Annons
Annons
 • Scania säljer fler lastbilar än någonsin - och de anställdas bonussystem ger utdelning. Foto: Scania

Rekordbonus på Scania

Publicerad 21 mars 2018, kl 12:33

Lastbilstillverkaren Scania går för högtryck. Det avspeglar sig också i den bonus som personalen kan plocka ut. I år rör det sig om över 36 000 kronor för var och en av de anställda i Sverige.

Aldrig tidigare har man haft så mycket att göra på Scania som nu. I fjol beställdes fler än 100 000 lastbilar och vinsten landade på tolv miljarder kronor före skatt, en fördubbling jämfört med året innan.

– Det är klart att det är bra att företaget går bra. Folk är väldigt nöjda och glada. Senaste dippen vi hade var 2008 och inte ens då gick vi på minus, säger Mari Carlquist, Unionens klubbordförande.

För tre år sedan gjordes bonussystemet om. Enligt Mari Carlquist blev kopplingen starkare till företagets vinst.

– Det blev tydligare och lättare att förstå. Nu fungerar det som en trappa som hänger ihop med resultatet.

Det är också orsaken till att de anställda i år får en rekordbonus, 36 160 kronor per person. Det är en ökning med cirka 7 000 kronor jämfört med året innan, som även det var ett rekord.

– Det är mer än en månadslön för de flesta av våra medlemmar. Men vinstdelningssystemet är helt fristående från lönen. Det är ju en engångssumma som kan vara stor eller liten beroende på hur det går för företaget.

Kravet för att få hel bonus är att man jobbade minst 60 procent under fjolåret. Pengarna läggs in i en stiftelse och får plockas ut först efter tre år. Som mest kan systemet ge 54 000 kronor per person. Systemet omfattar samtliga Scanias cirka
19 000 anställda i Sverige, med undantag av den högsta ledningen som har ett eget bonussystem.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Transportföretagen: "Sänka löner inget konstigt"

  Att sänka löner är inget konstigt om ett företag är i kris. Det anser arbetsgivarorganisationen Transportföretagen.
  – Lön är en kostnad precis som alla andra, säger förhandlingschef Joakim Ärlund.

 • Läs även...

  Otrygg tillvaro för översättare

  Digitala plattformar som förmedlar uppdrag till översättare tar inget arbetsgivaransvar – trots att de ofta kontrollerar deras arbete. Översättaren Burkhard Schlösser får 90 procent av sina uppdrag via plattformar.

 • Läs även...

  Plattformsföretag ser sig inte som arbetsgivare

  Ett fåtal arbetsplattformar ser sig som arbetsgivare och har tecknat kollektivavtal. Men de allra flesta anser att de bara förmedlar uppdrag och inte har något arbetsgivaransvar.