Annons
 • Frågan om flexpension i förra årets avtalsrörelse bidrog till att Unionen toppade varsellistan. Foto: Kollega

Unionen varslade mest under 2016

Publicerad 20 februari 2017, kl 11:21

Unionen tog till flest stridsåtgärder förra året. Av de totalt 25 varsel som lades i samband med avtalsförhandlingar stod Unionen för sju. Det framgår av Medlingsinstitutets årsrapport.

Under 2016 träffade arbetsmarknadens parter 498 avtal. Sammanlagt omfattade de 2,7 miljoner löntagare. Det fanns farhågor om att avtalsrörelsen förra året skulle bli turbulent men enligt Medlingsinstitutets statistik motsvarar tvisterna och antalet förlorade arbetsdagar tidigare år då många avtal löpt ut samtidigt.

Totalt lades det varsel om stridsåtgärder i samband med 25 avtalsförhandlingar. Almega är det arbetsgivarförbund som var part i flest avtalstvister, 16 stycken.

På den fackliga sidan förekom Unionen som part i sju tvister, Sveriges Ingenjörer i tre och i elva av ärendena var ett LO-förbund part. Samtliga av Unionens och Sveriges Ingenjörers tvister utom en avsåg frågan om flexpension. Dessa stridsåtgärder utlöstes dock aldrig.

Totalt gick 10 417 arbetsdagar förlorade på grund av stridsåtgärder under fjolåret. Den mest omfattande konflikten rörde Byggavtalet, här uppgick antalet förlorade arbetsdagar till knappt 4 800.

Medlingsinstitutets rapport visar att reallönerna år 2016 väntas öka med i ungefär 1,4 procent. De flesta avtal som tecknades blev ettåriga vilket innebär att 465 avtal löper ut under 2017.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Unionen förlorade tvist om uppsägningtid

  Anställda som följer med när verksamhet läggs ut på entreprenad får inte tillgodoräkna sig anställningstiden hos den förra arbetsgivaren. Det slår Arbetsdomstolen fast.

 • Läs även...

  Medlem i kläm - så gick det sen

  Hur gick det för killarna som ville ”Unleash the fucking fury” på sin chef? Fick Unionenmedlemmen som glömt rapportera in sin nya lön till Försäkringskassan betala en halv miljon i skuld? Här är några av Unionens mest omskrivna tvister. Och hur de slutade.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.