Annons
 • EU-domstolen i Luxenburg. Foto: Peter Hoelstad/TT

Unionenfall till EU-domstolen

Publicerad 24 oktober 2014, kl 15:36

Ska anställningstiden löpa vidare när ett nytt företag tar över verksamheten? Om det tvistar Unionen och Almega i Arbetsdomstolen, som nu begärt hjälp av EU-domstolen.

Det blir allt vanligare med övergång av verksamhet, det vill säga att ett företag tar över en redan befintlig verksamhet inklusive den förra arbetsgivarens personal.

Personer över 55 år som har varit anställda hos samma arbetsgivare i mer än tio år har en kollektivavtalad rätt till förlängd uppsägningstid på sex månader vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Vid övergång av verksamhet anser Unionen att den sammanlagda anställningstiden (från såväl tidigare som aktuell arbetsgivare) ska räknas in i uppsägningstiden.

AD-målet rör fyra Unionenmedlemmar som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist av arbetsgivaren ISS Facility Services AB. Unionen stämmer ISS och Almega då de menar att medlemmarna har rätt att tillgodoräkna sig anställningstid som de tjänat in hos sina tidigare arbetsgivare innan ISS tog över verksamheten.

Men Almega och ISS håller inte med, utan menar att det är anställningstiden från och med verksamhetsövergången som ska styra uppsägningstiden.

För att reda ut om Almegas och ISS:s tolkning är förenlig med överlåtelsedirektivet har AD beslutat att inhämta ett så kallat förhandsavgörande från EU-domstolen. Ett beslut som är ytterst ovanligt.

- Det är ovanligt att Arbetsdomstolen ber om ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Mig veterligen är det fjärde gången någonsin som AD gör det, säger Susanne Forssman, förbundsjurist på Unionen.

Hur lång tid EU-domstolen tar på sig är oklart, men det kan ta flera år innan AD till slut avgör målet.

Kommentarer

Hello,
I am a member of unionen. I don't get this magazine and offers for discounts.
Please do the needful.
BR,
Bhavin

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2014-11-14. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

Lediga jobb
 • Läs även...

  LAS: 8 av 10 AD-domar ger arbetsgivaren rätt

  En genomgång av Arbetsdomstolens domar de senaste 10 åren visar att tvister om arbetsbrist och arbetstagares rätt att behålla jobbet oftast döms till arbetsgivarens fördel. Trots det vill flera politiska partier avskaffa turordningsreglerna.

 • Läs även...

  Medlemmar döms till miljonskadestånd

  Unionenmedlemmarna gjorde sig skyldiga till brott mot lojalitetsplikten. Däremot bröt de inte mot lagen om företagshemligheter. Det slår Arbetsdomstolen fast i ett uppmärksammat mål där skadestånden till slut hamnade på 2,4 miljoner kronor i stället för det ursprungliga kravet på över 10 miljoner.

 • Läs även...

  Medlem i kläm - så gick det sen

  Hur gick det för killarna som ville ”Unleash the fucking fury” på sin chef? Fick Unionenmedlemmen som glömt rapportera in sin nya lön till Försäkringskassan betala en halv miljon i skuld? Här är några av Unionens mest omskrivna tvister. Och hur de slutade.

 • Läs även...

  Unionen förlorade tvist om uppsägningtid

  Anställda som följer med när verksamhet läggs ut på entreprenad får inte tillgodoräkna sig anställningstiden hos den förra arbetsgivaren. Det slår Arbetsdomstolen fast.

 • Läs även...

  A-kassa stoppas efter förlikning

  Att få ekonomisk kompensation för fel som arbetsgivaren begått kan sätta käppar i hjulet för rätten till a-kassa. Det har tre Unionenmedlemmar fått erfara efter en ny dom i kammarrätten.

 • Läs även...

  Turordningen inte självklar

  Trodde du att sist in-först ut var en absolut regel? Då tror du fel. Det blir allt vanligare att fackklubbar kommer överens med arbetsgivaren om en alternativ turordning, genom en så kallad avtalsturlista.

 • Läs även...

  Dubbelt så många mammor går ner i tid

  Fyra av tio kvinnor har gått ner i arbetstid för att ta hand om sina barn men bara knappt hälften så många män har gjort samma sak, det visar Unionens Novus bland privatanställda tjänstemän med barn upp till 11 år.

 • Läs även...

  Flyganställda fick ingen vilodag

  Två kabinanställda fick jobba i över ett dygn, två arbetspass i följd, vilket gjorde att de hade rätt till vila. Men någon sådan beviljades aldrig av uthyrningsföretaget.

 • Läs även...

  Arbetsgivaren ser dig

  Inloggning, gps, kassaapparater, passerkort och larm. Med modern teknik går det att i minsta detalj kontrollera vad medarbetarna gör om dagarna.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.