Annons
Annons

"Väldigt olyckligt beslut att lägga ned Arbetslivsinstitutet"

Publicerad 1 november 2006, kl 12:00

Sifs arbetsmiljöexpert Börje Sjöholm befarar att beslutet att skrota Arbetslivsinstitutet resulterar i att den världsledande arbetslivsforskning som har bedrivits går om intet.

- När man smetar ut forskningen och splittrar forskarlag på olika högskolor och universitet förlorar man det samlade grepp som Arbetslivsinstitutet har haft. Det kommer inte heller att finnas något garanterat utrymme för den typen av forskning, säger Sjöholm.
På flera håll i den fackliga sfären är man upprörd över nedrustningen av arbetsmiljöarbetet. Arbetslivsinstitutets nedläggning innebär, utöver osäker framtid för forskningen på området, även att attraktiva utbildningar för fackligt förtroendevalda försvinner.
- Det är rätt magstarkt att ta bort en institution som skulle forska på effekterna av det regeringen gör, säger Börje Sjöholm.
Han anser att regeringen inte kunnat ge någon vettig förklaring till beslutet att lägga ned, eller varför det måste ske i sådan hast.
- Man vill minska på myndighetsbyråkratin, men det här är ingen myndighet i egentlig mening. Tillsammans med nedrustningen av Arbetsmiljöverket och att man tar bort våra utbildningspengar kommer det här att ge allvarliga försämringar för arbetsmiljöarbetet, säger Börje Sjöholm.

LINDA SVENSSON

Lediga jobb
  • Läs även...

    Nya regler har lett till bättre arbetsmiljö

    Arbetsmiljöverkets föreskrift mot psykosocial ohälsa på jobbet, OSA, har främst haft effekt för offentliganställda kvinnor. Men i tre fall som rör Unionenmedlemmars arbetsplatser har arbetsgivare tvingats ta itu med kränkande särbehandling.