Annons
 • Med rätt hjälp finns det många vägar och möjligheter att göra en omställning, säger Liselott Klinth på TRR. Foto: Pressmaster/Colourbox

Så söker du jobb med ohälsa

Publicerad 13 april 2017, kl 12:52 Uppdaterad 18 april 2017, kl 11:33

Vill du komma på banan med ett nytt jobb efter sjukdom och ohälsa? Då finns det stöd att få från TRR Trygghetsrådet och Arbetsförmedlingen.

Vad gör TRR för att underlätta en så kallad omställning?
– Först och främst kan du få en personlig rådgivare. Tillsammans gör vi en omfattande kartläggning av din kompetens, personliga styrkor, drivkrafter, motivation, tidigare erfarenhet och aktuella livssituation för att kunna se vilka möjligheter det finns att få ett nytt jobb som passar dig. TRR har ibland möjlighet att ge extra resurser som utbildning, psykologhjälp eller annat om vi bedömer att det behövs för att underlätta en omställning. Vi har ofta så kallade trepartsmöten med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetsgivare och andra personer. Dessutom finns det möjlighet till gruppaktiviteter där du kan få stöd av andra som befinner sig i en liknande situation som du själv. Vi har också en stor sökmotor där det går att matcha sig mot tusentals lediga jobb. TRR kan ibland även hjälpa till att hitta praktikplatser och finansiera viss kompetensutveckling, säger Liselott Klinth, projektledare på TRR:s utvecklingsavdelning.

Ska jag berätta om min ohälsa eller funktionsnedsättning?
– Vi på Trygghetsrådet har tystnadsplikt och du har att vinna på att vara öppen i kontakten med oss. Då blir det lättare att göra en individuellt utformad plan och eventuellt få extra stöd. Fokus ligger på att försöka hitta ett jobb som kan passa dig. I en ansökan eller vid en första kontakt med en arbetsgivare finns det däremot oftast ingen anledning att berätta om din tidigare ohälsa. Risken är då stor att du sållas bort innan du ens kommit på intervju och får en chans att visa vem du är. Men naturligtvis ska du inte ljuga om du får en direkt fråga. Det är också viktigt att du själv ställer konkreta frågor på förhand för att se om arbetet verkligen kan vara rätt för dig. En bullrig miljö kanske inte är optimalt vid tinnitus, till exempel.

Hur öppen ska jag vara med ohälsa eller eventuell funktionsnedsättning på anställningsintervjun?
– Det beror på. Bedömer du att det inte kommer att innebära några problem är det inget som du tvunget behöver gå in på. Har din tidigare ohälsa däremot betydelse för hur du kan komma att fungera på ditt kommande arbete bör du absolut berätta. Det går också att vända det hela till din fördel genom att framhålla vilka lärdomar du gjort. Gör det så odramatiskt som möjligt och med rak rygg. Du äger din berättelse! Ibland kan det kanske vara bra att förekomma eventuella missförstånd och förklara närmare. Om du till exempelvis har en neurologisk skada som gör att du sluddrar lite är det troligen bättre att berätta hur det ligger till men samtidigt förklara att det inte kommer att påverka hur du sköter jobbet.

Hur ska jag göra med referenser?
– Prata med dina referenser så att du känner dig trygg med vad de kommer att säga. Välj personer som också kan ge en rättvis bild av dig, vad du åstadkommit innan du blev sjuk och hur du hanterar svårigheter.

Vilka chanser har jag egentligen att komma igen efter en långvarig sjukdom?
– Min erfarenhet är att det ofta går bra även om det ibland kan ta lite längre tid. Med rätt hjälp finns det många vägar och möjligheter att göra en omställning, säger Liselott Klinth på TRR.

Läs mer: Susanna kom igen efter utbrändheten

Arbetsförmedlingen kan också ge stöd

Arbetsförmedlingen har specialister över hela landet som kan underlätta att få ett jobb efter att du varit sjuk och arbetslös eller har en funktionsnedsättning.

Det finns exempelvis psykologer, socionomer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och specialiserade arbetsförmedlare som kan bedöma och även ge individuellt stöd för att du ska kunna komma ut på arbetsmarknaden igen efter sjukdom eller vid funktionsnedsättning.

– Vi tittar på vilka förutsättningar den sökande har och ser vilka hinder som eventuellt kan finnas för att komma ut i jobb. Är arbetsförmågan nedsatt kan vi många gånger stödja med hjälpmedel eller andra insatser som exempelvis praktik, arbetsträning eller yrkesintroduktion, förklarar Martin Vadelius, enhetschef vid avdelningen rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen.

För personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan det också finnas möjlighet till anställning med lönestöd där staten ger viss ekonomisk kompensation till arbetsgivaren. Syfte är att personen ska arbeta 100 procent utifrån sina resurser och kunna bli självförsörjande i stället för arbetslösa.

Ibland hittar Arbetsförmedlingen en arbetsgivare och ibland hittar den arbetssökande det.

Gertrud Dahlberg
[email protected]

TRR

Stiftelsen TRR Trygghetsrådet stöttar dig som är tjänsteman i privat sektor och har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Samordnare för rehab en hjälp för sjukskrivna

  Att hålla reda på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regler när man är sjuk kan kännas som en djungel. Regeringen föreslår därför rehabiliteringskoordinatorer som ska guida patienter under sin sjukskrivning. En bra idé anser Unionen.

 • Läs även...

  Lättare byta jobb med nytt komvux

  Minst utbildning ska inte längre ge förtur till komvux. I stället ska störst behov prioriteras. Det föreslår en ny utredning. Målet är bland annat att öka möjligheten att byta yrke.

 • Läs även...

  Här är det enda som hjälper mot utbrändhet

  Möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och socialt stöd är viktigt på en arbetsplats. Men inte nog för att förhindra utbrändhet. För det krävs sänkta krav i jobbet.

 • Läs även...

  Partierna om: Psykosocial arbetsmiljö

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  7 av 10 jobbar sjuka

  En vetskap om att ingen tar över ens arbetsuppgifter. Det är den vanligaste orsaken till att vi går sjuka till jobbet. I värsta fall kan så kallad sjuknärvaro öka risken för förtidspension. Men ibland kan den också vara bra.

 • Läs även...

  Så hög sjukfrånvaro är det i ditt län

  Två av fem är sjukskrivna från jobbet på grund av psykisk ohälsa. Av alla län sticker Dalarna ut med högst andel psykiska diagnoser, visar en ny rapport från AFA-försäkring.

 • Läs även...

  Stor ökning av psykisk ohälsa hos chefer

  Allt fler chefer blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Kvinnliga chefer är särskilt utsatta, enligt färsk statistik från företagshälsan Previa.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.