• Foto: TT

Unionens krav inför avtalsrörelsen

Publicerad 9 juni 2015, kl 15:27

Höjd reallön och flexpension för alla. Det är Unionens krav inför den kommande avtalsrörelsen, som beslutades under tisdagen vid Unionens extra förbundsråd.

För att ta reda på vilka områden som är viktigast för medlemmar och förtroendevalda har Unionen sonderat terrängen under våren, med hjälp av medlemsmöten och enkäter. Och under tisdagens förbundsråd tog Unionen riktning inför avtalsrörelsen.

En av frågorna är flexpension, tidigare deltidspension, som innebär att arbetsgivaren sätter av extra medel så att den anställda kan gå ned i tid från 60 eller 62 år. Vill man hellre jobba heltid får man i stället ett tillskott till den vanliga pensionen.

Redan under den förra avtalsrörelsen 2013 lyckades Unionen få igenom flexpension på ett stort antal områden, dock inte i de avtal man har med Almega.  

–Flexpension ger möjlighet att trappa ner och jobba längre upp i åldrarna. Det behövs eftersom dagens pensionssystem är för stelbent för framtidens behov, när livslängden ökar. Vi vill att alla Unionens medlemmar ska omfattas av flexpension, säger Cecilia Fahlberg, Unionens ordförande, i ett pressmeddelande. 

Facken inom industrin, där Unionen ingår tillsammans med fyra andra fackförbund, kommer att presentera en gemensam avtalsplattform i november. I mitten av december överlämnas avtalskraven till arbetsgivarna och förhandlingarna ska vara slutförda senast den 31 mars 2016.

Unionens viktigaste krav inför avtalsrörelsen:

  • Höjda reallöner och ett siffersatt utrymme för årliga löneökningar för alla
  • Flexpension på alla avtalsområden
  • Stärkta möjligheter till återhämtning och ökad tydlighet kring tillgänglighet
  • Systematiska åtgärder för att minska löneskillnader mellan kvinnor och män
     

Unionen bytte tidigare i år namn på deltidspension till flexpension eftersom man anser att det bättre beskriver systemet samt att man vill undvika förväxling med den statliga delpensionen som tidigare fanns i Sverige.

Unionens förbundsråd...

...är Unionens högsta beslutande organ mellan kongresserna och består av 130 förtroendevalda ledamöter från Unionens samtliga 18 regioner, förbundsstyrelse och revisorer.

Lediga jobb
Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.