Annons
Annons

Vad betyder social kompetens?

Publicerad 31 maj 2012, kl 14:31

Jag håller på att slutföra mina studier och är i full gång med att söka en massa jobb. Jag söker inom olika branscher och med en hyfsad bredd på exakt vilken typ av arbete jag söker. Vad som har slagit mig nu, efter att ha läst ett antal 100 annonser, är att det ofta förekommer att de söker efter " social kompetens". Kan du ge mig ett svar på vad det innebär?
//undrande

Svar: När jag läste frågan var min första reaktion att: " ja men det är ju ..." sedan kom jag på mig själv med att faktiskt inte riktigt konkret kunna förklara det!

Så jag har gjort lite efter-forskning kring hur det talas om begreppet social kompetens och jag vill förtydliga att detta är ETT sätt att beskriva det på.

Med social kompetens menas inte att det är den som talar mest och alltid har ett svar på tal i mingelsammanhang. Det är inte heller den som är roligast och drar mest vitsar vid fikarasterna.

Att ha en social kompetens riktar sig mot att ha en förmåga att kunna kommunicera och samarbeta med många olika typer av människor. Att kunna läsa av vad det är för sammanhang jag är i och kunna anpassa mig efter det. Det är dock viktigt att betona att det inte innebär en överanpassning och att alltid följa gruppen. För i social kompetens ligger även empati, ansvarsförmåga, att kunna stå upp för sig själv och andra. Förmåga att hantera och lösa konflikter. Går vi lite djupare i beskrivningen så ligger även en uppfattning kring att det är personer med en klar och stabil självbild som har lätt för att ge beröm och vara öppen för olika förslag och idéer. 

Man pratar även om social kompetens i relation till att förstå företagets mål, visioner och värderingar och kunna agera efter dem. Och då är det ju viktigt att man dels känner till dem och dels kan stå bakom dem!

Vad jag skulle tycka var spännande är om du frågar de företag som du söker till vad de lägger i begreppet social kompetens. Undrar hur många som verkligen kan svara på frågan vad det innebär?!

Lycka till med att få ett arbete där du kan få använda din sociala kompetens och kom ihåg att din sociala kompetens utvecklas genom att du alltid reflekterar över dina egna åsikter och reaktioner och är beredd på att ändra dem!