Annons
Annons
 • Foto: Anders Wiklund / TT

Uppgörelse om flexpension i 8 delar

Publicerad 22 februari 2017, kl 15:43

Överenskommelsen om flexpension på Almegaområdet består av åtta delar.

Läs mer: Flexpension i hamn

1. Flexpension: Skiljer sig på två punkter från motsvarigheten inom industrin. För det första kan anställda under bestämda förutsättningar avstå från avsättningen till flexpensionen om arbetsgivaren går med på det. I sådant fall får man i stället en lönehöjning motsvarande den kollektiva avsättningsnivån. 2017 är den 0,2 procent. För det andra kommer nya företag i Almega ha en femårig infasningsperiod i systemet.

2. Möjlighet att gå ned i arbetstid från 62 år. Den möjligheten stärks.

3. Framtidens kollektivavtal: Ett partsgemensamt projekt som ska: ”utveckla kollektivavtal som motsvarar det framtidens företag och medarbetare kommer efterfråga”. Arbetet omfattar exempelvis arbetstid, lönebildning och pensioner.

4. Avräkning av semester: När intjänande- och semesterår sammanfaller ska semesterlön som man fått betraktas som förskottsbetalning och kunna dras från lönen.

5. Beredskap: En ny reglering som tar hänsyn till de nya tekniska hjälpmedel som finns. Beredskapstjänst delas in i tre typer:

a) Tjänstemannen ska via ett mobilt verktyg eller liknande vara anträffbar för att inställa sig i arbete, dock krävs inte inställelse på plats.

b) Tjänstemannen ska inställa sig på arbetsstället eller av arbetsgivaren annan angiven plats för att utföra arbete.

c) Tjänstemannen ska inställa sig i hemmet för att utföra arbete.

6. Anställningsformer: Tillsvidareanställning är huvudregel. Arbetsgivare och tjänsteman kan komma överens om avtalad visstid, men den ska då bestå av minst sju dagar. Även överenskommelse om kortare tid kan göras, men om detta missbrukas kan facket återkalla möjligheten. Ett vikariat eller avtalad visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning efter sammanlagt mer än 36 månaders anställning under en femårsperiod.

7. Förhandlingsordning: Enhetlig reglering ska ge effektiv förhandlingskultur och hantering av tvister samt öka rättssäkerheten.

8. Gemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist: Ska stötta de lokala parterna, men inte innebära några förändringar jämfört med dagens regelverk. En nyhet blir att de lokala parterna ka be om en omställningskonsultation om de inte kan enas.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Facken gör tummen ner för medlarnas lönebud

  Totalt 4,5 procent över 29 månader är ett oacceptabelt lågt bud – Facken inom industrin säger nej till det första budet från de oberoende medlarna i årets avtalsrörelse. Arbetsgivarna accepterar däremot budet.

 • Läs även...

  Tuffa tider för många konsulter

  Konsulter får ofta ta smällen när krisen kommer. Under coronapandemin har tusentals konsulter varslats och tiotusentals permitterats. Värst är läget inom den tunga fordonsindustrin.

 • Läs även...

  Unionen: ”Staten ska inte betala hela lönen”

  Både Svenskt Näringsliv och Almega vill att staten ska betala hela lönekostnaden för krisande företag. Men Unionen tycker att 80 procents arbetstidsminskning är tillräckligt.

 • Läs även...

  Lägre lön för inhyrd personal under krisen

  En bemanningsanställd riskerar att få lägre korttidslön än andra anställda. Nu försöker Unionen få Tillväxtverket att ändra tillämpningen av lagen.

 • Läs även...

  Las: Det förhandlar parterna om

  Slopa anställningsformen allmän visstid och tillåt undantag i turordningsreglerna baserat på antalet uppsagda. Det är två frågor som arbetsgrupperna i las-förhandlingarna mellan fack och arbetsgivarna tittar på.

 • Läs även...

  ”Kan få arbetslöshet på 25 procent”

  Insatserna för att dämpa följderna av corona är långt ifrån tillräckliga. Det anser Stefan Koskinen på Almega, som tror att vi riskerar en arbetslöshet på mellan 20 och 25 procent om inte regeringen tar till kraftfulla åtgärder.

 • Läs även...

  Medlemmarna tycker till inför avtalsrörelsen

  Mer semester till äldre, en klausul för jämställda löner och en särskild låglönesatsning. Det innebär några av avtalsmotionerna till Unionens förbundsråd.

 • Läs även...

  Medlemmar i rättegång mot Unionen

  För sju år sedan gick Unionen med på en försämring av avtalet för SAS kabinpersonal. Det orsakade raseri bland många medlemmar och 186 av dem stämde Unionen. I går avslutades rättegången.

 • Läs även...

  Få egenföretagare vet att de kan teckna avtal

  Det är vanligare att pensionärer än de som är under 30 driver företag. En orsak är sannolikt bristen på trygga villkor. Men det finns ett ännu ganska okänt sätt att motverka det, genom att teckna kollektivavtal åt sig själv som egenföretagare.