Annons
Annons

Bara 4 av 10 är beredda att jobba längre

Publicerad 20 mars 2018, kl 14:20

Trots att man kommer att få svårt att klara sig på pensionen är de flesta ovilliga att förlänga sina arbetsliv, visar en ny undersökning. En anledning är att de upplever sina arbeten som alltför psykiskt påfrestande.

De flesta tjänstemän tänker sig att gå i pension vid 65 år, visar undersökningen som TCO låtit göra. Ungefär en fjärdedel tänker sig dock jobba längre. Framför allt män med eftergymnasial utbildning är sugna på att jobba kvar efter 65.

Helt klart finns en stor oro för hur ekonomin kommer att bli efter pensioneringen. På frågan om man tror att pensionen kommer att räcka svarar ungefär en fjärdedel av tjänstemännen nej, medan fyra av tio tror att den knappt kommer att räcka till. Här är skillnaderna mellan män och kvinnor markanta: En tredjedel av kvinnorna tror inte att pensionen kommer att räcka till, bland männen är andelen ungefär hälften så stor.

De allra flesta, 85 procent, säger sig ha möjlighet att jobba kvar längre än planerat och på så vis få mer i pension. Men bara fyra av tio av de som har möjligheten är beredda att ta den. Det gäller även dem som kommer få det knapert som pensionärer. Bland de kvinnor som tror att de inte eller bara knappt kommer klara sig på pensionen är det en tredjedel som kan tänka sig fortsätta arbeta.

– De flesta tjänstemän förstår mekanismen som innebär att de som jobbar längre får högre pension. Ändå är sex av tio inte beredda att jobba längre än de tänkt sig, även om de får svårt att klara sig på pensionen, säger Lena Orpana, utredare på TCO.

En framträdande förklaring till att man inte kan tänka sig att fortsätta jobba är att man helt enkelt inte orkar. Nästan hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen anger att orsaken är att arbetslivet är psykiskt påfrestande och stressigt.

– Vi kan se att välutbildade kvinnor i offentlig sektor är en sårbar grupp. Det kan till exempel vara sjuksköterskor, lärare och socialsekreterare. De har inte höga löner, har stressiga jobb och räknar inte med att orka längre än till 65, säger Lena Orpana.

TCO har också tittat på vad tjänstemännen anser skulle kunna förlänga arbetslivet. Möjligheten att byta arbete är en sådan möjlighet.

– En del vill byta helt och hållet. Andra vill kunna bygga på sin utbildning för att kanske få en annan roll på arbetsplatsen, säger Lena Orpana.

Fakta

Urvalet i undersökningen utgjordes av drygt 5 500 personer i tjänstemannayrken både inom privat och offentlig sektor. 3 286 personer besvarade frågorna.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.