Annons
Annons
 • Foto: Colourbox

Höjd pensionsålder – men avtalen släpar efter

Publicerad 15 oktober 2018, kl 11:26

Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

Eftersom vi blir allt äldre måste vi också jobba längre om framtidens pensioner ska räcka. Ungefär så är det bakomliggande resonemanget kring höjd pensionsålder.

I överenskommelsen ligger även att de allmänna trygghetssystemen ska följa efter, bland annat ska åldersgränser för sjukersättning och a-kassa höjas. Och sedan tidigare finns ingen åldersgräns för den allmänna pensionen – man tjänar in pengar till den så länge man jobbar.

Däremot finns inga beslut om förändringar när det gäller tjänstepensionen och sjukpensionen. De är nämligen – till skillnad från den allmänna pensionen och sjukförsäkringen – frukter av avtal mellan arbetsmarknadens parter.

Ett problem är att Svenskt Näringsliv har hävdat att en höjd pensionsålder skulle minska företagens vilja att anställa äldre.

– För att få till en ändring krävs nya förhandlingar. Och i det här fallet har vår motpart, Svenskt Näringsliv, sagt nej till förändringen. I stället vill de att arbetsgivarna själva ska kunna styra vilka som ska få jobba kvar. Den inställningen gör det naturligtvis svårare, säger Dan Wallberg, pensionsexpert på tjänstemännens förhandlingsorganisation PTK.

Han anser att det är nödvändigt att även avtalen ändras om man ska kunna förmå folk att jobba längre upp i åldrarna.

– Annars händer ingenting. Då har man bara rätt att jobba, men får inga förmåner av det.

För den enskilde handlar det om stora pengar. Den avtalade sjukpensionen innebär ett komplement till sjukpenningen och träder in efter 90 dagars sjukskrivning. Den ger till exempel 10 extra procent av lönen på inkomster upp till 364 000 kronor per år, och 65 procent av lönedelar mellan 364 000 och 1 250 000 kronor.

Men det är inte enbart en fråga om ökade kostnader för arbetsgivarna eller bristande förhandlingsvilja som sätter käppar i hjulen. Det finns även en hel del tekniska problem att lösa. För de privatanställda tjänstemännen finns i dag två tjänstepensionssystem sida vid sida:

För dem födda efter 1978 gäller ITP1. Här sätter arbetsgivaren av en viss procent av din lön till pensionen fram tills du fyller 65 år. I det fallet vore det enklaste att arbetsgivaren bara fortsatte betala in.

Men för dem födda före 1979 gäller ett annat, betydligt mer komplicerat system, där tjänstemannen är garanterad en viss procent av sin slutlön i pension. Den pensionsinbetalningen är slutförd när du fyller 65. I det fallet blir problemet alltså betydligt knepigare att lösa, menar Dan Wallberg.

– Dessutom har man sagt att alla pensionsrelaterade åldersgränser ska knytas till en så kallad riktålder. Syftet är att pensionsåldrarna automatiskt ska anpassas så att välfärden och en rimlig pensionsnivå kan upprätthållas. Det innebär också att alla övriga trygghetssystem måste anpassas därefter. Men hur skriver man avtal som hänger med sådana förändringar?

OMFÖRHANDLING KRÄVS

➧ Pensionsavtalet är tecknat av förhandlingsorganisationen PTK, där Unionen ingår. Men det finns även delar av vissa Unionenavtal som kommer att behöva omförhandlas på grund av den förändrade pensionsåldern. Hur det ser ut skiljer mellan olika avtalsområden, men ett exempel är att arbetsgivare i vissa avtal har rätt att visstidsanställa utan särskilda skäl om tjänstemannen fyllt 65 eller 67.

Andra exempel är sjuklöneregler som innebär att arbetsgivarna slipper betala in sjuklön till den som uppnått en viss ålder, att uppsägningstiden blir kortare, att man inte omfattas av löneavtalet och alltså inte kan räkna med lönehöjning samt att den längre uppsägningstid som gäller för den som fyllt 55 och jobbat i minst tio år försvinner.

ÅLDRARNA FÖR ALLMÄN PENSION

 • I dag har du rätt att vara kvar på jobbet till 67 års ålder. Kommer du överens med din arbetsgivare kan du jobba längre än så.
 • År 2020 höjs åldern från 67 till 68 år.
 • År 2023 höjs åldern till 69 år.
 • Även åldern för när du har rätt att plocka ut din allmänna pension höjs från dagens 61 år. År 2020 höjs den till 62 år, 2023 höjs den till 63 år, 2026 till 64 år.
 • Pensionsinbetalningar sker så länge som du arbetar.
Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
niklas.hal[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Gör facket tillräckligt för mobbade?

  Inte ens en av tio av dem som mobbas och som kontaktar sitt fack anser att de får hjälp. Men hur ser lagen ut? Och vad kan facket egentligen göra?

 • Läs även...

  27 000 nekades ersättning

  Sture. Jessica. Mona. Tre offer för Försäkringskassans allt hårdare bedömningar för att hålla nere sjukstatistiken. Läs deras berättelser – och myndighetens svar.

 • Läs även...

  Fler män ger inte högre löner

  Låglöneyrken är ofta kvinnodominerade. Men när Medlingsinstitutet undersökte saken fann man inga belägg för att en ändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

 • Läs även...

  Unga går ofta miste om tjänstepension

  Många unga känner inte till hur pensionssystemet fungerar. Det gör att de skjuter upp inträdet på arbetsmarknaden, och riskerar att gå miste om viktiga pensionspengar.

 • Läs även...

  Unionen och TCO: ”Värna partsmodellen och kollektivavtalen”

  Den 26 maj är det val till Europaparlamentet i Sverige. Då är det dags att välja de 21 ledamöter som ska representera Sverige i parlamentet under nästa mandatperiod. Både Unionen och TCO vill att de svenska parlamentarikerna ska driva frågor om stärkta fackliga rättigheter.

 • Läs även...

  Nya EU-lagar påverkar svensk arbetsmarknad

  Den senaste mandatperioden har Europaparlamentet och EU:s andra lagstiftare ministerrådet, fattat beslut om flera konkreta lagar på arbetsmarknadsområdet. Det reviderade utstationeringsdirektivet påverkar den svenska arbetsmarknaden mest.