• Foto: Colourbox

Unionen vill ha tredelad föräldraförsäkring

Publicerad 15 februari 2018, kl 13:36

Nu ställer sig Unionen bakom principen om en tredelad föräldraförsäkring. En anledning är att det nu finns en statlig utredning som föreslår just detta.

Med en tredelad försäkring skulle en tredjedel av försäkringen vikas åt vardera föräldern. Den sista tredjedelen skulle familjen få disponera fritt.

Frågan om den tredelade försäkringen har varit uppe till diskussion flera gånger i Unionen. Redan 2008 förde Unionen Stockholms jämställdhetsråd upp frågan utan framgång.

– Vi har länge drivit att uttaget av föräldradagar måste bli jämnare eftersom det är under småbarnsåren som kvinnor halkar efter i lön och karriär, säger Henrik Ehrenberg, Unionens samhällspolitiske chef, enligt vilken det inte egentligen handlar om ett nytt vägval för Unionens del.

– Däremot har vi varit skeptiska till alla regelförändringar som innebär minskad flexibilitet. Men nu när det finns en utredning med ett förslag om tredelad föräldraförsäkring vill förbundsstyrelsen göra en avvägning av olika politiska mål för att uppnå ett gott arbetsliv för våra medlemmar.

Enligt Henrik Ehrenberg kommer Unionens främsta arbete mot ojämställdhet även framöver att bedrivas på arbetsplatserna.

– Vi som fack får inte luta oss tillbaka och lämna över frågan till politikerna, det vore ett stort misstag. Vi måste även fortsatt ha oerhört mycket fokus på hur det fungerar på arbetsplatser. Det gäller att få arbetsgivaren att arbeta systematiskt för att motverka löneskillnader som uppstår under småbarnsåren. Det handlar om att prata igenom sådant som kompetensutveckling, arbetsuppgifter och karriärutveckling.

Att Unionen nu tar ställning innebär inte att förbundet kommer att kampanja för en tredelad försäkring. Däremot kommer man att stötta utredningens förslag i sitt remissvar. Det är dock långt ifrån säkert att förslaget blir verklighet. I dag finns ingen majoritet för det i riksdagen.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  "Vi har alltid varit stridbara"

  På Sveriges Radio, SVT och UR gör sig fackklubbarna redo för 75-årsfirande. Eftersom företaget inte har kunnat konkurrera med höga löner har facket kämpat för bra arbetstider och villkor.

 • Läs även...

  Konsten att höja din lön

  Visa hur du bidrar till företagets framgångar. Det är bästa tipset för att få ut så mycket som möjligt när årets lönepott ska fördelas.

 • Läs även...

  Kvinnor förväntar sig lägre lön än män

  Kvinnliga studenter förväntar sig lägre ingångslön än sina manliga studiekamrater. Det visar en studie där 25 000 studenter på svenska universitet och högskolor ingått.

 • Läs även...

  Allt färre kvinnor i IT-branschen

  Andelen kvinnor i IT- och telekombranschen minskar stadigt. Det bästa sättet att ändra på det är att få fler att förstå hur spännande branschen är. Det menar Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT- och telekomföretagen.

 • Läs även...

  Bilprovningen vill locka kvinnor

  Att som kvinna jobba i en mansdominerad bransch kan vara tufft. Men besiktningsteknikern Malin Lindahl menar att kollegorna inte är något problem, däremot kan kunder ibland fälla taskiga kommentarer.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.