Annons
Annons
 • Vem får din pension när du dör? Foto: TT

Familjeskydd - behövs det?

Publicerad 16 januari 2014, kl 13:06

Vem ska få dina pensionspengar om du dör i förtid? En exmake, en ny sambo eller barnen? Se till att du registrerat rätt personer - eller avstå helt från familjeskydd.

När man börjar jobba hos en arbetsgivare med kollektivavtal och blir berättigad till tjänstepensionen ITP får man göra flera val. Ett av de svåraste besluten är om man vill ge efterlevande extra trygghet, ifall man själv skulle avlida tidigt.

Kommer du ihåg hur du valde? Har dina familjeförhållanden ändrats sedan dess?

Har du gift dig, skilt dig, fått ny sambo? Har barnen vuxit upp och har egna inkomster? Om det skett förändringar är det viktigt att du ser till att rätt personer är registrerade som förmånstagare. Enklast är att på www.collectum.se ladda ner en blankett för "särskilt förmånstagarförordnande".

Dessutom bör du fundera på om det verkligen behövs familjeskydd nu - med tanke på att kostnaden dras från din egen pension.

Om man är "familjeförsörjare" är det frestande att kryssa i ITP-valets alternativ för familjeskydd och återbetalningsskydd. Det gör de flesta utan att vara medvetna om att de redan har andra skydd och försäkringar.

Om en löntagare dör så får de efterlevande ersättning från staten. Det är omställningspension (i princip 55 procent av beräknad pension) till maka, make, sambo eller partner i ett år och barnpension (25-35 procent per barn) tills barnen gått ut gymnasiet.

Dessutom har privatanställda tjänstemän som omfattas av kollektivavtal automatiskt försäkringen som kallas TGL. Det innebär att 256 800 kronor betalas ut till efterlevande make plus tillägg för eventuella barn.

En studie av Riksförsäkringsverket visar att utbetalningarna från staten och avtalsförsäkringen tillsammans kan ge barnfamiljer en högre inkomst per familjemedlem efter att en av de vuxna dött. Pensionsforskaren Ann-Charlotte Ståhlbergs kommentar:

- Det är tveksamt om det behövs ett ytterligare skydd utöver det som redan finns i det offentliga systemet och i avtalssystemen.

- Om du är över 33 år och har tjänstepensionen ITP2 samt tjänar över 32 028 kronor i månaden har du dessutom en obligatorisk familjepension. Du kanske också har andra skydd, som en livförsäkring?

Så då är frågan om du verkligen vill avstå en del av din egen ITP för att ha familjeskydd eller återbetalningsskydd. Om du har små barn och en maka/make/sambo med låg inkomst i kombination med stora lån så är nog svaret för de flesta ja.

Om du är ensamstående eller har en partner med bra inkomst kanske du behöver pensionspengarna bättre själv och svarar nej.

Publicerades i tidningen Kollega #7 2012.

Så här ändrar du

Vänd dig till Collectum om du vill ta bort återbetalningsskyddet eller familjeskyddet eller om du vill ändra förmånstagarförordnandet.

Obs! Om du har en sambo får hon/han inte TGL-pengar efter dig - om du inte fyller i blanketten om särskilt förmånstagarförordnande för TGL, som också finns på Collectums hemsida.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Hockeyspelare har fått nytt avtal

  Större inflytande över hur namn och bild får användas och högre lägastalöner för nya spelare. Det är innehållet i det nya avtal som Unionen tecknat för elithockeyspelare.

 • Läs även...

  Storstäderna slukar jobben

  Häften av alla de jobb som vuxit fram i den privata sektorn hamnar i storstadsregionerna. Det visar en ny undersökning från Stockholms handelskammare.