Annons
Annons

Facken kräver tydligare lag om inhyrning

Publicerad 7 mars 2011, kl 12:34

Frågan om företag som rundar las med hjälp av bemanningsföretag diskuterades flitigt i den senaste avtalsrörelsen. För en vecka sedan avslutades Maraboufallet med förlikning.
- Rättsläget är fortfarande problematiskt, säger Unionens chefsjurist Martin Wästfelt.

Maraboufallet har pågått under flera år men fick sitt avslut först förra veckan. Under hösten  2004 varslade Kraft Foods i Upplands Väsby 139 anställda om uppsägning. De jobbade sin sista dag vid årsskiftet och två veckor senare togs personal från bemanningsföretaget Kelly Services in. Flera av de inhyrda hade precis blivit av med sin anställning på Marabou och erbjöds istället samma tjänst via bemanningsföretaget. En solklar rundning av LAS tyckte fackförbundet Livs som stämde Kraft Food på 75 miljoner kronor.

Frågan om bemanningsföretag fick stor genomslagskraft i både riksdag och media, men dåvarande arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin ville vänta med en lagändring tills det meddelats en dom i Maraboufallet. Även Unionen har följt frågan med visst intresse.

- Vi har inga medlemmar inblandade men frågan är av intresse rent principiellt. Rättsläget står inte och faller med detta mål eftersom det finns liknande fall sedan tidigare. Däremot kan man säga att läget fortfarande är problematiskt, säger Martin Wästfelt.

En av de tidigare domarna, som rör fiskeutrustningstillverkaren ABU Aktiebolag slutade med att Arbetsdomstolen konstaterade att det inte finns något generellt förbud mot att hyra in arbetskraft när det finns anställda med företrädesrätt. Däremot finns det en praxis som säger att arbetsgivaren inte får planera för att hyra in personal permanent och på så vis medvetet runda las och att de vid återanställningprocessen inte får diskriminera.

- Det är givetvis jättesvårt att bevisa det som enligt AD krävs för att komma fram till att ett kringgående ägt rum och det är också en av orsakerna till att det här blev en avtalsfråga. Man ville få till ett större fackligt inflytande, säger Martin Wästfelt.

Att Maraboufallet avskrivs i och med förlikningen betyder dock inte att all tid och pengar som lagts ned i målet varit bortkastade. Frågan vässade debatten kring bemanningsbranschen och bidrog till att flera kollektivavtal fick skrivningar där det tydligt framkom att facket vill ha inflytande över inhyrd personal.

- Maraboufallet är inte det sista inhyrningsfallet vi kommer att få se i AD. Det är tydligt att lagstiftningen behöver ses över. Inhyrning av arbetskraft ska bara få ske vid tillfälligt arbetskraftsbehov, säger Martin Wästfelt.

Lina Jonsson

Kommentarer

Array

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2011-03-28. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.