Annons
Annons
 • Börja med dig själv. Fråga dina kollegor hur du uppfattas när du dricker alkohol. Det rådet ger Anna Kervall på IQ. Foto: Colourbox.com

Många störs av andras drickande på julfesten

Publicerad 30 november 2017, kl 13:25

Snart är det dags för julfest på jobbet. Årets höjdpunkt tycker vissa. Andra undviker gärna festen. Enligt en undersökning från IQ har åtta av tio påverkats negativt av andras drickande.

Julen står för dörren, och med den julfesterna som arbets­givaren i många fall bjuder sina anställda på. Men festen behöver inte bara vara skratt och skoj. Enligt en ny undersökning från IQ är det vanligt att människors alkoholvanor påverkar andra personer negativt. Åtta av tio uppger att de har påverkats av att personer i deras närhet har tagit några glas för mycket.

– Fler behöver reflektera över hur deras drickande påverkar andra. Många känner att alkohol är jobbigt att prata om och att säga till en kollega att det inte är trevligt när han eller hon blir för full är inte alltid enkelt, säger Anna Kervall som är tillförordnad vd på IQ.

Över hälften av personerna i undersökningen uppger att andra personers drickande har fått dem att känna sig kränkta, siffrorna är något högre bland kvinnor än bland män. Och majoriteten av de tillfrågade säger att andras alkoholkonsumtion får dem att känna sig otrygga.

– När det gäller just julfester så tycker jag att man ska försöka se till att anordna en fest som är öppen och trevlig för alla. Ingen ska behöva känna sig utanför eller annorlunda för att man inte dricker, i dag upplever många en kollektiv press att dricka alkohol när det är festligheter.

Läs mer: Oftast alkohol på julfesten

Enligt Anna Kervall har chefen ett stort ansvar i att agera förebild.

– Som chef är det viktigt att vara måttfull. Dels för att vara uppmärksam på vad som händer men också för att föregå med gott exempel. Sen är det också viktigt att skapa en norm på företaget där man kan prata om alkohol, och där måttfullhet ska vara en måttstock.

Vad kan jag göra som kollega?
– Börja med dig själv. Fråga dina kollegor hur du uppfattas när du dricker alkohol. Om fler börjar reflektera över sitt drickande och hur det påverkar människor i deras närhet så kommer de negativa effekterna av passivt drickande minska, säger Anna Kervall.

Läs mer: Vd döms för sexuella trakasserier på julfest

IQ

IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget som verkar för att minska alkoholens skadeverkningar i samhället. 

Lediga jobb
 • Läs även...

  De heter det de gör

  Båtbyggaren och ensamseglaren Sven Yrvind ville ha ett efternamn som passade honom – och det han gör. Han är inte ensam om att ha ett namn som hör ihop med jobbet, men för de flesta är det en tillfällighet.

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Chefers höga arbetsbelastning missas

  Tidspress, hög arbetsbelastning och många medarbetare. Så ser verkligheten ut för många av landets mellanchefer. Trots det glöms chefernas arbetsmiljö ofta bort.