Annons
Annons

Bara 4 av 10 är beredda att jobba längre

Publicerad 20 mars 2018, kl 14:20

Trots att man kommer att få svårt att klara sig på pensionen är de flesta ovilliga att förlänga sina arbetsliv, visar en ny undersökning. En anledning är att de upplever sina arbeten som alltför psykiskt påfrestande.

De flesta tjänstemän tänker sig att gå i pension vid 65 år, visar undersökningen som TCO låtit göra. Ungefär en fjärdedel tänker sig dock jobba längre. Framför allt män med eftergymnasial utbildning är sugna på att jobba kvar efter 65.

Helt klart finns en stor oro för hur ekonomin kommer att bli efter pensioneringen. På frågan om man tror att pensionen kommer att räcka svarar ungefär en fjärdedel av tjänstemännen nej, medan fyra av tio tror att den knappt kommer att räcka till. Här är skillnaderna mellan män och kvinnor markanta: En tredjedel av kvinnorna tror inte att pensionen kommer att räcka till, bland männen är andelen ungefär hälften så stor.

De allra flesta, 85 procent, säger sig ha möjlighet att jobba kvar längre än planerat och på så vis få mer i pension. Men bara fyra av tio av de som har möjligheten är beredda att ta den. Det gäller även dem som kommer få det knapert som pensionärer. Bland de kvinnor som tror att de inte eller bara knappt kommer klara sig på pensionen är det en tredjedel som kan tänka sig fortsätta arbeta.

– De flesta tjänstemän förstår mekanismen som innebär att de som jobbar längre får högre pension. Ändå är sex av tio inte beredda att jobba längre än de tänkt sig, även om de får svårt att klara sig på pensionen, säger Lena Orpana, utredare på TCO.

En framträdande förklaring till att man inte kan tänka sig att fortsätta jobba är att man helt enkelt inte orkar. Nästan hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen anger att orsaken är att arbetslivet är psykiskt påfrestande och stressigt.

– Vi kan se att välutbildade kvinnor i offentlig sektor är en sårbar grupp. Det kan till exempel vara sjuksköterskor, lärare och socialsekreterare. De har inte höga löner, har stressiga jobb och räknar inte med att orka längre än till 65, säger Lena Orpana.

TCO har också tittat på vad tjänstemännen anser skulle kunna förlänga arbetslivet. Möjligheten att byta arbete är en sådan möjlighet.

– En del vill byta helt och hållet. Andra vill kunna bygga på sin utbildning för att kanske få en annan roll på arbetsplatsen, säger Lena Orpana.

Fakta

Urvalet i undersökningen utgjordes av drygt 5 500 personer i tjänstemannayrken både inom privat och offentlig sektor. 3 286 personer besvarade frågorna.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Facklig kritik mot EU-förslag om minimilöner

  Sverige föreslås få ett undantag från de nya EU-reglerna om minimilöner. Men både från fack och arbetsgivare fruktar man att den svenska modellen ändå kommer att påverkas.

 • Läs även...

  Krafttag mot hot och våld i arbetslivet

  Regeringen tar ett kliv framåt i arbetet mot våld och trakasserier i arbetslivet. En utredare ska tillsättas som ska titta närmare på hur arbetstagare kan skyddas på jobbet, på tjänsteresan och i sociala medier.

 • Läs även...

  Las-förslag: Skyldighet att utbilda anställda

  Fler undantag från turordningslistan och lättare att säga upp den som missköter sitt jobb. Det är två av förslagen i las-utredningen. Utredaren vill också att arbetsgivare som inte erbjuder kompetensutveckling ska betala skadestånd.

 • Läs även...

  Facken kritiska till ny visselblåsarlag

  Ett nytt EU-direktiv ska förbättra skyddet för europeiska arbetstagare som vill larma om olagligheter. I Sverige är risken att det blir tvärtom, varnar flera fackförbund.

 • Läs även...

  TCO vill se ändrade regler för arbetslösa egenföretagare

  Ändra reglerna i a-kassan tillfälligt så att egenföretagare slipper lägga ner sina företag när de söker a-kassa. Det föreslår centralorganisationen TCO. Ett bra förslag anser Unionens nystartade klubb för egenföretagare.

 • Läs även...

  Fler ska få a-kassa

  Regeringen presenterar tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna ett krispaket för att dämpa konsekvenser på arbetsmarknaden, bland annat genom att höja taket i a-kassan och sänka kraven på hur länge man ska ha jobbat och ha varit medlem i en a-kassa.