Annons
Annons
 • Nu ska det avgöras om restiden till och från jobbet ska räknas som arbetstid. Foto: Colourbox.com

Tvist om restid ska räknas som arbetstid

Publicerad 29 oktober 2019, kl 15:44

Ska restid till dagens första kund räknas som arbetstid? Den frågan tas upp i Arbetsdomstolen i dag. Avgörandet kan få stor betydelse för Unionens medlemmar som inte utgår från en fast arbetsplats.

Tvisten som nu är uppe i Arbetsdomstolen rör tre målare från Skåne. Svenska Målareförbundet stödjer sig på en EU-dom, det så kallade Tyco-målet, som slog fast att restid till första kund och hem från sista kund för dagen ska räknas som arbetstid. Enligt Arbetsgivarsidan, Måleriföretagen, har Tyco-domen dock ingen betydelse för svensk arbetsmarknad.

Frågan om restiden ska ersättas som arbetstid är principiellt viktig. Enligt Malin Wulkan, tillförordnad chefsjurist på Unionen, skulle Arbetsdomstolens dom kunna få betydelse för vissa av förbundets medlemmar – om domstolen väljer att gå på Målarnas linje.

– Grundfrågan är vad som egentligen räknas som arbetstid. Det kommer att bli mycket intressant att se vad Arbetsdomstolen kommer fram till. Det går i nuläget inte att svara säkert på vilken betydelse domen skulle få om målarna får rätt, säger hon.

– Vi kommer att få analysera AD:s bedömning av EU-rätten noga i så fall. I Tycodomen var det fråga om ganska speciella omständigheter och här skulle man i så fall få titta på de förutsättningar som Arbetsdomstolen bedömer vara viktiga.

Medlemsgrupper som kan beröras är till exempel säljare och servicetekniker, som precis som målarna, ofta utgår från hemmet.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Unionen förlorade tvist om vilodag

  Arbetsgivaren bröt inte mot kollektivavtalet när två kabinanställda fick jobba i över ett dygn, fördelat på två arbetspass. Domen i Arbetsdomstolen slår fast att medarbetarna inte gick miste om sin rätt till vilodag.

 • Läs även...

  Trafikledare snuvades på ersättning

  Nära fyra av tio Unionenmedlemmar har avtalat bort sin övertidsersättning, ibland på grund av ohemula krav från arbetsgivaren. Nu har förbundet stämt ett företag som bland annat avtalade bort övertiden för en 20-årig vikarie.

 • Läs även...

  Flyganställda fick ingen vilodag

  Två kabinanställda fick jobba i över ett dygn, två arbetspass i följd, vilket gjorde att de hade rätt till vila. Men någon sådan beviljades aldrig av uthyrningsföretaget.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.