Annons
 • Åldersdiskriminering är vanligast förekommande i arbetslivet och drabbar både unga och äldre. Foto: Colourbox

Många anmälningar till DO om ålder

Publicerad 18 augusti 2015, kl 13:47 Uppdaterad 19 augusti 2015, kl 14:40

Anmälningar om diskriminering på grund av ålder ökade med 60 procent mellan 2013 och 2014. Under årets första sex månader har antalet anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen legat på en fortsatt hög nivå. De flesta anmälningarna gäller arbetslivet.

Antalet anmälningar om åldersdiskriminering som kom in till Diskrimineringsombudsmannen (DO) ökade från 194 stycken 2013 till 319 stycken 2014*. Ett utdrag ur DO:s register visar att antalet diskrimineringsärenden på grund av ålder fortfarande ligger högt. Under första halvåret 2015 har DO fått in 156 anmälningar om åldersdiskriminering. Fortsätter det i samma takt under andra halvåret blir det totalt 156 anmälningar gällande ålder. Det skriver Dagens Arena

Majoriteten av anmälningarna om åldersdiskriminering gäller arbetslivet. Där har dock antalet ärenden sjunkit något hittills i år jämfört med 2014.

DO har inte tittat på om åldersdiskriminering är vanligare i särskilda yrken eller branscher. Utredare på myndigheten säger dock till Dagens Arena att de upplever att det är vanligare att personer med osäkra anställningar känner sig diskriminerade.

*Siffrorna i DO:s årsrapport är något lägre eftersom de räknar bort anmälningar som inte omfattas av diskrimineringslagen. Myndigheten går inte vidare med alla anmälningar som kommer in, även om de omfattas av diskrimineringslagen.

Diskriminering

Åldersdiskriminering är när individer eller grupper behandlas negativt på grund av sin ålder. Den kan drabba äldre personer på grund av fördomar om fysisk eller intellektuell förmåga, eller okunskap om åldrandeprocessen. Den kan drabba barn och unga på grund av traditioner eller fördomar som gör att man åsidosätter deras kunskaper och åsikter. I

Sverige är det vanligt att företag slentrianmässigt specificerar ett onödigt snävt åldersintervall när de rekryterar ny personal

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder
DO och Wikipedia
Lediga jobb
 • Läs även...

  Vikt och utseende avgör om du får jobb

  Många anser att de diskriminerats vid anställningsintervjuer. Vanligast är åldersdiskriminering – men många uppger också att de nekats ett jobb på grund av hur de ser ut.

 • Läs även...

  Unionen: ”DO borde agera hårdare”

  Det råder allmän amnesti för brott mot diskrimineringslagen, hävdar Lena Svenaeus, tidigare Jämo, som ger Diskrimineringsombudsmannen hård kritik. Även Unionens chefsjurist anser att DO borde vara tuffare.

 • Läs även...

  Unionen tar täten för jobb åt nyanlända

  Unionen är det enda tjänstemannafack som är delaktiga i principöverenskommelsen för att ge nyanlända jobb, som presenterades i förra veckan. Detta till skillnad från LO där så gott som samtliga förbund är intresserade.

 • Läs även...

  ”En uppvisning i svenska modellen”

  Regeringen nappade på förslaget från arbetsmarknadens parter om etableringsjobb. Den vägen ska minst 10 000 nyanlända och långtidsarbetslösa få jobb. Men det dröjer till hösten 2019 innan reformen sjösätts.

 • Läs även...

  Pappor jobbar minst deltid

  Det är tre gånger vanligare att kvinnor i tjänstemannayrken på den privata arbetsmarknaden jobbar deltid än att män gör det, visar en ny undersökning från Unionen. Minst deltid jobbar papporna. Men vi är tydligt på väg mot en heltidsnorm.

 • Läs även...

  Diskriminering vanligt tror anställda

  Risken att diskrimineras både i anställningsprocessen och på jobbet är stor. Det anser åtminstone de tjänstemän som tillfrågats om hur det skulle gå till på deras arbetsplats.

 • Läs även...

  Effekt av kartläggning ifrågasätts

  Lönekartläggningar har små möjligheter att minska oskäliga löneskillnader i mindre företag. Det visar Riksrevisionen i en ny rapport. Unionen anser dock att det är ett effektivt verktyg.

 • Läs även...

  Gravid nekades jobb

  En ideell organisation avbröt rekryteringen av en kvinna när hon berättade att hon var gravid. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen organisationen inför Arbetsdomstolen och kräver att diskrimineringsersättning utbetalas till kvinnan.

 • Läs även...

  ”Hiskeliga pengar inom herrfotbollen”

  Hedvig Lindahl är målvakt i det svenska fotbollslandslaget. Hon lämnade nyss Chelsea och har tidigare spelat i Allsvenskan för klubbar som Malmö FF och Linköpings FC.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.