Annons
 • Foto: Claudio Bresciani/TT

Unionen varnar för ökad kompetensbrist

Publicerad 20 september 2017, kl 11:25

Regeringens höstbudget är ovanligt frikostig. 40 miljarder kronor läggs bland annat på skattesänkningar och utbildning. Unionen ser positivt på flera delar av budgeten, men anser att utbildningssatsningen borde haft en annan inriktning.

Det finns flera bra delar av budgeten, anser Katarina Lundahl, Unionens nytillträdda chefsekonom. Hon pekar bland annat på att bidragsdelen i studiemedel höjs, samma sak gäller för taket i sjukförsäkringarna. Dessutom införs en skattereduktion för fackföreningsavgiften.

Det är viktigt av två skäl. Dels är det viktigt att ha en hög organisationsgrad för att värna den arbetsmarknadsmodell vi valt att ha i Sverige, dels har arbetsgivarna rätt att dra av kostnaden så det blir en symmetri.

Andra saker som Unionen anser är bra är att arbetsgivaravgiften för den först anställde sänks liksom att reglerna för skatten på personaloptioner ändras för anställda i mindre företag.

Men vi tycker att utformningen borde varit lite annorlunda för att bli mer träffsäker, säger Katarina Lundahl.

En av Unionens viktigaste frågor är kompetensutveckling. Utbildning tillhör de områden som får störst uppmärksamhet av regeringen i budgeten. Redan nästa år ska 18 000 nya platser till på yrkeshögskola, den yrkesinriktade vuxenutbildningen, folkhögskolan samt vissa högskoleutbildningar.

Det är generellt bra med fler utbildningsplatser, konstaterar Katarina Lundahl.

Men vi tycker att de har fel inriktning eller åtminstone borde ha kompletterats med andra utbildningar. Just nu ökar bristen på arbetskraft med specifik kompetens, vi ser inte att de här satsningarna kommer att åtgärda det problemet.

Unionen hade velat se fler satsningar på kortare utbildningar i form av fristående kurser, distanskurser och kvällskurser som redan yrkesverksamma kunde ha utnyttjat. Om flera som redan har jobb vidareutbildar sig skapar det också utrymme för andra att komma in på arbetsmarknaden, menar Unionen.

Timingen för regeringens utbildningssatsning är inte helt lyckad. Högkonjunkturen och arbetskraftsbristen är här och nu. Genom att satsa på långa utbildningar riskerar man att åstadkomma att fler åker in i utbildningssystemet och försvinner från arbetsmarknaden, säger Katarina Lundahl.

Detaljer i budgeten:

 • Utbildningssatsning med 18 000 nya platser på yrkeshögskola, yrkesinriktad vuxenutbildning, folkhögskola samt vissa högskoleutbildningar.
 • CSN-lån till körkort blir möjligt för långtidsarbetslösa nästa år. 2019 blir detta möjligt även för unga som slutfört en gymnasieutbildning.
 • Antalet karensdagar i a-kassan minskar från sju till sex dagar nästa år.
 • Fackföreningsavgiften får en skattereduktion med 25 procent.
 • Anställda i företag med färre än 50 anställda slipper betala inkomstskatt på personaloptioner och arbetsgivaren slipper då betala arbetsgivaravgift.
Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Partierna om: Kompetens­utveckling

  Hur kan ni underlätta för yrkesverksamma att omskola sig och byta bana under arbetslivet?

 • Läs även...

  Bistrare tider väntar - särskilt för kvinnor

  Det är sannolikt att Sverige går in i en lågkonjunktur någon gång under nästa mandatperiod. Det menar Unionen i sin konjunkturrapport.
  - Politikerna behöver se till att det blir enklare att vidareutbilda sig nu, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

 • Läs även...

  Unionen kräver fler satsningar på kompetens

  Regeringen satsar 20 miljoner kronor på korta högskolekurser som ska locka medelålders till vidareutbildning. Unionen välkomnar pilotprojektet.
  – Det är bra att man gör något men det är inte tillräckligt, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.