Annons
Annons
 • Foto: Colourbox, Montage: Magdalena Taubert

Partierna om: Den svenska partsmodellen

Publicerad 3 september 2018, kl 06:22

Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

Vår fråga:

Den svenska partsmodellen. Ska politiken ha större inflytande – eller ska fack och arbetsgivare sköta arbetsmarknaden på egen hand? 

Partierna svarar:


Den svenska partsmodellen fungerar bra. Lagstiftning kring arbetsmarknadspolitiken behövs inte i större utsträckning än i dag. Staten kan behöva gå in och stötta upp lönebildningen inom vissa yrken i offentlig sektor där den inte riktigt har
fun­gerat.

Bevara den svenska modellen. Vi vill i samarbete med parterna införa etableringsjobb. Definitivt nej till lägre löner. Vi vill inte försämra anställningstryggheten i las.


Den svenska partsmodellen ska utvecklas samtidigt med de politiska systemen utan att arbetsrätten urholkas. Avskaffa allmän visstid, lagstifta mot så kallad ”hyvling” av arbetstid, inför möjlighet att justera avtalad arbetstid till faktiskt arbetad, ta bort tvåpersons-undantaget i las.


Vi värnar den svenska modellen, men turordningsreglerna är ett problem. Modernisera anställningsskyddet och inför trygg flexibilitet med tur­ordningsregler baserade på kompetens och med inledningsvis högre a-kassa. Företag med upp till 50 anställda ska slippa turordningsreglerna.

Arbetsrätten behöver reformeras och moderniseras för att förbättra matchningen, öka rörligheten och underlätta för fler att få sitt första jobb.

Partsmodellen fungerar, men vissa områden bör justeras med lag. Strejken i Göteborgs hamn satte exempelvis hela hamnen ur spel. Inför en proportionalitetsprincip så att det finns en proportion i vad man vill uppnå kontra hur stor skada man åsamkar den andra parten.

Arbetsmarknadens parter ska fortsatt förhandla om lön och villkor. Inför inträdes­jobb som ny anställningsform för nyanlända och unga under 23 år utan gymnasieexamen. De har lägre ingångslön och arbetsgivaravgift.

Politiker sätter ram- och regelverk. Parterna tillämpar regelverket genom avtal, vilket de klarar av utan politisk inblandning.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Partierna om: Framtidens arbetsliv

  Hur kan fler och bättre jobb skapas när arbetstillfällen försvinner på grund av digitaliseringen och automatiseringen?

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  "Ett styrkebesked för den svenska modellen"

  I tisdags lade arbetsmarknadens parter fram ett förslag om förändrad strejkrätt. Förslaget, som sannolikt även blir regeringens, får dock kritik från vissa håll.

 • Läs även...

  Stor oro bland kulturarbetare

  Över 1 800 kulturarbetare har under mars månad anslutit sig till Unionens a-kassa. Det är ingen tvekan om att coronakrisen har en stor påverkan på kultursverige. En av dem som är oroliga för framtiden är Hanna Olsson Lanneberg på Uppsala Konsert & Kongress.

 • Läs även...

  Corona skjuter upp avtalsrörelsen

  Industrins parter skjuter upp avtalsförhandlingarna till i höst. Orsaken är förstås coronaviruset och dess effekter på ekonomin.

 • Läs även...

  Corona påverkar inte Unionens lönekrav

  Avtalskraven kommer inte att påverkas av corona. Det konstaterar Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.