• Åldersdiskriminering är vanligast förekommande i arbetslivet och drabbar både unga och äldre. Foto: Colourbox

Många anmälningar till DO om ålder

Publicerad 18 augusti 2015, kl 13:47 Uppdaterad 19 augusti 2015, kl 14:40

Anmälningar om diskriminering på grund av ålder ökade med 60 procent mellan 2013 och 2014. Under årets första sex månader har antalet anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen legat på en fortsatt hög nivå. De flesta anmälningarna gäller arbetslivet.

Antalet anmälningar om åldersdiskriminering som kom in till Diskrimineringsombudsmannen (DO) ökade från 194 stycken 2013 till 319 stycken 2014*. Ett utdrag ur DO:s register visar att antalet diskrimineringsärenden på grund av ålder fortfarande ligger högt. Under första halvåret 2015 har DO fått in 156 anmälningar om åldersdiskriminering. Fortsätter det i samma takt under andra halvåret blir det totalt 156 anmälningar gällande ålder. Det skriver Dagens Arena

Majoriteten av anmälningarna om åldersdiskriminering gäller arbetslivet. Där har dock antalet ärenden sjunkit något hittills i år jämfört med 2014.

DO har inte tittat på om åldersdiskriminering är vanligare i särskilda yrken eller branscher. Utredare på myndigheten säger dock till Dagens Arena att de upplever att det är vanligare att personer med osäkra anställningar känner sig diskriminerade.

*Siffrorna i DO:s årsrapport är något lägre eftersom de räknar bort anmälningar som inte omfattas av diskrimineringslagen. Myndigheten går inte vidare med alla anmälningar som kommer in, även om de omfattas av diskrimineringslagen.

Diskriminering

Åldersdiskriminering är när individer eller grupper behandlas negativt på grund av sin ålder. Den kan drabba äldre personer på grund av fördomar om fysisk eller intellektuell förmåga, eller okunskap om åldrandeprocessen. Den kan drabba barn och unga på grund av traditioner eller fördomar som gör att man åsidosätter deras kunskaper och åsikter. I

Sverige är det vanligt att företag slentrianmässigt specificerar ett onödigt snävt åldersintervall när de rekryterar ny personal

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder
DO och Wikipedia
Lediga jobb
 • Läs även...

  "Försäkringskassans bedöming måste baseras på kunskap"

  Förra året nekades 27 000 personer ersättning från Försäkringskassan. Men trots hård kritik har myndigheten inga planer på att ändra rutinerna.

 • Läs även...

  Chefers höga arbetsbelastning missas

  Tidspress, hög arbetsbelastning och många medarbetare. Så ser verkligheten ut för många av landets mellanchefer. Trots det glöms chefernas arbetsmiljö ofta bort.

 • Läs även...

  ”Unionen lever i det förflutna”

  Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

 • Läs även...

  Ishockeyförbundet ska ha diskriminerat

  Svenska ishockeyförbundet har inte gjort någon lönekartläggning på flera år. Det kan ha lett till lönediskriminering, enligt Unionen. Nu lovar förbundet bättring.

 • Läs även...

  Karriär hindrar kvinnor att skaffa barn

  Var fjärde kvinna under 36 år väntar med att skaffa barn för att inte skada sin karriär, enligt en undersökning från Unionen. På Clas Ohlson jobbar man aktivt för att föräldraskap inte ska ses som ett hinder i karriären.

 • Läs även...

  "Viktigt att reglera sextrakasserier i avtal"

  Unionen ser positivt på ta upp skyldigheter om aktivt arbete för att förebygga sextrakasserier till förhandling om kollektivavtal. Men först måste diskrimineringslagen ändras.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.