Annons
Annons
 • Mannen jobbade som tekniker men med tiden fick han svårare att röra sig. Foto: Pressmaster / Colourbox

Överviktig tekniker sades upp

Publicerad 27 augusti 2020, kl 11:06

Mannens övervikt gjorde det svårt för honom att utföra sitt jobb som resande tekniker. Efter nästan 20 år på företaget sades han upp och nu stämmer Unionen företaget för diskriminering.

Mannen led av en funktionsnedsättning som var kopplad till hans vikt. Jobbet som tekniker var tungt och innebar mycket resande då reparationer av skurmaskiner skedde på plats hemma hos kunder. Under åren blev mannen mer och mer orörlig och bad därför om att omplaceras till företagets verkstad, vilket han också fick.

Här flöt arbetet på bra, men företaget ville ändå att han skulle fortsätta som resande tekniker och upprättade därför en rehabiliteringsplan, så att han kunde återgå till sitt gamla jobb. Enligt Unionens stämningsansökan innehöll dock rehabiliteringsplanen en hel del brister och man hade varken ändrat arbetsmetoder, arbetstider eller arbetsuppgifter för att underlätta för mannen.

Läs mer: Sjukskrivna drabbas när arbetsgivare trotsar ny lag

Innan sommaren fick mannen veta att han skulle sägas upp. Unionen anser att uppsägningen bör ogiltigförklaras och att mannen har diskriminerats på grund av sin vikt och funktionsnedsättning och stämmer därför arbetsgivaren på sammanlagt 130 000 kronor i diskrimineringsersättning och brott mot lagen om anställningsskydd, las.

Läs mer: Diskriminering av feta kan bli förbjudet

Diskrimineringen

Det finns sju olika diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen. Vikt är ingen diskrimineringsgrund men däremot funktionsnedsättning:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Sexuell läggning
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning 
 • Ålder
Lediga jobb
 • Läs även...

  Las-förhandlingarna återupptas

  PTK, LO och Svenskt Näringsliv återupptar förhandlingarna om las, lagen om anställningsskydd, i morgon torsdag. Det meddelar parterna i ett pressmeddelande.

 • Läs även...

  Slutspurt i las-förhandlingarna

  Om bara några få dagar måste fack och arbetsgivare vara överens om en ny modell för den svenska arbetsmarknaden, bland annat vad gäller las, lagen om anställningsskydd. Annars hotar lagstiftning.

 • Läs även...

  Unionen stämmer Amazon för uppsägning

  När ingenjören började jobba på Amazons servicehall var den fortfarande under uppbyggnad. Han efterfrågade stöd och hjälp med att prioritera bland sina arbetsuppgifter, men fick i stället svaret att han saknade kompetens och sades upp.

 • Läs även...

  Stort skadestånd krävs för uppsagd klubbordförande

  En klubbordförande och ett huvudskyddsombud sades upp efter att samarbetet med arbetsgivaren skurit sig. Unionen stämmer företaget för ordförandens räkning och kräver extra stort skadestånd då det rör sig om en förtroendevald.

 • Läs även...

  Var sjukskriven - blev av med jobbet

  När kontoristen kom tillbaka efter sin sjukskrivning fick hon veta att en annan anställd tagit över hennes arbetsuppgifter och att hon inte var välkommen tillbaka.

 • Läs även...

  Las: Det förhandlar parterna om

  Slopa anställningsformen allmän visstid och tillåt undantag i turordningsreglerna baserat på antalet uppsagda. Det är två frågor som arbetsgrupperna i las-förhandlingarna mellan fack och arbetsgivarna tittar på.

 • Läs även...

  Begravningsbyrå stämd för diskriminering

  Unionenmedlemmen sökte jobb på en begravningsbyrå men sållades bort för att byrån inte erbjöd ”flyttpaket från utlandet”. Nu stämmer förbundet byrån för brott mot diskrimineringslagen.

 • Läs även...

  Var föräldraledig - blev av med jobbet

  När kvinnan kom tillbaka till jobbet efter sin barnledighet hade hon inga arbetsuppgifter kvar. Nu stämmer Unionen redovisningsfirman för brott mot föräldraledighetslagen.

 • Läs även...

  Inget brott att neka döv anställning

  Tolkcentralen gjorde sig inte skyldig till diskriminering när de nekade Laith Fathulla jobbet som receptionist på grund av att han är döv. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom som chockerar Laith Fathulla.