• Järnvägsstationen i Helsingfors, intill det torg där de finska facken uppmanar till demonstration på fredag förmiddag. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Finska fack i protest mot lagförslag

Publicerad 15 september 2015, kl 13:11

På fredag kommer de finska facken att genomföra en gemensam protestaktion mot ett nytt lagförslag. Det gäller ett åtgärdspaket med tvingande lagstiftning som bland annat innebär skärpt sjukkarens, förkortad semester och sänkt ersättning för söndagsjobb. Ett förslag som stryper avtalsfriheten, menar facken.

Klockan 11 på fredag den 18 september kommer de finska tjänstemannafacken Akava och STTK samt arbetarorganisationen FFC att hålla en demonstration på Järnvägstorget i Helsingfors, till försvar för parternas rätt att fritt komma överens om arbets- och tjänstevillkor och motsätta sig regeringens ensidiga beslut om att försvaga löntagarnas arbetsvillkor.

Regeringens uttalade syfte med de föreslagna åtgärderna, som till vissa delar liknar de reformer Sverige genomförde på 90-talet,  är att stärka Finlands konkurrenskraft. Men enligt de finska facken strider paketet mot grundlagen och innebär att regeringen kör över avtalsfriheten genom att lagstifta i frågor som normalt varit parternas att göra upp om.

Såväl Akava som STTK menar att det blir arbetsgivarnas villkor som får styra arbetsmarknaden framöver, om lagförslaget går igenom. Även de nordiska facken, NFS, där bland annat TCO, LO och Saco finns representerade, har uttryckt kritik mot det finska lagförslaget.

”Den nordiska fackföreningsrörelsen konstaterar, att om de förslag till försämringar i arbetslivet som Finlands regeringen föreslår genomförs, kommer det att ha oförutsägbara konsekvenser förutom för det finska samhället, också mer utbrett i Norden. Finlands regering inskränker parternas fria förhandlingsrätt, vilket är oacceptabelt”, skriver NFS i ett uttalande på hemsidan.

Finansminister Alexander Stubb (Samlingspartiet) säger till Yle att han inte är förvånad av responsen på lagförslaget, men menar också att reformerna är ofrånkomliga.

- Vi borde ha genomfört de här förändringarna för länge sedan, säger han till Yle.

I Sverige gäller i dag liknande regler om sjuklön som föreslås i Finland, med en karensdag följt av en period med 80 procent av lönen. Sjuklöneperioden är dock 14 dagar i Sverige, sju dagar enligt det finska förslaget.  

Någon söndagsersättning finns inte i Sverige, men i flera kollektivavtal finns överenskommelser om olika former av OB-ersättning för såväl kvällar som helger, eller ”ersättning för arbete på förskjuten arbetstid”, som det heter i Unionens kollektivavtal.

Följ de finska fackens demonstration här

Detta innebär förslaget

 • De röda dagarna Trettondagen och Kristihimmelsfärdsdagen blir lediga dagar utan lön.
   
 • En oavlönad karensdag införs vid sjukdom som efterföljs av 7 dagar då 80 procent av lönen utbetalas.
   
 • Övertidsersättning minskar med 50 procent, söndagsersättningen sänks från 100 procent till 75 procent, Socialskyddsavgiften, motsvarande den svenska sjukförsäkringsavgiften, för privata arbetsgivare sänks med 1,72 procentenheter och semester för offentligt anställda förkortas från 38 dagar till 30 dagar.
   
 • Regeringen vill också förbättra tryggheten för uppsagda, så att man utöver lönen för uppsägningstiden får omskolning eller sysselsättningsåtgärder.
   
 • Rätten till "arbetshälsovård", motsvarande Företagshälsan, förlängs vid uppsägning.
   
 • Företag kommer också att få en ersättning på 2 500 euro för föräldralediga som återvänder till jobbet.
STTK, NFS
Gabriella Westberg
Gabriella Westberg
[email protected]
@Tidn_Kollega
Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Självmord klassat som arbetsskada

  Sedan en 36-årige Saabanställd man tagit livet av sig under en tjänsteresa har Försäkringskassan nu kommit fram till att självmordet inträffade till följd av en arbetsskada. I och med det kan de anhöriga ha rätt till högre ersättning.

 • Läs även...

  Electrolux utreder varför 70 fick sluta efter coronaprotest

  Nyligen blev 70 anställda vid Electrolux fabrik i Mexiko av med jobbet sedan de protesterat mot att skyddsåtgärderna mot corona inte var tillräckliga på arbetsplatsen. Nu har företaget inlett en intern utredning om vad som hände på fabriken.

 • Läs även...

  Ett stort steg närmare visselblåsarskydd

  Under måndagen antog EU:s ministerråd visselblåsardirektivet. Därmed var det sista hindret att stoppa direktivet avklarat och det blir snart förbjudet att straffa anställda som rapporterar om oegentligheter på jobbet.

 • Läs även...

  Spelföretag avskedar kritisk personal

  Minst 22 anställda vid det svenska företaget Evolution Gamings kontor i Georgien har nyligen blivit av med jobben. Enligt det georgiska facket GTUC är anledningen att de protesterat mot låga löner och dåliga arbetsförhållanden.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.