Annons
Annons
 • Snart blir det dyrare att vara med i Unionens a-kassa. Foto: Ola Rennstam/Kollega, Izabelle Nordfjell/TT

A-kassan höjer avgiften

Publicerad 26 maj 2020, kl 11:52

Unionens a-kassa måste höja medlemsavgiften och anställa fler för att klara det ökade trycket under coronakrisen. Hur hög avgiftshöjning det handlar kan bli klart nästa vecka.

Unionens a-kassa har 716 000 medlemmar. Normalt saknar 2-3 procent av dem arbete och får a-kassa. Men många av medlemmarna jobbar inom flyg, hotell, kulturområdet, industrin eller är egenföretagare – verksamheter som har drabbats hårt av coronapandemin. Det visar sig i arbetslösheten som har stigit till omkring fyra procent bland medlemmarna, och i slutet av året väntas ligga på uppemot sju procent.

Läs mer: Arbetslösa får vänta länge på a-kassa

– I nuläget uppbär strax över 20 000 personer ersättning. Men vi har inte sett slutet på krisen ännu. Det blir sannolikt fler före sommaren och troligen ännu fler i september när de stora varslen går ut, säger Harald Petersson, chef för Unionens a-kassa.

Arbetslöshetsförsäkringen har förändrats på flera punkter för att stärka tryggheten för dem som förlorar sina jobb under krisen. I slutet på mars blev det klart att taket i a-kassan tillfälligt höjs från 910 till 1 200 kronor de första hundra dagarna, och i maj beslutade regeringen att även höja taket de följande hundra dagarna - från 760 till 1 000 kronor per dag.

Flera a-kassor planerar att höja medlemsavgifterna, visar en undersökning som Arbetsvärlden har gjort.

Unionens a-kassa, som i dag har en medlemsavgift på 112 kronor i månaden, hör till dem.

– Vi måste höja avgiften. Det är en direkt följd av de höjda dagpenningbeloppen, som innebär en stor kostnad för a-kassorna, säger Harald Petersson.

Pengarna till landets arbetslöshetsförsäkring kommer från två håll – dels från en arbetsmarknadsavgift som alla arbetsgivare och egenföretagare betalar till staten, dels från en så kallad finansieringsavgift som a-kassorna betalar till staten.

Hur stor finansieringsavgift a-kassorna betalar in till staten grundas på medlemmarnas genomsnittliga dagpenning och det totala medlemsantalet. Ju högre ersättning som betalas ut till arbetssökande, desto mer betalar a-kassorna in i finansieringsavgift till staten.

– Att inte höja medlemsavgiften skulle innebära att kassan inte kan betala finansieringsavgiften till staten, säger Harald Petersson.

Unionens a-kassa återkommer inom de närmaste veckorna med information om hur hög den nya avgiften blir.

När arbetslösheten stiger samtidigt som nya regler gäller för vilka som har rätt till ersättning ökar trycket på a-kassans handläggare.

– Det får en jättestor påverkan, vi har en helt annan vardag nu. De regelförändringar som har gjorts gynnar medlemmarna som får en bättre trygghet. Det är positivt, men det är en stor utmaning för a-kassan att möta så här stora volymer ärenden med ett komplicerat regelverk. Vi hanterar det genom att jobba så mycket som möjligt och genom att rekrytera, säger Harald Petersson.

Före krisen hade a-kassan 180 medarbetare, i april visstidsanställdes 20 handläggare och nästa vecka utökas de med ytterligare 40 personer.

– Det är en enorm ökning, men den är nödvändig för att möta de stora volymerna ärenden, säger Harald Petersson.

Kamilla Kvarntorp
[email protected]
 • Läs även...

  Extrastöd räddar a-kassan

  Antalet ansökningarna till Unionens a-kassa har nästan fördubblats under pandemin. Men väntetiderna har inte ökat i motsvarande grad – tack vare extra stöd till kundtjänsten och nyanställningar.

 • Läs även...

  Fortsatt höjd a-kassa

  Den generösare a-kasseersättning som infördes i samband med coronapandemin blir kvar i ytterligare två år. Det föreslår regeringen i höstbudgeten.

 • Läs även...

  Unionens a-kassa dyrast

  58 kronor. Så mycket höjs avgiften till Unionens a-kassa som därmed blir dyrast av landets kassor.
  – Vi gör det inte för att tjäna pengar utan för att finansiera de utgifter vi fått, säger Harald Petersson, chef för Unionens a-kassa.