• Foto: Martina Holmberg/TT

Finsk pensionsålder höjs

Publicerad 29 september 2014, kl 13:33

Höjd pensionsålder och slopad deltidspension. Det är ett måste för att klara framtida pensioner för den finländska befolkningen vars ålderskurva pekar uppåt, enligt ett förslag från fack och arbetsgivare.

Finland tillhör de länder i Europa som har äldst befolkning, nästan en femtedel av befolkningen har fyllt 65 år. Landet har nu nått ett läge där fler går i pension än de som kommer in på arbetsmarknaden. Den demografiska kurvan oroar regeringen, men nu har arbetsmarknadens parter, efter segslitna förhandlingar, enats om en gemensam pensionsreform.

Pensionsåldern kommer att höjas från 63 till 65 år. Höjningen kommer att ske stegvis med tre månader per år från 2017 och gäller dem som är födda efter 1954. Personer som har tunga jobb ska kunna gå i pension innan de nått pensionsåldern, förutsatt att de arbetat i 38 år.

Dagens system med deltidspension från 60 till 67 års ålder försvinner och ersätts med en gradvis tidigarelagd pensionsålder från 61 år.

Bakom uppgörelsen står näringslivets centralförbund EK och Kommunarbetsgivarna samt fackliga centralorganisationen FFC och tjänstemannaorganisationen STTK. Akademikerfacket Akava stödjer inte förslaget som går nu vidare till regeringen för beredning.

Befolkningen äldst i Italien

65-plustoppen

Finland är ett av länderna med äldst befolkning i Europa. Nästan 20 procent av befolkningen har fyllt 65 år. Medelåldern för hela befolkningen var 41,4 år vid årsskiftet.

I Europa ligger Italien i topp med 21,2 procent av befolkningen 65 år och äldre. På andra plats ligger Tyskland med 20,7 procent och därefter Grekland med 20,1 procent. I Sverige är drygt 17 procent av befolkningen äldre än 65 år.

Källa: TT

Pensionsålder
Pensionsåldern ligger på 65 år i de flesta länder i Europa. Många länder, som till exempel Spanien, Danmark, Frankrike och Tyskland, har beslutat att successivt höja pensionsåldern från 65 till 67 år. Italien och flera länder i Östeuropa har olika pensionsåldrar för män och kvinnor, men kommer att höja till 67 år under de kommande tio åren. I Storbritannien och Irland har målsättningen lagts till 68 års ålder. I Sverige finns ett flexibelt system som innebär rätt att gå i pension vid 61-67 år. Den nedre gränsen kommer att höjas till 63 och den övre till 69 år, enligt ett förslag från Pensionsåldersutredningen.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Livslångt lärande ska få fler att jobba längre

  Befolkningen i Europa åldras snabbast i världen. För att välfärden inte ska äventyras måste fler jobba längre. Men då krävs vidareutbildning under hela arbetslivet, visar forskning.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.