• Foto: Colourbox

Unionen vill ha tredelad föräldraförsäkring

Publicerad 15 februari 2018, kl 13:36

Nu ställer sig Unionen bakom principen om en tredelad föräldraförsäkring. En anledning är att det nu finns en statlig utredning som föreslår just detta.

Med en tredelad försäkring skulle en tredjedel av försäkringen vikas åt vardera föräldern. Den sista tredjedelen skulle familjen få disponera fritt.

Frågan om den tredelade försäkringen har varit uppe till diskussion flera gånger i Unionen. Redan 2008 förde Unionen Stockholms jämställdhetsråd upp frågan utan framgång.

– Vi har länge drivit att uttaget av föräldradagar måste bli jämnare eftersom det är under småbarnsåren som kvinnor halkar efter i lön och karriär, säger Henrik Ehrenberg, Unionens samhällspolitiske chef, enligt vilken det inte egentligen handlar om ett nytt vägval för Unionens del.

– Däremot har vi varit skeptiska till alla regelförändringar som innebär minskad flexibilitet. Men nu när det finns en utredning med ett förslag om tredelad föräldraförsäkring vill förbundsstyrelsen göra en avvägning av olika politiska mål för att uppnå ett gott arbetsliv för våra medlemmar.

Enligt Henrik Ehrenberg kommer Unionens främsta arbete mot ojämställdhet även framöver att bedrivas på arbetsplatserna.

– Vi som fack får inte luta oss tillbaka och lämna över frågan till politikerna, det vore ett stort misstag. Vi måste även fortsatt ha oerhört mycket fokus på hur det fungerar på arbetsplatser. Det gäller att få arbetsgivaren att arbeta systematiskt för att motverka löneskillnader som uppstår under småbarnsåren. Det handlar om att prata igenom sådant som kompetensutveckling, arbetsuppgifter och karriärutveckling.

Att Unionen nu tar ställning innebär inte att förbundet kommer att kampanja för en tredelad försäkring. Däremot kommer man att stötta utredningens förslag i sitt remissvar. Det är dock långt ifrån säkert att förslaget blir verklighet. I dag finns ingen majoritet för det i riksdagen.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Facket på Electrolux i USA möjligt tack vare Unionen

  I Memhpis upphörde Electroluxfabrikens ledning med sina aggressiva metoder för att stoppa fackligt engagemang. Unionens inflytande på Electrolux svenska företagsledning var en avgörande faktor.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Många tror de får betala själva

  Drygt 40 procent av de privatanställda tjänstemännen upplever att de snart kommer att behöva en vidareutbildning som de inte räknar med att arbetsgivaren ska stå för.

 • Läs även...

  Kvinnor drabbas hårdast av krisen

  Det kommer bli tufft på svensk arbetsmarknad under lång tid framöver. Det spår Unionen i sin konjunkturrapport. Och hårdast kommer coronakrisen slå mot kvinnliga tjänstemän.

 • Läs även...

  Då ökar risken för skilsmässa

  När pappor tar ut längre föräldraledighet än de reserverade månaderna ökar risken för separation. Det visar ny forskning. Risken är dock ännu högre när män inte tar ut någon föräldraledighet alls.

 • Läs även...

  Låg kunskap om föräldrapenning

  Föräldrar har låg kunskap om nya regler som rör föräldrapenning. Till exempel vilka dagar man måste ta ut innan barnet fyller fyra år. Det visar en ny rapport.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.