Annons
 • Totalt tar föräldrar ut vab för ungefär en tredjedel av den tid barnet är hemma på grund av sjukdom. Foto: Colourbox

Välbetalda föräldrar vabbar mest

Publicerad 5 december 2018, kl 08:59

Barn till höginkomsttagare är friskare än barn till låginkomsttagare. Ändå vabbar deras föräldrar mest.
– Försäkringen nyttjas mest av föräldrar som har det gott ställt, säger Erica Lindahl, forskare vid IFAU.

Föräldrar som arbetar har rätt att vara hemma från jobbet för att ta hand om sina sjuka barn. Inkomstbortfallet täcks delvis genom tillfällig föräldrapenning, ofta kallad vab, som betalas ut av Försäkringskassan.

Men barn är frånvarande från förskolan betydligt oftare än vad deras föräldrar vabbar, enligt en färsk rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Totalt tar föräldrar ut vab för ungefär en tredjedel av den tid barnet är hemma på grund av sjukdom.

Förklaringarna till det är flera. Det kan till exempel handla om att föräldrar arbetar hemifrån och vårdar barn samtidigt, att närstående rycker ut och tar hand om sjuklingen eller att föräldrar är hemma med småsyskon, arbetar deltid eller har oregelbundna tider.

Läs mer: Många vill slippa vobba

Sämst hälsa verkar barn till lågutbildade ha – de är oftare frånvarande från förskolan jämfört med barn till högutbildade. Trots det vabbar högutbildade föräldrar mer än lågutbildade.

Även här finns flera förklaringar. En är att högutbildade arbetar i högre utsträckning än lågutbildade, en annan att lågutbildade oftare har yrken som gör det svårt att vabba.

– Är man exempelvis timvikarie kan det vara svårt att argumentera med myndigheter och hävda att man skulle ha fått ett vikariat om ens barn inte hade blivit sjukt. Försäkringen är till för alla, men används mest av föräldrar som har det gott ställt, säger Erica Lindahl, nationalekonom och forskare vid IFAU, som gjort studien tillsammans med sin kollega Caroline Hall.

Forskarna har också undersökt hur föräldrar använder sina föräldraledighetsdagar. Enligt rapporten sparar de flesta föräldradagar tills efter förskolestarten. I snitt sparas mellan 30 och 35 procent av dagarna tills efter det att barnet har börjat på förskola.

– Det har varit diskussioner både om att föräldraledigheten ska förlängas och förkortas, bland annat för att få barn från socioekonomiskt svaga familjer att gå i förskola, men vår studie tyder på att det skulle ha liten påverkan, säger Erica Lindahl.

Så om man vill att föräldrar börjar arbeta tidigare måste man i så fall minska flexibiliteten i försäkringen?
– Ja. Och det görs ju också i och med reformen av föräldraförsäkringen som kommer nästa år.

Även här finns det skillnader mellan socioekonomiska grupper. Föräldrar med hög utbildning och hög inkomst sparar fler dagar än lågutbildade med låg inkomst.

Kvinnor vabbar oftare än män, men skillnaden är inte lika stor som skillnaden i uttag av föräldraledighet. Totalt står kvinnorna för 60 procent av vabbandet.

Läs mer: Vab-lön ska få man att vabba mer

– Alla studier pekar på att kvinnor tar mer familjeansvar, vilket bland annat beror på könsnormer och deras situation på arbetsmarknaden, säger Erica Lindahl.

Läs mer: "Vi lever 100 procent jämställt"

David Österberg
David Österberg
[email protected]

Skriv din kommentar

Du kan lämna kommentarer på denna sidan till 2018-12-25.

Namn och kontaktuppgifter är endast synligt för redaktionen.
Våra regler för kommentarer

Lediga jobb
 • Läs även...

  Snabbare väg tillbaka med nya regler

  Arbetsgivare ska bli snabbare på att rehabilitera sin personal. En ny lag som trädde i kraft i somras ger anställda ett bättre skydd vid sjukdom.

 • Läs även...

  Nya regler för föräldrar

  Fler reserverade månader för vardera förälder och möjlighet att lämna över en del av sin rätt till föräldrapenning till morfar. Det föreslår utredningen för den nya föräldraförsäkringen som lämnades över till socialminister Annika Strandhäll under måndagen.

 • Läs även...

  Nytt förslag kan påverka tjänstepension

  Om fem år kommer vi ha rätt att jobba till 69 om det blocköverskridande förslaget blir verklighet. Från politiskt håll hyser man inga farhågor att Svenskt Näringslivs nej kommer att äventyra förändringen.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.