Annons
 • Foto: Colourbox.com, Montage: Magdalena Taubert

Partierna om: Den psykosociala arbetsmiljön

Publicerad 3 september 2018, kl 15:55

Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

Vår fråga:

Den psykosociala arbetsmiljön. Vad vill ni göra för att komma till rätta med stressen på jobbet och det ökande antalet sjukskrivningar?

Läs också: Partierna om: Den svenska partsmodellen

Partierna svarar:


Inför reformer som sänker normalarbetstiden, ökar möjligheten att påverka arbetstid och arbetsvillkor samt ger ökad kontroll över arbetsuppgifter. Bättre möjlighet att påverka stress och sjukskrivningar.


Följ Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. De rör organisatorisk och social arbetsmiljö och gäller alla arbetsplatser. Utbilda skyddsombuden. Den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap ska kartlägga och föreslå bot på fysisk och psykisk ohälsa i kvinnodominerade yrken.


Avskaffa ”allmän visstid” som leder till osäkerhet och stress. Anställ fler inom det offentliga. Regeringen och parterna ska skapa en effektiv och kvalitetssäkrad företagshälsovård som omfattar alla på arbetsmarknaden. På längre sikt vill vi ha arbetstidsförkortning.


Undersök situationen. Arbetsmiljöverket ska, tillsammans med arbetsgivare och fack, studera läget och föreslå åtgärder som minskar sjukskrivningarna, särskilt bland kvinnor. Det måste gå snab­bare att få hjälp utan remiss vid lättare psykisk ohälsa genom enklare samtalsstöd.


Arbetsmiljöverket ska syna arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Den som har jobb och är i behov bör vara garanterad förebyggande insatser inom en månad. Inför rehabilitering för lättare psykiska diagnoser med specialiserade handläggare på Försäkringskassan.


Alla vårdcentraler ska kunna ge psykiatrisk hjälp. Stress och överbelastning beror ofta på dålig planering från arbetsgivarsidan. Företag måste ges förutsättningar för att organisatoriskt förebygga arbetsmiljöskador, genom utbildning om hur man systematiskt bedriver arbetsmiljöarbete.


Förebyggande arbete och lättare att kombinera familj och arbete. 50 miljoner kronor per år till ett treårigt projekt med arbetsplatsrådgivare som ska vara ett stöd i arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet och i enskilda rehabiliteringsfall. Blir projektet bra bör det utvidgas till hela landet.


Arbetsgivarnas systematiska arbetsmiljöarbete bör följas upp årligen. Vidta åtgärder så att arbetsgivarna tar sitt ansvar att bedriva ett fullgott arbetsmiljöarbete. Utöka forskningen på arbetsmiljöområdet. Arbetsgivare ska ge hjälp i ett tidigt skede.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Här är det enda som hjälper mot utbrändhet

  Möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och socialt stöd är viktigt på en arbetsplats. Men inte nog för att förhindra utbrändhet. För det krävs sänkta krav i jobbet.

 • Läs även...

  Utvecklingsledighet dissas av facket

  Det är bra att staten tar tag i de yrkesverksammas behov av kompetensutveckling. Men man gör det på fel sätt,
  anser Unionen om förslaget om att anställda ska få betald
  ledighet för studier.

 • Läs även...

  ”En uppvisning i svenska modellen”

  Regeringen nappade på förslaget från arbetsmarknadens parter om etableringsjobb. Den vägen ska minst 10 000 nyanlända och långtidsarbetslösa få jobb. Men det dröjer till hösten 2019 innan reformen sjösätts.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.