Annons
 • SR radiohuset i Stockholm. Foto: Lasse Holmberg/TT

Unionen vill inte ha gränsdragning

Publicerad 24 april 2014, kl 16:29

Journalistförbundet vill ha en tydlig gränsdragning kring var redaktionella medarbetare hör hemma.
I mars lämnade 15 anställda på SVT och SR förbundet och gick över till Unionen efter att man slutit ett nytt avtal om programanställning.
- En gränsdragning går emot vår idé om hur vi organiserar tjänstemän på arbetsplatsen, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

Det har gnisslat rejält mellan Journalistförbundet och Unionen de senaste veckorna. Bakgrunden är ett avtal om programanställning som gör att visstidsanställda journalister kan vara kvar i upp till fem år, men på bekostnad av företrädesrätten.

Cirka 15 anställda på Sveriges Radio och Sveriges Television lämnade Journalistförbundet med förhoppningar om att kunna förlänga sina tillfälliga kontrakt genom att byta till Unionens avtal. Avtalsshopping som skapar otrygghet för medlemmarna, menade Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling och krävde att man skulle dra en tydlig gräns som innebär att det ska vara Journalistförbundets kollektivavtal som tillämpas när det gäller redaktionella medarbetare. Unionen är inte av samma åsikt.

- Vår organisationsidé är att vi ska organisera tjänstemän på arbetsplatsen och att det är arbetsplatsen som är den gemensamma nämnaren, där vi driver fackliga frågor och hittar överenskommelser. Att då göra en gränsdragningsöverenskommelse går emot den idén, säger Niklas Hjert.  

Det tidigare avtalet, och det som fortfarande gäller för dem som är medlemmar i SJF, innebär att den som varit programanställd i mer än två år har företräde till återanställning.
Avtalet slöts i juni förra året. Unionen framhåller att man gärna samarbetar med Journalistförbundet, utan att för den skull dra några gränser.

- Avtalet löper till 2016 om inte någon säger upp det, så det är inte aktuellt att förhandla om det nu. Men jag tror att de frågor vi resonerar om, hur man bäst skapar trygghet för våra medlemmar, bör vi jobba tillsammans med för att bli så starka som möjligt.

Kommentarer

Niclas Hjerts svar ovan har jag redan kommenterat här: http://www.tcotidningen.se/att-vagra-gransdragningskadar-det-fackliga-ar...
Frågorna där kvarstår att svara på .

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2014-05-15. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Facket på Electrolux i USA möjligt tack vare Unionen

  I Memhpis upphörde Electroluxfabrikens ledning med sina aggressiva metoder för att stoppa fackligt engagemang. Unionens inflytande på Electrolux svenska företagsledning var en avgörande faktor.

 • Läs även...

  SATS har bildad klubb

  I förra veckan bildades den första fackklubben på SATS i Stockholm. Det är dessutom den första klubben i den privatägda delen av gymbranschen i Sverige.

 • Läs även...

  I norr är det avtal som gäller – även inom IT

  Kollektivavtal och IT-företag är en ovanlig kombination. Men inte i norra delen av landet. En möjlig orsak kan vara de starka fackliga traditionerna. IT-företagen själva framhåller att det handlar om att vara en bra arbetsgivare.

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  "Vi har alltid varit stridbara"

  På Sveriges Radio, SVT och UR gör sig fackklubbarna redo för 75-årsfirande. Eftersom företaget inte har kunnat konkurrera med höga löner har facket kämpat för bra arbetstider och villkor.

 • Läs även...

  Konsultbolag lockar personal med avtal

  I kampen om kompetensen valde konsultbolaget Anegy i Stockholm att teckna kollektivavtal. Trygghet samt ordning och reda är det som de anställda efterfrågar mest.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.