Annons
 • Foto: Anders Wiklund / TT

Uppgörelse om flexpension i 8 delar

Publicerad 22 februari 2017, kl 15:43

Överenskommelsen om flexpension på Almegaområdet består av åtta delar.

Läs mer: Flexpension i hamn

1. Flexpension: Skiljer sig på två punkter från motsvarigheten inom industrin. För det första kan anställda under bestämda förutsättningar avstå från avsättningen till flexpensionen om arbetsgivaren går med på det. I sådant fall får man i stället en lönehöjning motsvarande den kollektiva avsättningsnivån. 2017 är den 0,2 procent. För det andra kommer nya företag i Almega ha en femårig infasningsperiod i systemet.

2. Möjlighet att gå ned i arbetstid från 62 år. Den möjligheten stärks.

3. Framtidens kollektivavtal: Ett partsgemensamt projekt som ska: ”utveckla kollektivavtal som motsvarar det framtidens företag och medarbetare kommer efterfråga”. Arbetet omfattar exempelvis arbetstid, lönebildning och pensioner.

4. Avräkning av semester: När intjänande- och semesterår sammanfaller ska semesterlön som man fått betraktas som förskottsbetalning och kunna dras från lönen.

5. Beredskap: En ny reglering som tar hänsyn till de nya tekniska hjälpmedel som finns. Beredskapstjänst delas in i tre typer:

a) Tjänstemannen ska via ett mobilt verktyg eller liknande vara anträffbar för att inställa sig i arbete, dock krävs inte inställelse på plats.

b) Tjänstemannen ska inställa sig på arbetsstället eller av arbetsgivaren annan angiven plats för att utföra arbete.

c) Tjänstemannen ska inställa sig i hemmet för att utföra arbete.

6. Anställningsformer: Tillsvidareanställning är huvudregel. Arbetsgivare och tjänsteman kan komma överens om avtalad visstid, men den ska då bestå av minst sju dagar. Även överenskommelse om kortare tid kan göras, men om detta missbrukas kan facket återkalla möjligheten. Ett vikariat eller avtalad visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning efter sammanlagt mer än 36 månaders anställning under en femårsperiod.

7. Förhandlingsordning: Enhetlig reglering ska ge effektiv förhandlingskultur och hantering av tvister samt öka rättssäkerheten.

8. Gemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist: Ska stötta de lokala parterna, men inte innebära några förändringar jämfört med dagens regelverk. En nyhet blir att de lokala parterna ka be om en omställningskonsultation om de inte kan enas.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Partierna om: Kompetens­utveckling

  Hur kan ni underlätta för yrkesverksamma att omskola sig och byta bana under arbetslivet?

 • Läs även...

  Partierna om: Den svenska partsmodellen

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  ”Unionen lever i det förflutna”

  Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

 • Läs även...

  Partierna om: Psykosocial arbetsmiljö

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  ”En uppvisning i svenska modellen”

  Regeringen nappade på förslaget från arbetsmarknadens parter om etableringsjobb. Den vägen ska minst 10 000 nyanlända och långtidsarbetslösa få jobb. Men det dröjer till hösten 2019 innan reformen sjösätts.

 • Läs även...

  Medlemmarna tycker till inför avtalsrörelsen

  Mer semester till äldre, en klausul för jämställda löner och en särskild låglönesatsning. Det innebär några av avtalsmotionerna till Unionens förbundsråd.

 • Läs även...

  Medlemmar i rättegång mot Unionen

  För sju år sedan gick Unionen med på en försämring av avtalet för SAS kabinpersonal. Det orsakade raseri bland många medlemmar och 186 av dem stämde Unionen. I går avslutades rättegången.

 • Läs även...

  Få egenföretagare vet att de kan teckna avtal

  Det är vanligare att pensionärer än de som är under 30 driver företag. En orsak är sannolikt bristen på trygga villkor. Men det finns ett ännu ganska okänt sätt att motverka det, genom att teckna kollektivavtal åt sig själv som egenföretagare.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.