• SR radiohuset i Stockholm. Foto: Lasse Holmberg/TT

Unionen vill inte ha gränsdragning

Publicerad 24 april 2014, kl 16:29

Journalistförbundet vill ha en tydlig gränsdragning kring var redaktionella medarbetare hör hemma.
I mars lämnade 15 anställda på SVT och SR förbundet och gick över till Unionen efter att man slutit ett nytt avtal om programanställning.
- En gränsdragning går emot vår idé om hur vi organiserar tjänstemän på arbetsplatsen, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

Det har gnisslat rejält mellan Journalistförbundet och Unionen de senaste veckorna. Bakgrunden är ett avtal om programanställning som gör att visstidsanställda journalister kan vara kvar i upp till fem år, men på bekostnad av företrädesrätten.

Cirka 15 anställda på Sveriges Radio och Sveriges Television lämnade Journalistförbundet med förhoppningar om att kunna förlänga sina tillfälliga kontrakt genom att byta till Unionens avtal. Avtalsshopping som skapar otrygghet för medlemmarna, menade Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling och krävde att man skulle dra en tydlig gräns som innebär att det ska vara Journalistförbundets kollektivavtal som tillämpas när det gäller redaktionella medarbetare. Unionen är inte av samma åsikt.

- Vår organisationsidé är att vi ska organisera tjänstemän på arbetsplatsen och att det är arbetsplatsen som är den gemensamma nämnaren, där vi driver fackliga frågor och hittar överenskommelser. Att då göra en gränsdragningsöverenskommelse går emot den idén, säger Niklas Hjert.  

Det tidigare avtalet, och det som fortfarande gäller för dem som är medlemmar i SJF, innebär att den som varit programanställd i mer än två år har företräde till återanställning.
Avtalet slöts i juni förra året. Unionen framhåller att man gärna samarbetar med Journalistförbundet, utan att för den skull dra några gränser.

- Avtalet löper till 2016 om inte någon säger upp det, så det är inte aktuellt att förhandla om det nu. Men jag tror att de frågor vi resonerar om, hur man bäst skapar trygghet för våra medlemmar, bör vi jobba tillsammans med för att bli så starka som möjligt.

Kommentarer

Niclas Hjerts svar ovan har jag redan kommenterat här: http://www.tcotidningen.se/att-vagra-gransdragningskadar-det-fackliga-ar...
Frågorna där kvarstår att svara på .

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2014-05-15. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Facket på Electrolux i USA möjligt tack vare Unionen

  I Memhpis upphörde Electroluxfabrikens ledning med sina aggressiva metoder för att stoppa fackligt engagemang. Unionens inflytande på Electrolux svenska företagsledning var en avgörande faktor.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Gör facket tillräckligt för mobbade?

  Inte ens en av tio av dem som mobbas och som kontaktar sitt fack anser att de får hjälp. Men hur ser lagen ut? Och vad kan facket egentligen göra?

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  ”Unionen lever i det förflutna”

  Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.