Annons
Annons
 • Siffror från TRR Trygghetsrådet tyder på att företagen säger upp anställda mer kontinuerligt – i stället för i en klump. Foto: Aleksandr/Colourbox

Mer sällsynt med stora varsel

Publicerad 3 mars 2020, kl 14:23

Det blir allt ovanligare med stora varsel. I stället arbetar företagen mer kontinuerligt med förändringar av verksamheten. En orsak kan vara att stora varsel skadar företagens varumärke.

För tio år sedan var det fortfarande vanligt med stora varsel. Mellan 2010 och 2013 varslades nästan 6 000 tjänstemän i tolv stora varsel. Men sedan dess har de blivit allt ovanligare. De tre senaste åren har Sverige bara haft tre stora varsel som totalt berört drygt 2 000 tjänstemän. Det visar statistik från Trygghetsrådet, TRR, som bland annat hjälper uppsagda tjänstemän att hitta nya jobb.

Siffrorna tyder på att företagen säger upp anställda mer kontinuerligt – i stället för i en klump. Enligt Lennart Hedström, vd på TRR, finns det två anledningar till det. En är att produktiviteten minskar av stora varsel.

– Vid ett storvarsel på exempelvis 1 000 personer där företaget inte tydliggjort var i företaget arbetsbristen finns kommer alla anställda gå runt och oroa sig för vad varslet innebär för dem. I stället för att lägga 100 procent av sin energi på jobbet går man runt och oroar sig. Ofta tar det lång tid innan turordningslistorna fastställts och de fackliga förhandlingarna är över.

Dessutom kan ett varsel skada företagets varumärke.

– Alla arbetsgivare vill framstå som attraktiva. Om man lägger ett storvarsel kommer både den personal man har och externa kandidater börja fundera på om det är ett företag att satsa på.

Lennart Hedström anser att både företag och anställda gynnas av att företagen blivit bättre på att ställa om sin verksamhet kontinuerligt i stället för med plötsliga neddragningar. Genom att analysera omvärlden och bli bättre på att förutse framtidens kompetensbehov kan de se till att den befintliga personalen har den kompetens som företaget behöver.

– En uppsägning är ju alltid ett misslyckande; då har man inte noterat förändringarna i omvärlden. Om man jobbar med kompetensutveckling löpande behöver man kanske inte hamna i det läget. I min värld innebär kompetensväxling att man jobbar med sina befintliga anställda, att man får dem att byta inriktning och profil. Jag tycker inte att det är kompetensväxling att säga upp 50 anställda och rekrytera 50 nya, säger han.

Han anser dessutom att även anställda behöver fundera över vilken kompetens som behövs i framtiden och se till att hålla sig anställningsbara.

Lennart Hedström tror att arbetsmarknaden under det kommande decenniet förändras snabbare än i dag. Det blir vanligare att företagen hela tiden letar efter ny kompetens och hela tiden ändrar sin verksamhet. Det betyder i sin tur att TRR behöver arbeta på ett annat sätt än i dag.

Läs mer: Så funkar Trygghetsrådet TRR

– Redan i dag arbetar vi mer proaktivt än för fem år sedan. Vi är ute i organisationer redan innan övertaligheten är ett faktum. Vi håller vägledningssamtal med anställda så att de själva kan fundera över vilka lösningar som kan finnas om det skulle bli neddragningar.

Förra året ökade antalet uppsagda tjänstemän, jämfört med året innan. Nio av tio arbetssökande lyckas dock ta sig ur arbetslösheten med hjälp av TRR. Förra året fick 77 procent av de uppsagda tjänstemännen ett nytt jobb, sju procent startade eget och sju procent började plugga.

Läs mer: Fler tjänstemän är arbetslösa

Varsel måste anmälas till Arbetsförmedlingen

 • Ett varsel innebär att en arbetsgivare förvarnar sin personal att de kan bli uppsagda.
 • Arbetsgivaren är skyldig att varsla om minst fem personer i samma län riskerar uppsägning på grund av arbetsbrist.
 • Varsel ska anmälas både till Arbetsförmedlingen och till den fackliga organisationen.
 • Anmälan ska innehålla skälen till neddragningarna, när de ska ske och hur många som berörs.
David Österberg
David Österberg
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Fler känner sig diskriminerade på jobbet

  Coronapandemin gjorde att Unionens jurister fick in ovanligt många ärenden under 2020. Medlemmar som känner sig diskriminerade stod för den tydligaste ökningen.

 • Läs även...

  Pandemin slår hårt mot ungas jobb

  Arbetslösheten bland unga är rekordhög. Förra året var en av fyra i åldern 15-24 år arbetslös. Främsta orsaken är coronapandemin. Och risken är att pandemin får negativa effekter på ungas arbetsliv även när den är över.

 • Läs även...

  Arbetslöshet: Unga drabbas hårt av pandemin

  Yngre drabbas hårdast av coronakrisen. Förra året var arbetslösheten bland unga 24 procent. Och risken är att krisen får negativa effekter på ungas arbetsliv även när den är över.

 • Läs även...

  Debatt: Att möta anställda i kris

  Att sitta med vid förhandlingar där medlemmars liv kraschar på grund av en omorganisation är ingenting man förbereds på som förtroendevald. Kris- och sorgehantering borde ingå i de fackliga grundutbildningarna, skriver Dimce Storm, klubbordförande på Stampen Media.  

 • Läs även...

  Maria lämnade resebranschen efter 36 år

  Sedan coronan slog till har tiotusentals tjänstemän blivit av med sina jobb. Värst är det inom krisbranscherna hotell, restaurang, turism och flyg. Maria Hansson blev uppsagd efter 36 år i resebranschen – men har nu fått nytt jobb.

 • Läs även...

  Diskriminering hindrar kvinnors företagande

  Endast en av tre företagare i Sverige är kvinnor. Outtalad diskriminering är en förklaring, enligt en ny rapport. Samtidigt visar statistik från Trygghetsrådet att allt fler kvinnor startar eget.

 • Läs även...

  Stort intresse för avgångspaket på Scania

  Tusen tjänstemän ska bort från Scania i Sverige. Som en del i det slutar 110 anställda mot avgångsvederlag eller en pensionsuppgörelse. Målet är att inga tillsvidareanställda ska behöva sägas upp.

 • Läs även...

  Behov av bättre studiestöd efter corona

  I spåren av corona och de varsel som läggs nu kommer anställda behöva insatser för att byta karriär eller vidareutbilda sig. Både utbildningssystemet och finansieringen av studier behöver förbättras för att möta behovet, anser Unionen.

 • Läs även...

  Konsulter riskerar gå miste om stöd

  Fordonstillverkaren AB Volvo har sagt upp avtal med 5 000 konsulter på grund av coronakrisen. Många av konsulterna är anställda på företag utan kollektivavtal vilket innebär att de inte har rätt till hjälp från TRR Trygghetsrådet.