Vad säger ombuden om digitala skyddsronder?

Publicerad 22 november 2013, kl 11:23

Många inom tjänstemannayrkena är beroende av att it-miljön fungerar, men ändå är det ovanligt att it-stress och användbarhet ingår i de kontinuerliga skyddsronderna. Vi har pratat med arbetsmiljöombud på några stora bolag.

Vad säger ombuden om digital skyddsrond?
Vi frågade:

1. Märker ni av att IT-stress påverkar medarbetarna? I så fall hur?

2. Vad gör ni för att förbättra den digitala arbetsmiljön?

3. Genomför ni digitala skyddsronder hos er?

4. Har du som arbetsmiljöombud fått någon utbildning kring it-stress?

Karl Eklund (huvudarbetsmiljöombud), Sony Mobile
- Eftersom vi har skurit ner kraftigt i organisationen de senaste åren, är alla störningar väldigt känsliga. Vi är nästan uteslutande tjänstemän som är beroende av att it-miljön fungerar, så ett stopp i kedjan blir inte bara ett irritationsmoment utan ett direkt arbetshinder.

- Vi har interna supportorganisationer vars huvuduppgifter är att förebygga problem och minska effekterna av eventuella avbrott. Dessutom får användarna ofta automatisk information vid störning, för att minska stress och frustration.

- Nej, jag har aldrig haft en digital skyddsrond.

- Jag kan inte svara på om jag fått någon sådan utbildning utifrån de generella exempel du gett.

Malena Rackner (arbetsmiljöombud), Sandvik
- Nej, jag kan inte säga att jag märkt av att medarbetarna påverkas av it-stress.

- Jag tycker att det borde satsas mer på användbarheten och att det skulle förbättra den digitala miljön. Det ses mer som "nice to have" än "need to have".

- Nej, vi frågar inte om it när vi gör skyddsronder. Det enda är en enkät om hälsa i allmänhet, som skickas ut digitalt.

- Jag har inte fått någon utbildning om IT-stress.

Kurt Söderström (huvudarbetsmiljöombud), SSAB
- Vi märker att fler och fler tar med sig mobilen hem och både läser och svarar på e-post på sin fritid. Dessutom kommer det många nya digitala verktyg som man inte hinner få någon utbildning i.

- Jag tror inte något särskilt arbete görs gentemot just den digitala arbetsmiljön, jag är inte involverad i något sådant arbete själv i alla fall.

- Jag har gått utbildning kring stress i allmänhet men inte om just it-stress.

Petra Rendik
Petra Rendik
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Ständiga omorganisationer sliter på medarbetarna

  7 av 10 tjänstemän har varit med om en omorganisation det senaste året. Målet brukar vara att bli effektivare och lönsammare. Men för personalen är förändringarna ofta slitsamma.

 • Läs även...

  Hög stress bland unga engagerade

  Anställda och förtroendevalda inom ungdomsrörelsen brinner för sitt jobb. Men sektorn tampas med stora utmaningar. Hot, trakasserier och otydliga strukturer är några som kan få allvarliga konsekvenser för arbetsmiljön.

 • Läs även...

  Vinarbetare ska få bättre arbetsmiljö

  Systembolaget har inlett ett samarbete med Unionen och den fackliga organisationen IUF. Syftet är att förbättra arbetsmiljön för anställda i vinindustrin. Initiativet kommer från Unionens fackklubb på Systembolaget.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.