Annons
Annons
 • I dag är det Collectum som samordnar tjänstemännens pension ITP. Foto: Collectum

Parterna går ihop om pensionsinfo

Publicerad 25 juni 2019, kl 11:33

PTK, LO och Svenskt Näringsliv ska bilda ett gemensamt bolag för information om försäkringar och pensioner som tecknas via kollektivavtal. Bolaget ska rikta sig till såväl tjänstemän och arbetare som arbetsgivare.

Parterna på svensk arbetsmarknad förhandlar och informerar om kollektivavtalade försäkringar. Det gäller till exempel tjänstepension, sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring. I dag informerar parterna sina målgrupper var för sig, men senast den 1 januari 2021 kommer man att gå samman i ett bolag för försäkringsinformation.

– Vårt mål är att de försäkrade ska kunna fatta välgrundade beslut som gör att de får ut mesta möjliga värde av sina kollektivavtalade försäkringar. Genom att samordna informationen får vi ännu bättre förutsättningar för att rätt information ska nå rätt mottagare i rätt tid, säger Niklas Hjert, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp, i ett pressmeddelande.

Syftet med det nya bolaget är att göra informationen mer lättillgänglig. Man kommer att bilda en digital mötesplats dit både medarbetare och arbetsgivare kan vända sig med frågor som rör kollektivavtalade försäkringar och pensioner.

Verksamheterna i nuvarande Fora och Collectum kommer att vara delaktiga i att bygga upp det gemensamma bolaget.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Större rättssäkerhet för sjukskrivna

  Nu har Försäkringskassan fått i uppdrag att åtgärda brister i handläggningen av sjukpenningärenden. Bra, men inte tillräckligt, tycker Unionen som vill se mer långtgående förändringar på sikt.

 • Läs även...

  Få egenföretagare vet att de kan teckna avtal

  Det är vanligare att pensionärer än de som är under 30 driver företag. En orsak är sannolikt bristen på trygga villkor. Men det finns ett ännu ganska okänt sätt att motverka det, genom att teckna kollektivavtal åt sig själv som egenföretagare.

 • Läs även...

  Kollegas mest lästa 2018

  Har du inte hängt med ordentligt under det senaste året? Kollega har samlat sina mest lästa nyheter, reportage och tips om arbetslivet från 2018.