• Mannen jobbade med att handlägga visum till Indien. Foto: Casper1774 Studio/Colourbox

Ansågs som säkerhetsrisk – fick sparken

Publicerad 31 oktober 2018, kl 16:55

Indiska ambassaden pekade ut mannen som en säkerhetsrisk och krävde att hans arbetsgivare skulle avskeda honom, vilket också skedde. Några bevis till anklagelsen har dock varken ambassaden eller företaget presenterat. Nu har Unionen stämt arbetsgivaren.

Den 30-åriga mannen arbetade som platschef på ett Stockholmsföretag som sköter visumhandläggningen åt indiska ambassaden. Den 21 juni kallades mannen till ett möte på ambassaden tillsammans med sin chef, som för tillfället befann sig i Sverige. På mötet närvarande bland andra försvarsattachén och ambassadsekreteraren. Ambassadpersonalen berättade att det fanns felaktigheter i visumhanteringen och att mannen utgjorde en säkerhetsrisk varpå man krävde att bolaget omedelbart skulle avsluta hans anställning.

Mannen krävde bevis som styrkte det han anklagades för men enligt ambassaden kunde denna information endast ges till bolagets ledning.

 – Väl tillbaka på kontoret beordrade hans chef att han skulle lämna ifrån sig alla tillhörigheter som mobil, nycklar och betalkort. Det skedde öppet inför flera i personalen och även en ambassadanställd. Att få lämna ifrån sig alla sina saker är en stark indikation på att man är avskedad, säger Elisabet Ohlsson, förbundsjurist på Unionen som har hand om ärendet.

Dagen efter fick Unionenmedlemmen en kopia av en e-postkonversation mellan ambassaden och bolagets indiska personalchef där det tydligt framgick att anställningen skulle avslutas med omedelbar verkan. Detta, i kombination med att han fått lämna ifrån sig sina saker, uppfattade mannen som en bekräftelse på att han var avskedad. 

– Det mest anmärkningsvärda med det här ärendet är att det inte presenterats någon som helst form av bevisning, trots de grava anklagelser och att underlag redan från början har efterfrågats. Detta är väldigt ovanligt, säger Elisabet Ohlsson.

Unionen ogiltigförklarade avskedandet. Vid förhandlingen förnekade arbetsgivaren att medlemmen hade avskedats, deras avsikt hade bara varit att arbetsbefria honom. För att inte kunna ställas till svars för något han inte kan påverka begärde medlemmen i ett tidigt skede i processen att arbetsgivaren skulle ta bort hans namn från banker och myndigheter. Detta tolkar arbetsgivaren som att mannen sagt upp sig själv.

Unionen har nu stämt bolaget på 200 000 kronor i skadestånd för brott mot lagen om anställningsskydd, las, samt semesterlagen. Enligt Elisabet Ohlsson är arbetsgivarens agerande ovanligt väl dokumenterat, både muntligen och skriftligen.

– Bolaget befinner sig visserligen i en stark beroendeställning gentemot ambassaden, som är deras enda uppdragsgivare. Men det betyder inte att man får avskeda någon för att en ambassad säger att personen är en säkerhetsrisk, de måste först vidta en egen utredning, säger hon.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Unionen hoppas på egen uppgörelse om las

  Det blir betydligt lättare att säga upp anställda om las ändras på det sätt som utredaren föreslår. Utredningen får skarp kritik av Vänsterpartiet och flera fackförbund. Unionen hoppas fortfarande att parterna ska hitta en egen lösning – men inte till vilket pris som helst.

 • Läs även...

  Electrolux utreder varför 70 fick sluta efter coronaprotest

  Nyligen blev 70 anställda vid Electrolux fabrik i Mexiko av med jobbet sedan de protesterat mot att skyddsåtgärderna mot corona inte var tillräckliga på arbetsplatsen. Nu har företaget inlett en intern utredning om vad som hände på fabriken.

 • Läs även...

  Frostig relation med chef ledde till avsked

  Efter att inköparen bad nya chefen att förtydliga hennes arbetsuppgifter och skickade en kopia av önskemålet till facket blev relationen ansträngd. Kort därefter blev hon avskedad. Felaktigt, menar Unionen som stämmer företaget i AD.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.