• Arbetsgivare kan inte bara införa en policy utan måste se till att informationen och innehållet går fram till anställda. Foto: Colourbox.com

Arbetsgivarens ansvar att anställda vet vad som gäller

Publicerad 27 november 2017, kl 16:47

Vad som gäller för förtroendevalda är oklart. Men för anställda som har en skriven policy om något på jobbet gäller att arbetsgivaren också måste se till att varje individ har fått tillräckligt med information om policyn för att kunna följa den.

Enligt Malin Wulcan, biträdande chefsjurist på Unionen, finns ännu inget rättspraxis som ger ett fullständigt svar på vad som händer om en anställd bryter mot en policy på jobbet. Men om det skulle uppstå en rättslig tvist där en arbetsgivare vill straffa en medarbetare som har brutit mot en policy på jobbet skulle facket normalt ifrågasätta om arbetsgivaren verkligen har varit tillräckligt tydlig med vad som gäller.

 Då måste man implementerat policyn på ett väldigt tydligt sätt i hela organisationen. Det skulle exempelvis kunna vara att man har ett möte där alla anställda får tydlig information om policyn.

Kan man få sparken om man bryter mot en policy?
Det beror så klart på vad det handlar om. Om man exempelvis gör något för att få ekonomiska förmåner så att ens opartiskhet ifrågasätts och man dessutom har en sådan position att man kan fatta beslut om saker och ting så är det möjligt att det skulle kunna få allvarliga konsekvenser.

Men det ska vara mycket allvarliga saker innan det får leda till uppsägning eller avsked. Normalt skulle det nog ge en lindrigare påföljd, som att man ger en varning och att man via samtal klargör vad som gäller. Men ytterst så handlar det ju om vad en domstol skulle säga och mig veterligen så finns det inget rättsfall som gör att det här blir tydligt än, säger Malin Wulcan.

Läs mer: Oklart vad som gäller för bjudresor

Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Facket på Electrolux i USA möjligt tack vare Unionen

  I Memhpis upphörde Electroluxfabrikens ledning med sina aggressiva metoder för att stoppa fackligt engagemang. Unionens inflytande på Electrolux svenska företagsledning var en avgörande faktor.

 • Läs även...

  Unionen förlorade tvist om uppsägningtid

  Anställda som följer med när verksamhet läggs ut på entreprenad får inte tillgodoräkna sig anställningstiden hos den förra arbetsgivaren. Det slår Arbetsdomstolen fast.

 • Läs även...

  Fick sparken efter 27 år

  Kan man bli uppsagd för att man har svårt att prata med sina chefer och kollegor? Ja, hävdade bolaget som bekämpar skadedjur. Nej, hävdar Unionen och stämmer företaget på sammanlagt 150 000 kronor.

 • Läs även...

  Trafikledare snuvades på ersättning

  Nära fyra av tio Unionenmedlemmar har avtalat bort sin övertidsersättning, ibland på grund av ohemula krav från arbetsgivaren. Nu har förbundet stämt ett företag som bland annat avtalade bort övertiden för en 20-årig vikarie.

 • Läs även...

  Vägrade bärga bilar – fick sparken

  Driftchefen anklagades för arbetsvägran och blev avskedad då han inte ville köra bärgningsbil. Nu har Unionen stämt bärgningsfirman.

 • Läs även...

  Ekonomichef köpte pool på företagskortet

  Vid mer än 100 tillfällen använde ekonomichefen bolagets pengar till privata utgifter. Bland annat köpte hon en pool. Nu har kvinnan dömts för trolöshet mot huvudman och att betala tillbaka de 620 000 kronor som hon spenderat.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.