 • Läs även...

  Flexibilitet och tillit gav jämställdhetspris

  På årets mest föräldravänliga företag är frihet under ansvar ledorden. Emerson Process Management är företaget som vinner Unionens jämställdhetspris Guldnappen 2020.