Annons
 • Det är viktigt att du har koll på om det finns kollektivavtal på din arbetsplats och vilket avtal som gäller. Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Visstidsanställning – vad gäller?

Publicerad 7 september 2015, kl 13:30

Visstid har blivit en vanlig anställningsform. Men den skiljer sig åt beroende på om du har kollektivavtal eller inte och vilket kollektivavtal du i så fall omfattas av. I vissa avtal finns ”allmän visstid” överhuvudtaget inte. Kollega reder ut vad som gäller.

Grundregeln är att man har en tillsvidareanställning om man inte har kommit överens om annat. Den löper på tills du eller din arbetsgivare säger upp dig på grund av till exempel arbetsbrist. En visstidsanställning innebär i stället att det finns ett slutdatum på din anställning.

Arbetsplats med kollektivavtal: Finns det kollektivavtal på din arbetsplats är det vanligt att avtalet har egna regler om tidsbegränsad anställning som ersätter eller kompletterar lagens regler. Reglerna skiljer sig åt mellan olika branscher och olika avtal.

Exempel: Emma och Emelie jobbade som tjänstemän på olika e-handelsföretag och borde sannolikt ha omfattats av tjänstemannaavtalet mellan Unionen och Svensk Handel, om det hade funnits kollektivavtal på deras tidigare arbetsplatser. Hade de däremot varit inhyrda via ett bemanningsföretag hade de i stället omfattats av tjänstemannaavtalet mellan Unionen och Almega.

I kollektivavtalet mellan Unionen och Svensk Handel har man valt att inte ta in ”allmän visstid” utan avtalet bygger på en gammal version av Las (lagen om anställningsskydd) medan allmän visstid kan finnas i vissa av Almegaavtalen. Även om allmän visstid inte finns i ett kollektivavtal kan en arbetsgivare ta in extrapersonal vid tillfälliga arbetstoppar, men arbetstoppen ska då ha en tydlig start och ett tydligt slut och inte används slentrianmässigt i stället för att anställa mer personal. Det kan till exempel vara vid en översvämning eller en flytt då man behöver extra arbetskraft under en månad eller två.

Hur lång uppsägningstid du har skiljer sig också åt beroende på vad du har för typ av anställningsform och om det finns kollektivavtal eller inte. Det är därför viktigt att du har koll på om det finns kollektivavtal och i så fall vilket avtal som gäller för dig.

Arbetsplats som saknar kollektivavtal: Finns det inget kollektivavtal på din arbetsplats gäller i stället lagen om anställningsskydd, Las, som tillåter tidsbegränsad anställning för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när du som arbetstagare har fyllt 67 år.

Har du varit allmänt visstidsanställd hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Ta kontakt med facket om du är osäker på vad som gäller på din arbetsplats. Här kan du läsa mer om olika kollektivavtal.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Medlemmar i rättegång mot Unionen

  För sju år sedan gick Unionen med på en försämring av avtalet för SAS kabinpersonal. Det orsakade raseri bland många medlemmar och 186 av dem stämde Unionen. I går avslutades rättegången.

 • Läs även...

  Unionen och TCO: ”Värna partsmodellen och kollektivavtalen”

  Den 26 maj är det val till Europaparlamentet i Sverige. Då är det dags att välja de 21 ledamöter som ska representera Sverige i parlamentet under nästa mandatperiod. Både Unionen och TCO vill att de svenska parlamentarikerna ska driva frågor om stärkta fackliga rättigheter.

 • Läs även...

  Nya EU-lagar påverkar svensk arbetsmarknad

  Den senaste mandatperioden har Europaparlamentet och EU:s andra lagstiftare ministerrådet, fattat beslut om flera konkreta lagar på arbetsmarknadsområdet. Det reviderade utstationeringsdirektivet påverkar den svenska arbetsmarknaden mest.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.