• Klarar du av dina jobbsamtal på väg till jobbet? Eller ventilerar du en stressig dag på bussen hem? Tänk på att skitsnack om din arbetsgivare kan vara brott mot lojalitetsplikten och kan leda till uppsägning. Foto: Syda Productions/Colourbox

Samtalen du absolut inte ska ha på bussen

Publicerad 7 mars 2017, kl 14:18

Tänk dig noga för innan du baktalar chefen eller din arbetsgivare på tunnelbanan eller på Facebook – gnäll och skitsnack kan göra att du bryter mot lojalitetsplikten och att du blir av med jobbet.

– Det här är en levande fråga även om naiviteten kring sociala medier numera har minskat. I dag vet de flesta att det inte går att skriva vad som helst på öppna medier som Facebook och Twitter eftersom det kan få stor spridning. Det som skrivs är till skillnad från det som sägs också lättare att bevisa om det blir en tvist. I värsta fall kan det leda till att du betraktas som illojal mot din arbetsgivare och riskerar uppsägning, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

Det gäller också att hålla tand för tunga när du pratar i mobilen i offentlig miljö. Enligt en brittisk undersökning, från mobilföretaget O2, lyssnar åtta av tio medresenärer på ditt mobilsamtal i kollektivtrafiken. Men inte nog med det. Cirka 40 procent av dessa tjuvlyssnare är beredda att avslöja detaljer om det du diskuterat på sin Facebook eller Twitter.

Läs mer: 7 säkra sätt att göra bort sig på Facebook

Vanligast är att medresenärer spetsar öronen vid jobbrelaterat skvaller, lönediskussioner eller när mobilprataren ror en viktig affärsuppgörelse i hamn. Och det här kan få förödande konsekvenser eftersom det innebär att du riskerar att bryta mot lojalitetsprincipen som gäller för privata företag.

En tumregel är att ju högre ställning du har i ett företag desto högre är kraven på din lojalitet.

– Lojalitetsplikten bygger på en ömsesidig princip. Å ena sidan är du som arbetstagare skyldig att sätta arbetsgivarens intressen främst. Då gäller det att inte avslöja affärshemligheter eller tala illa om verksamheten. Arbetsgivaren har å andra sidan skyldighet att rehabilitera anställda som varit sjuka och låta äldre personal få mindre betungande uppdrag, framhåller Martin Wästfelt.

Men var går egentligen gränsen mellan yttrandefrihet och den så kallade lojalitetsplikten? Vi lever väl i ett fritt land?

Läs mer: Var går gränsen?

– Tanken med lojalitetsprincipen är att du i första hand ska ta upp eventuella missförhållanden direkt med arbetsgivaren och försöka påverka deras agerande. Kritiken ska inte torgföras på allmän plats, säger Martin Wästfelt.

För fem år sedan stämde Unionen callcenterföretaget Go Excellent i Piteå som sparkade två anställda efter en diskussion på Facebook. Bland annat citerades artisten Yngvie Malmsteens uttalande "Unleash the fucking fury", som sannolikt syftade till en flygresa där Malmsten gick bärsärkargång. Personer på företaget uppgav att de uppfattade Facebook-skriverierna som regelrätta hot, både mot dem själva, men även mot företaget.

Läs mer: Facebookinlägg ledde till uppsägning 

Fallet ledde till förlikning och Go Excellent gick med på förlikning samt erbjöd de spakade 300 000 kr i sammanlagd ersättning.

Läs mer: Sparkad fick 300 000 kronor i ersättning

Några likanden fall som lett till uppmärksamhet har därefter inte inträffat för Unionens medlemmar.

Martin Wästfelt menar generellt att det gäller att tänka efter innan du talar vitt och brett i telefon eller postar ett inlägg om din chef eller arbetsgivare.

– Lojalitetsprincipen gäller åt båda håll och så länge vi vill att arbetsgivarna ska ta itu med kränkande särbehandlingar, rehablitering och ha en omfattande omplaceringsskyldighet behöver vi värna lojalitetsprincipen.

Läs mer: Allt fler anställda stäms för lojalitetsbrott

Gertrud Dahlberg
[email protected]

Lojalitetsplikt och yttrandefrihet

För anställda i privata företag gäller en lojalitetsplikt mot arbetsgivare. Bryter du mot den och på något vis skadar företaget eller dess varumärke, så bryter du mot anställningskontraktet, vilket kan vara grund för uppsägning.

Statligt anställda omfattas också av lojalitetsplikten mot sin arbetsgivare. Men eftersom arbetsgivaren är lika med staten och därmed allmänheten, så blir den grundlagsstadgade yttrandefriheten en del av anställningsförhållandet. Det minskar betydelsen av lojalitetsplikten.

Lediga jobb
 • Läs även...

  Gör facket tillräckligt för mobbade?

  Inte ens en av tio av dem som mobbas och som kontaktar sitt fack anser att de får hjälp. Men hur ser lagen ut? Och vad kan facket egentligen göra?

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  LAS: 8 av 10 AD-domar ger arbetsgivaren rätt

  En genomgång av Arbetsdomstolens domar de senaste 10 åren visar att tvister om arbetsbrist och arbetstagares rätt att behålla jobbet oftast döms till arbetsgivarens fördel. Trots det vill flera politiska partier avskaffa turordningsreglerna.

 • Läs även...

  Facket på Electrolux i USA möjligt tack vare Unionen

  I Memhpis upphörde Electroluxfabrikens ledning med sina aggressiva metoder för att stoppa fackligt engagemang. Unionens inflytande på Electrolux svenska företagsledning var en avgörande faktor.

 • Läs även...

  Självmord klassat som arbetsskada

  Sedan en 36-årige Saabanställd man tagit livet av sig under en tjänsteresa har Försäkringskassan nu kommit fram till att självmordet inträffade till följd av en arbetsskada. I och med det kan de anhöriga ha rätt till högre ersättning.

 • Läs även...

  Frilans Finans startar "gul" fackklubb

  Företaget Frilans Finans och Unionen har diskuterat möjligheten att teckna kollektivavtal. Men parterna stod för långt ifrån varandra. Nu har företaget startat en gul fackklubb.

 • Läs även...

  Las-förslag: Skyldighet att utbilda anställda

  Fler undantag från turordningslistan och lättare att säga upp den som missköter sitt jobb. Det är två av förslagen i las-utredningen. Utredaren vill också att arbetsgivare som inte erbjuder kompetensutveckling ska betala skadestånd.

 • Läs även...

  Unionen hoppas på egen uppgörelse om las

  Det blir betydligt lättare att säga upp anställda om las ändras på det sätt som utredaren föreslår. Utredningen får skarp kritik av Vänsterpartiet och flera fackförbund. Unionen hoppas fortfarande att parterna ska hitta en egen lösning – men inte till vilket pris som helst.

 • Läs även...

  Electrolux utreder varför 70 fick sluta efter coronaprotest

  Nyligen blev 70 anställda vid Electrolux fabrik i Mexiko av med jobbet sedan de protesterat mot att skyddsåtgärderna mot corona inte var tillräckliga på arbetsplatsen. Nu har företaget inlett en intern utredning om vad som hände på fabriken.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.