• Regeringen har skickat ut ett förslag om ytterligare en månad reserverad för vardera förälder på remiss. Ett förslag som Unionen tror kommer att få positiva effekter, även om det inte räcker för att nå en jämställd arbetsmarknad. Foto: Hasse Holmberg/TT

Unionen för öronmärkt föräldramånad

Publicerad 19 mars 2015, kl 11:11

Den första januari 2016 reserveras ytterligare en månad inom föräldrapenningen för vardera föräldern, om regeringen får som den vill. En bra idé anser Unionen, men understryker att förslaget inte per automatik medför att diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden upphör.

I sin budgetproposition för 2015 aviserade regeringen att de skulle återkomma till riksdagen med lagförslag om att reservera ytterligare en månad inom föräldraförsäkringen för respektive förälder. Det har man nu gjort i ett förslag som gått ut på remiss.

I dag tar kvinnor ut betydligt högre andel av föräldrapenningen än män och jobbar dessutom deltid i större utsträckning, vilket får följder på både karriär, löneutveckling och pension.  Föräldraledigheten och hur den fördelas har därför en betydande påverkan på hur jämställdheten på arbetsmarknaden utvecklas. Mot den bakgrunden föreslår regeringen därför att ytterligare 30 dagar reserveras för vardera föräldern, dagar som inte kan avstås till varandra.

 Unionen tror att förslaget kommer att få positiva effekter.

- Ett jämnare uttag av föräldrapenningen kommer att flytta fram positionerna för ett jämställt arbetsliv, säger Peter Tai Christensen, utredare för likabehandling, jämställdhet och mångfald på Unionen.

Man har också tittat på ändringar av jämställdhetsbonusen.  I dag omfattar inte bonusen de första 60 dagarna, som är reserverade för pappan. Enligt förslaget ska antalet bonusdagar nu minska, som en konsekvens av att antalet reserverade pappamånader ökar till 90 dagar. Det innebär att det maximala bonusbeloppet blir 10 500 kronor.

I förslaget hävdar man att några effekter av jämställdhetsbonusen inte kunnat uppmätas. Men när Försäkringskassan frågade nyblivna föräldrar om de var villiga att dela mer på ledigheten om de fick en bonus svarade 90 procent att de var positivt inställda till en bonus som uppmuntrar till ett jämnare uttag av föräldrapenningen. Det är inte belagt att 90 procent kan tänka sig att dela mer lika på grund av bonusmöjligheten och en majoritet svarade samtidigt att man saknade kunskaper om hur bonusen fungerar.

- Vi har en positiv inställning till att använda ekonomiska incitament för att fördela föräldraledigheten jämnt.  Det behövs dock informationskampanjer om hur bonusen fungerar så att fler förstår vad den innebär, innan man kan utvärdera dess effekter, säger Peter Tai Christensen.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  ”Unionen lever i det förflutna”

  Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

 • Läs även...

  Fler män ger inte högre löner

  Låglöneyrken är ofta kvinnodominerade. Men när Medlingsinstitutet undersökte saken fann man inga belägg för att en ändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

 • Läs även...

  Samordnare för rehab en hjälp för sjukskrivna

  Att hålla reda på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regler när man är sjuk kan kännas som en djungel. Regeringen föreslår därför rehabiliteringskoordinatorer som ska guida patienter under sin sjukskrivning. En bra idé anser Unionen.

 • Läs även...

  Många tror de får betala själva

  Drygt 40 procent av de privatanställda tjänstemännen upplever att de snart kommer att behöva en vidareutbildning som de inte räknar med att arbetsgivaren ska stå för.

 • Läs även...

  Riskerar konkurs: "Det tog tvärstopp"

  Nästan varannan egenföretagare tror att de snart kommer gå i konkurs på grund av coronakrisen, enligt en undersökning bland Unionens medlemmar. Johan Svälas har länge klarat sig bra – men nu har det tagit stopp.

 • Läs även...

  Kvinnor drabbas hårdast av krisen

  Det kommer bli tufft på svensk arbetsmarknad under lång tid framöver. Det spår Unionen i sin konjunkturrapport. Och hårdast kommer coronakrisen slå mot kvinnliga tjänstemän.

 • Läs även...

  Unionen: ”Staten ska inte betala hela lönen”

  Både Svenskt Näringsliv och Almega vill att staten ska betala hela lönekostnaden för krisande företag. Men Unionen tycker att 80 procents arbetstidsminskning är tillräckligt.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.