Annons
Annons

Vad säger ombuden om digitala skyddsronder?

Publicerad 22 november 2013, kl 11:23

Många inom tjänstemannayrkena är beroende av att it-miljön fungerar, men ändå är det ovanligt att it-stress och användbarhet ingår i de kontinuerliga skyddsronderna. Vi har pratat med arbetsmiljöombud på några stora bolag.

Vad säger ombuden om digital skyddsrond?
Vi frågade:

1. Märker ni av att IT-stress påverkar medarbetarna? I så fall hur?

2. Vad gör ni för att förbättra den digitala arbetsmiljön?

3. Genomför ni digitala skyddsronder hos er?

4. Har du som arbetsmiljöombud fått någon utbildning kring it-stress?

Karl Eklund (huvudarbetsmiljöombud), Sony Mobile
- Eftersom vi har skurit ner kraftigt i organisationen de senaste åren, är alla störningar väldigt känsliga. Vi är nästan uteslutande tjänstemän som är beroende av att it-miljön fungerar, så ett stopp i kedjan blir inte bara ett irritationsmoment utan ett direkt arbetshinder.

- Vi har interna supportorganisationer vars huvuduppgifter är att förebygga problem och minska effekterna av eventuella avbrott. Dessutom får användarna ofta automatisk information vid störning, för att minska stress och frustration.

- Nej, jag har aldrig haft en digital skyddsrond.

- Jag kan inte svara på om jag fått någon sådan utbildning utifrån de generella exempel du gett.

Malena Rackner (arbetsmiljöombud), Sandvik
- Nej, jag kan inte säga att jag märkt av att medarbetarna påverkas av it-stress.

- Jag tycker att det borde satsas mer på användbarheten och att det skulle förbättra den digitala miljön. Det ses mer som "nice to have" än "need to have".

- Nej, vi frågar inte om it när vi gör skyddsronder. Det enda är en enkät om hälsa i allmänhet, som skickas ut digitalt.

- Jag har inte fått någon utbildning om IT-stress.

Kurt Söderström (huvudarbetsmiljöombud), SSAB
- Vi märker att fler och fler tar med sig mobilen hem och både läser och svarar på e-post på sin fritid. Dessutom kommer det många nya digitala verktyg som man inte hinner få någon utbildning i.

- Jag tror inte något särskilt arbete görs gentemot just den digitala arbetsmiljön, jag är inte involverad i något sådant arbete själv i alla fall.

- Jag har gått utbildning kring stress i allmänhet men inte om just it-stress.

Petra Rendik
Petra Rendik
[email protected]