Annons
Annons
 • Det är inte så lätt att i efterhand kontrollera - än mindre bevisa - om en arbetsgivare underlåtit att betala in till den tjänstepension man kommit överens om. Foto: Collectum

När arbetsgivaren inte betalar in till din pension

Publicerad 6 november 2014, kl 10:37

När Lena upptäckte att företaget inte hade betalat in de utlovade premierna till hennes tjänstepension vågade hon inte ta upp det med arbetsgivaren. Men sedan Unionen stämt bolaget i tingsrätten kan hon nu få de pengar som arbetsgivaren skulle ha betalat till pensionen.

Lena fick en provanställning som redovisningsassistent på en liten byrå i Stockholm i september 2012. Efter två månader blev hon tillsvidareanställd.

Eftersom företaget inte hade kollektivavtal ingick inte någon kollektivavtalad tjänstepension i anställningen. I stället kom hon och arbetsgivaren överens om att hon skulle få en individuell tjänstepension. Enligt anställningskontraktet skulle bolaget varje månad betala 750 kronor till en pensionsförsäkring.

Så skedde dock aldrig.

– Jag förstod det när jag inte fick något pensionsbesked från något försäkringsbolag. Men jag tog aldrig upp det med arbetsgivaren eftersom arbetsklimatet inte var sådant att jag kunde göra det, säger Lena.

I juni i år sa hon upp sig till följd av det dåliga arbetsklimat som rådde på företaget.

Sedan hon vänt sig till Unionen för att få hjälp med sin utlovade tjänstepension har nu förbundsjuristen Mikael Smeds stämt arbetsgivaren i tingsrätten. Kravet är att denne ska betala de premier på sammanlagt 13 500 kronor som skulle ha betalats in till Lenas tjänstepension plus ränta och ersättning för rättegångskostnaderna.

– När en ombudsman har talat med arbetsgivaren har denne sagt att han inte betalat in premierna därför att Lena inte har valt pensionsbolag och liknande. Men det befriar honom inte från betalningsskyldigheten. Och när jag försökt få kontakt med arbetsgivararen för att få höra hans inställning har han inte ens svarat, säger Mikael Smeds.

Är det vanligt ni driver sådana här fall?
– Nej. När man har avtalat om en individuell tjänstepension som arbetsgivaren inte betalar in så behöver det tydligt framgå av anställningsavtalet att man har rätt till pensionen och gärna med ett angivet belopp.

– Men ofta kan det i stället exempelvis bara stå i en företagspolicy, i en personalpärm, att alla anställda är tillförsäkrade pension i ett namngett pensionsbolag och då går det inte att driva. Det som är bra i Lenas fall är att allt framgår så tydligt i hennes anställningsavtal.

– Men det går aldrig att ordna så att arbetsgivaren betalar in pengarna till en pensionsförsäkring i efterhand. I stället får medlemmen, i det fall vi vinner, pengarna i handen vilket ändå är till nackdel för medlemmen eftersom man då exempelvis måste skatta direkt innan man kanske själv placerar pengarna i en pensionsförsäkring.

Innan Unionen beslutar om att stämma en arbetgivare som inte har betalt in avtalade pensionspremier måste förbundet också beakta om den dom man förväntar sig kan fungera som en så kallad exekutionstitel, förklarar Mikael Smeds.

– Det betyder att domen ska gå att använda som underlag för att mäta ut egendom hos arbetsgivaren eller begära honom i konkurs.

Gör så här!

När arbetsgivaren inte betalat in pensionspremier:

 • Om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal har du alltid en kollektivavtalad tjänstepension. Den omfattas av en garanti som gör att du hålls skadeslös om arbetsgivaren inte skulle betala in pensionspremier.
 • Om du upptäcker att så har skett kan du vända dig till tjänstepensionsföretaget Collectum för att få hjälp.
 • Om du jobbar på en arbetsplats utan kollektivavtal finns ingen garanti och du kan då inte heller få hjälp av Collectum. Om du upptäcker att företaget inte har betalat in den tjänstepensionen ni har kommit överens om ska du i första hand vända dig till arbetsgivaren och be denne betala in premierna.
 • I annat fall måste du stämma arbetsgivaren. Men kontakta då först Unionen och undersök om du kan få hjälp.
Anita Täpp
Anita Täpp
[email protected]
 • Läs även...

  Facket tar fajt för tjänstepension efter 65

  Du som fortsätter jobba efter 65 får inte längre pengar insatta till din tjänstepension. Fel, anser facket som inlett förhandlingar med arbetsgivarsidan för att få till en ändring.

 • Läs även...

  Skuld vid diskriminering ska klargöras

  Arbetsgivare ska inte kunna köpa sig fria från anklagelser om diskriminering. Det har EU-domstolen slagit fast. Men avgörandet kan även försvåra möjligheterna att komma överens i domstol anser Unionen.

 • Läs även...

  Många missar ersättning vid arbetsskada

  Om du råkar ut för sjukdom eller en olycka kopplat till jobbet måste du själv ansöka om ersättning. Men det är det få som vet om och många går därför miste om ersättning de har rätt till.

 • Läs även...

  Jobbade gratis – stämmer sin man

  Efter fyra års äktenskap slutade mannen att betala lön för det arbete hans fru utförde i företaget. Nu stämmer kvinnan, med hjälp av facket, sin man på närmare 300 000 kronor.

 • Läs även...

  Pensionstvist: Fujitsu krävs på 1,8 miljoner

  Två anställda på Fujitsu fick under tio års tid för lite tjänstepension inbetald. Sammanlagt rör det sig om 1,8 miljoner kronor, hävdar Unionen som stämt företaget.

 • Läs även...

  Konflikt om kontor ledde till avsked

  Att äga en del av det företag man jobbar på betyder inte att man sitter säkert som anställd. En Unionenmedlem som också var delägare och styrelsemedlem, blev avskedad av sin medgrundare under en bitter konflikt.