• Foto: Hasse Holmberg / TT

Pappaledighet kan bli EU-lag

Publicerad 5 maj 2017, kl 11:00

Vardera föräldern får rätt till fyra månaders ledighet fram till barnets tolvårsdag. Ledigheten blir obligatorisk och kan inte överlåtas på den andre föräldern. Dessutom ges möjlighet att ta ut sjukdagar för att ta hand om släktingar. Det är några av lagförslagen som kommer att gälla inom hela EU.

Syftet med förslaget, som EU-kommissionen nyligen presenterade för EU-parlamentet, är att öka jämställdheten och bryta gamla mönster.

I dag är andelen sysselsatta kvinnor över tio procentenheter lägre än bland män inom EU. Det antas vara ett resultat av att kvinnorna tar mer ansvar för barn och för sjuka anhöriga. Följden blir lägre livsinkomst och lägre pension. Detta trots att kvinnor utbildar sig allt mer – numera tar fler kvinnor än män examen på högskolenivå. Och trots att kvinnorna behövs på arbetsmarknaden då befolkningen åldras och allt färre befinner sig i yrkesaktiv ålder.

– Jag ser det som väldigt positivt att EU nu slutar prata om mammaledighet och i stället talar om båda föräldrarnas rätt till föräldraledighet. I Sverige har det varit en självklarhet sedan en lång tid tillbaka men det är långt ifrån fallet i andra europeiska länder, säger Stina Jakobsson, utredare på Unionen.

EU-kommissionen föreslår också fyra månaders föräldraledighet som inte kan överlåtas till den andra föräldern. Det kan jämföras med den svenska föräldraförsäkringen, där vardera föräldern har 90 dagar med ersättning på sjukpenningnivå som inte går att avstå till den andra föräldern.

I Sverige har föräldrar rätt till deltidsarbete. Däremot finns det inte någon generell rätt att begära flextid eller distansarbete, vilket EU-kommissionen förespråkar i sitt nya förslag.

– Unionen anser att flexibla arbetstider och möjlighet att jobba på distans är enormt viktiga delar i att uppnå ett föräldravänligt arbetsliv. Det är något som vi länge har kämpat för. Därför är det intressant att även EU nu lyfter detta som vägar för att öka jämställdheten. Samtidigt är det viktigt att vi i Sverige får bevara den svenska modellen där arbetsmarknadens parter förhandlar om villkoren på arbetsmarknaden i stället för att styras av lagstiftningen, framhåller Stina Jakobsson.

Många kvinnor i Europa tvingas att arbeta deltid, eller inte förvärvsarbeta alls, därför att de måste ta hand om gamla och sjuka anhöriga. I sitt utkast föreslår EU-kommissionen att en rätt till fem dagars betald ledighet per år för vård av anhöriga införs.

–Det är intressant och viktigt att EU lyfter den omsorg om närstående som framför allt kvinnor ägnar sig åt. Även detta är något som Sverige delvis redan har lagstiftning kring. Den som avstår arbete för ett vårda en svårt sjuk närstående person kan i dag ha rätt till närståendepenning från Försäkringskassan, säger Stina Jakobsson.

Gertrud Dahlberg
[email protected]

Lediga jobb
 • Läs även...

  Pappor med högre lön tar ut fler dagar

  Föräldrar med låga löner tar ut fler dagar med föräldrapenning under barnets första år, enligt Försäkringskassan. En annan studie visar dock att pappor som tjänar bra tar ut mer föräldraledighet än fäder med lägre inkomst.

 • Läs även...

  Guldpeng ska få fart på jämställdheten

  Svenskt arbetsliv är inte jämställt. Det vill Unionen ändra på genom att prisa företag som satsar på jämställdhet.
  — Det är människorna på arbetsplatserna som ska se till att det händer något, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

 • Läs även...

  Pappor jobbar minst deltid

  Det är tre gånger vanligare att kvinnor i tjänstemannayrken på den privata arbetsmarknaden jobbar deltid än att män gör det, visar en ny undersökning från Unionen. Minst deltid jobbar papporna. Men vi är tydligt på väg mot en heltidsnorm.

 • Läs även...

  Medlemmarna tycker till inför avtalsrörelsen

  Mer semester till äldre, en klausul för jämställda löner och en särskild låglönesatsning. Det innebär några av avtalsmotionerna till Unionens förbundsråd.

 • Läs även...

  Arbetsgivarmiss ska inte leda till utvisning

  Att arbetsgivare gjort smärre missar genom att exempelvis betala för låg lön under kortare perioder ska inte längre tvinga arbetskraftsinvandrare att lämna landet. Bra, tycker Unionen om förslaget som regeringens utredare lagt fram.

 • Läs även...

  Höjd pensionsålder kräver bättre arbetsmiljö

  Snart kan anställda få rätt att jobba kvar tills de fyller 69. En nödvändig förändring, anser Unionen, som dock anser att det krävs satsningar på arbetsmiljö och kompetensutveckling om höjd pensionsålder ska kunna bli verklighet.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.