Annons
Annons
 • Kravet på läkarintyg slopas under coronakrisen, dels för att avlasta sjukvården, dels för att underlätta för de som söker sjukpenning. Foto: Johan Nilsson / TT

Försäkringskassan slopar krav på läkarintyg

Publicerad 7 april 2020, kl 13:46

Den som söker sjukpenning kan nu få ersättning även utan läkarintyg. Syftet är att avlasta sjukvården och se till att sjuka personer inte behöver vänta på sina pengar.

Före coronakrisen var den som var sjuk i mer än sju dagar tvungen att ha ett läkarintyg för att få sjukpenning. I mars beslutade regeringen att flytta kravet till dag 15.

Nu tar Försäkringskassan ytterligare ett steg och slopar tillfälligt kravet på intyg fram till och med dag 21.

– Vi har beslutat att vi avvaktar med att begära läkarintyg fram till och med dag 21 om en person inte skickat in intyg tillsammans med sin ansökan om sjukpenning. Syftet är främst att avlasta sjukvården, men vi vill också underlätta för de personer som söker sjukpenning. Det kan vara svårt att få tid för att få ett läkarintyg och vi vill säkerställa att de personer som har rätt till sjukpenning får den, säger Terese Östlin, nationell samordnare för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Kravet på slopat intyg är inte kopplat till någon specifik sjukdom eller skada.

Eventuellt kommer Försäkringskassan att begära att ansökan kompletteras i efterhand. Det beslutet är ännu inte fattat.

– Det kan bli så att vi i vissa fall inte kommer att behöva läkarintyg för de första 21 dagarna, men det är något vi får återkomma till.

Hur ser ni på risken för ökat fusk med sjukpenningen?
– Det är fortfarande så att man skickar sin ansökan med en försäkran på heder och samvete. Just nu är det viktigt att vi avlastar sjukvården och ser till att människor inte hamnar i kläm.

Trycket på Försäkringskassan har ökat enormt under de senaste veckorna. I mars fick myndigheten 12 000 fler ansökningar om sjukpenning än normalt. Under första veckan i april tog myndigheten emot 25 000 ansökningar - en dubblering mot samma vecka förra året. Därför försöker Försäkringskassan hitta lösningar för att snabba på handläggningen.

Läs mer: Mildare regler för sjukpenning under corona

– För ersättningen för den slopade karensen har vi utvecklat en e-tjänst så att den handläggningen sköts delvis maskinellt. Vi försöker också att hitta fler lösningar för att avlasta vården. Vi har till exempel beslutat att avvakta med att begära in kompletteringar av läkarintyg och betala ut sjukpenning ändå om vi bedömer det som sannolikt att en person har rätt till ersättning, säger Terese Östlin.

Slopat krav på läkarintyg

 • Det slopade kravet på läkarintyg de första 14 dagarna trädde i kraft den 7 april, men gäller retroaktivt från den 13 mars.
 • Försäkringskassans beslut att avvakta med att begära in läkarintyg fram till och med dag 21 (om det inte finns bifogat i ansökan) gäller från och med den 27 mars.
David Österberg
David Österberg
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Större rättssäkerhet för sjukskrivna

  Nu har Försäkringskassan fått i uppdrag att åtgärda brister i handläggningen av sjukpenningärenden. Bra, men inte tillräckligt, tycker Unionen som vill se mer långtgående förändringar på sikt.

 • Läs även...

  Rekordmånga ansökte om smittbärarpenning

  Anställda har tagit coronasmittan på allvar och varit hemma när de känt sig krassliga. I april ansökte 225 702 personer om ersättning för karensavdraget och samma månad ville lika många ha smittbärarpenning som under hela 2019.

 • Läs även...

  Mildare regler för sjukpenning

  En inställd operation på grund av coronautbrottet ska inte leda till indragen sjukpenning. Det är Försäkringskassan och regeringen överens om. Bra, men inte tillräckligt anser Unionen.

 • Läs även...

  Fick inte spela i band för Försäkringskassan

  Kan du spela musik så kan du jobba, resonerade Försäkringskassan och skickade ett återkrav på närmare tre års sjukpenning och rehabiliteringsersättning. Nu överklagas ärendet i Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Läs även...

  Arbetsmiljö prioriteras ned under krisen

  Under tider av oro och förändrade arbetsvillkor är arbetsmiljöarbetet särskilt viktigt. Men trots att insatserna skulle behöva stärkas under coronakrisen ser Sveriges Företagshälsor motsatt trend: arbetsmiljön prioriteras ned vilket påverkar de anställdas hälsa.

 • Läs även...

  Då har du har rätt till smittbärarpenning

  Anställda som misstänks vara smittade av coronavirus har möjlighet att ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Så här gör du.

 • Läs även...

  Många struntar i sjuklön på semestern

  Den som blir sjuk eller vabbar under sin semester, har samma rättigheter till ersättning som under en vanlig arbetsvecka. Trots det begär få ersättning, visar en ny undersökning.

 • Läs även...

  Unionen vill se enklare regler för sjukskrivna

  Att jobba fler timmar ena dagen och färre andra dagar kan vara ett bra sätt att komma tillbaka efter en sjukskrivning. Men det kan också innebära indragen sjukpenning på grund av Försäkringskassans regler. Något Unionen vill ändra på.

 • Läs även...

  Sjukskriven fick rätt mot Försäkringskassan

  En ingenjör som var sjukskriven på grund av stress, jobbade få timmar vissa dagar och fler andra, beroende på hur han mådde. Det var inte okej enligt Försäkringskassan som nekade honom sjukpenning, men nu har fått backa.