Annons
 • Många tjänstemän vill byta jobb men vet inte vad de ska byta till. Foto: DragonStock/Colourbox.com

Vilsna tjänstemän vill få vägledning

Publicerad 30 november 2017, kl 13:18

En av fyra tjänstemän, eller närmare 375 000, vill ha yrkesvägledning, studievägledning eller både och. Det visar TCO:s nya rapport som benar ut tjänstemännens behov och erfarenheter av vägledning.

Centralorganisationen TCO har tidigare slagit fast att hälften av tjänstemännen i Sverige vill byta jobb, men en tredjedel av de som går i jobbytartankar vet inte vad de ska byta till.

– Kompetens är vår viktigaste fråga, men för att kunna vidareutbilda sig i sitt yrke eller byta bana krävs också att folk känner till de möjligheter som finns och kan navigera i utbudet. Det ställer högre krav på vägledningen, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

Den nya rapporten Vägledning mitt i livet visar att en fjärdedel av tjänstemännen faktiskt anser sig vara i behov av någon slags hjälp att hitta rätt och att närmare hälften av dessa skulle vända sig till högskolan för att söka information om utbildningar och yrken. Fjorton procent av männen och åtta procent av kvinnorna skulle vända sig till sin arbetsgivare i första hand.

– Att det är så få kvinnor som vill vända sig till sin arbetsgivare kan bero på att de bemöts annorlunda än männen, att de har andra förväntningar eller att det handlar om olika sektorer i arbetslivet, säger Jacob Inganäs, en av utredarna bakom rapporten.

De som faktiskt vänt sig till sin arbetsgivare för hjälp är dock betydligt nöjdare än de som vänt sig till högskolan. 84 procent tyckte att arbetsgivarens stöd var tillräckligt. Även tre fjärdedelar av de tjänstemän som vänt sig till sitt fackförbund för att få stöd i sitt utbildnings- eller yrkesval svarade att de fått tillräcklig hjälp.

Högskolorna behöver jobba mer för att synliggöra den vägledning som redan finns, konstaterar utredarna och anser också att högskolan måste arbeta mer utåtriktat med  dessa insatser. Högskolorna måste dessutom kartlägga vilka behov av vägledning som finns och hur kontakterna med arbetslivet kan utvecklas.

TCO trycker också på vikten av att antagningen till studie- och yrkesvägledarprogrammet ses över eftersom det är ett högt söktryck på de platser som finns. Centralorganisationen anser dessutom att de som utbildas måste ha kunskaper om validering och hur kompetensbehoven på arbetsmarknaden ser ut.

Ladda ner hela rapporten här.

Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Erfarenhet bör räknas som studier

  Man lär sig mycket på jobbet. Men kunskapen kan vara svår att översätta till högskolepoäng.
  Nu föreslår en utredning att det ska bli lättare att få sina färdigheter bedömda och intygade.

 • Läs även...

  Unionen kräver fler satsningar på kompetens

  Regeringen satsar 20 miljoner kronor på korta högskolekurser som ska locka medelålders till vidareutbildning. Unionen välkomnar pilotprojektet.
  – Det är bra att man gör något men det är inte tillräckligt, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

 • Läs även...

  Många vill slippa vobba

  Under februari är rekordmånga hemma och tar hand om sjuka barn. En stor del av tjänstemännen arbetar samtidigt – trots att många helst skulle slippa.

 • Läs även...

  Livslångt lärande ska få fler att jobba längre

  Befolkningen i Europa åldras snabbast i världen. För att välfärden inte ska äventyras måste fler jobba längre. Men då krävs vidareutbildning under hela arbetslivet, visar forskning.

 • Läs även...

  Bistrare tider väntar - särskilt för kvinnor

  Det är sannolikt att Sverige går in i en lågkonjunktur någon gång under nästa mandatperiod. Det menar Unionen i sin konjunkturrapport.
  - Politikerna behöver se till att det blir enklare att vidareutbilda sig nu, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

 • Läs även...

  Viktor vågade satsa på VR

  När virtual reality var på framväxt tänkte Viktor Peterson inte missa ännu ett tillfälle att haka på något nytt. Han sade upp sig och startade eget.
  - Visst har det hänt att jag tänkt ”Vad har jag gjort?!” Men nu har jag faktiskt roligt varje dag, säger Viktor.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.