Annons
 • Unionens förhandlingschef Niklas Hjert, tv, och Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör för IT- och telekomföretagen inom Almega, th.

Unionen: Vi går mot konfrontation

Publicerad 2 februari 2016, kl 16:49

IT- och telekomföretagen utmanar Unionen med en rad krav som tänjer på ramarna för den svenska modellen.
- Det är inte så att vi söker konflikt, men vi är beredda om det krävs, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

Arbetsgivarna inom IT och telekom har ett antal krav som väcker uppmärksamhet i den pågående avtalsrörelsen. ”Almegas beteende gör oss väldigt oroliga”, twittrade Unionen häromdagen (se nedan).

Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef, är inte förvånad över Almegas hårda linje, men menar att kraven i den här avtalsrörelsen bekräftar bilden av en arbetsgivarorganisation som inte är intresserad av att utveckla den svenska modellen.

- Vi går mot en konfrontation vad gäller flexpensionen, vad gäller sifferlösa avtal, vad gäller arbetstidsfrågor och regler vid neddragningar. Det är stora, viktiga frågor. Det är inte så att vi söker konflikt, men vi är beredda om det krävs för att värna den svenska modellen, säger Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef.

Almega vill bland annat ändra las-reglerna kraftigt. I dag får två personer på företag med högst tio anställda undantas från turordningen sist in-först ut när ett företag ska säga upp. Men arbetsgivarna vill att 20 procent av de anställda ska kunna undantas från turordningslistan oavsett företagets storlek.

Ett företag med hundra anställda skulle exempelvis kunna låta 20 anställda med kort tid på företaget stanna och i stället säga upp 20 andra med längre anställningstid.

Redan i dag finns möjligheten för företag att gå förbi las-reglerna genom att komma överens med det lokala facket och göra egna turordningslistor. Det fungerar dock inte i systemet för IT- och telekombranschen, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på just IT- och telekomföretagen i Almega. Det är dessutom förenat med för stora kostnader för de enskilda arbetsgivarna, menar hon.

Turordningsregler vid nedskärningar hör dock inte hemma i branschvisa förhandlingar, menar hennes motpart, Niklas Hjert.

- Det där är frågor som hanteras i avtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Vi kommer inte att reglera den typen av frågor i några branschavtal, säger han.

Arbetsgivarna anser också att det inte heller behövs några avtalsrörelser.

- Vi har länge yrkat på sifferlösa avtal. Har man det behövs inte längre avtalsrörelser för att komma överens om ett antal siffor. Men självklart krävs det regelbundna avstämningar mellan de centrala parterna för att se vad som fungerar och inte fungerar, säger Anne-Marie Fransson.

Mycket i Almegas krav ligger i linje med vad man krävt i tidigare förhandlingar. Men löpande tillsvidareavtal, i stället för återkommande avtalsrörelser, är något som Unionen inte stött på förut, enligt Niklas Hjert. Men några sifferlösa avtal kommer fackförbundet inte att gå med på.

- Vissa mindre förbund skulle kunna gå med på sifferlösa avtal eftersom det finns större förbund, som Unionen, som kan garantera löneökningar i centrala avtal. Men vi kan aldrig gå med på sifferlösa avtal, kontrar Niklas Hjert.

Inom Almega vill man dessutom ha ”ökad flexibilitet” för arbetsgivarna att göra upp med individer i företagen. Det kan gälla exempelvis lön och arbetstid.

- Det här är en bransch som lider av kompetensbrist. Företagen måste vara attraktiva för att locka de mest kompetenta medarbetarna. Arbetsgivarna är på tå för att ge de anställda bra villkor, säger Anne-Marie Fransson.

Men det argumentet biter inte på Niklas Hjert.

- Flexiblitet kan på ytan vara ett fint ord. Men vi måste också se vilka konsekvenser det för med sig. Våra medlemmar utsätts för ett hårt tryck på tillgänglighet och oreglerad arbetstid. Vi är inte beredda att gå åt fel håll där, svarar Niklas Hjert.

På twitter har Unionen anklagat Almega för att gå ”längre än alla andra”. Enligt Unionen har Almega lagt fram krav ”som på sikt leder till att den svenska modellen skrotas”.

- Almega utmanar den svenska modellen genom att vilja tömma de centrala kollektivavtalen vilket skulle minska de anställdas inflytande. Det kommer vi aldrig att gå med på, säger Niklas Hjert.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Gabriella Westberg
Gabriella Westberg
[email protected]
@Tidn_Kollega
Lediga jobb
 • Läs även...

  Partierna om: Den svenska partsmodellen

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  ”En uppvisning i svenska modellen”

  Regeringen nappade på förslaget från arbetsmarknadens parter om etableringsjobb. Den vägen ska minst 10 000 nyanlända och långtidsarbetslösa få jobb. Men det dröjer till hösten 2019 innan reformen sjösätts.

 • Läs även...

  Företag gillar svenska modellen

  De flesta jobbar på företag med kollektivavtal. Än så länge. Om det ska förbli så måste avtalen göras än mer attraktiva för arbetsgivarna menar Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER. Men det är ett feltänk, menar Unionens ordförande Martin Linder.

 • Läs även...

  I norr är det avtal som gäller – även inom IT

  Kollektivavtal och IT-företag är en ovanlig kombination. Men inte i norra delen av landet. En möjlig orsak kan vara de starka fackliga traditionerna. IT-företagen själva framhåller att det handlar om att vara en bra arbetsgivare.

 • Läs även...

  Konsultbolag lockar personal med avtal

  I kampen om kompetensen valde konsultbolaget Anegy i Stockholm att teckna kollektivavtal. Trygghet samt ordning och reda är det som de anställda efterfrågar mest.

 • Läs även...

  Arbetsgivarmiss ska inte leda till utvisning

  Att arbetsgivare gjort smärre missar genom att exempelvis betala för låg lön under kortare perioder ska inte längre tvinga arbetskraftsinvandrare att lämna landet. Bra, tycker Unionen om förslaget som regeringens utredare lagt fram.

 • Läs även...

  Lite mindre bittra druvor i Sydafrika

  Sydafrikas vinarbetare lever som statare gjorde i Sverige för hundra år sedan trots upprepade rapporter om misär och missförhållanden. Unionenklubben på Systembolaget tog initiativ till ett projekt som ska ge vinarbetarna ett drägligare liv och vinet därifrån lite mindre bitter eftersmak.

 • Läs även...

  Therese Svanström föreslås ta över TCO

  Unionens nuvarande kanslichef Therese Svanström föreslås bli ny ordförande för TCO. Hon efterträder Eva Nordmark som lämnade TCO för rollen som arbetsmarknadsminister.

 • Läs även...

  Medlemmarna tycker till inför avtalsrörelsen

  Mer semester till äldre, en klausul för jämställda löner och en särskild låglönesatsning. Det innebär några av avtalsmotionerna till Unionens förbundsråd.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.