• Endast var tredje person känner till möjligheten till föräldralön. Foto: Fantazista/Colourbox.com

Undvik att förlora på att vara föräldraledig

Publicerad 3 oktober 2017, kl 14:42

Pensionen behöver inte påverkas av föräldraledigheten. Men för de som är äldre än 39 år gäller det att se till att tjänstepensionen betalas in som vanligt under frånvaron.

Nio av tio anställda omfattas av kollektivavtal som ger rätt till föräldralön från arbetsgivaren. Föräldralönen läggs ovanpå Försäkringskassans föräldrapenning och kan betyda stora pengar, särskilt för de högavlönade.

Men kunskapen om föräldralönen är låg, visar en ny undersökning från pensionsbolaget AMF. Så gott som alla som har barn, 98 procent, känner till Försäkringskassans ersättning, men bara var tredje känner till föräldralönen. Bland dem med kollektivavtal på arbetsplatsen är kunskapen om förmånen något högre, 4 av 10 känner till den.

Undersökningen visar också att många tror att deras ekonomi blir sämre av att dela på föräldraledigheten. Enligt Dan Adolphson, Trygghetsekonom på AMF, kan det i stället förhålla sig tvärtom.

Det handlar om att maximera familjens inkomst. Beroende på skatteeffekter och föräldralönens utformning kan det vara en god affär att dela förutsatt att båda omfattas av föräldralön.

Många, sex av tio av de tillfrågade, tror även att föräldraledigheten kommer att påverka den framtida ekonomin negativt. Oron är större bland kvinnorna.

I de flesta fall är oron obefogad eftersom både den allmänna pensionen och tjänstepensionen fortsätter att betalas in även under den tid som man är föräldraledig.

Men det gäller att ha koll själv. För arbetare är det viktigt att anmäla föräldralön för att få ut den. För tjänstemän är risken mindre. Har man den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP2 som är vanligast för den som är född före 1979 bör man dock vända sig till personalavdelningen för att se till att tjänstepensionen betalas in som den ska, påpekar Dan Adolphson.

Man bör också tänka på att det inte alls är säkert att ens partner har samma avtal som en själv. Skillnaden mellan olika avtal är stora, det gäller att kolla upp vad som gäller.

Fakta

Försäkringskassans föräldrapenning ger knappt 80 procent av lönen upp till 448 000 kronor per år. Föräldralön som ser till att den föräldraledige får 90 procent av lönen – även över taket - under sex månader finns i princip i alla Unionens avtal.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Många tror de får betala själva

  Drygt 40 procent av de privatanställda tjänstemännen upplever att de snart kommer att behöva en vidareutbildning som de inte räknar med att arbetsgivaren ska stå för.

 • Läs även...

  Facket på Electrolux i USA möjligt tack vare Unionen

  I Memhpis upphörde Electroluxfabrikens ledning med sina aggressiva metoder för att stoppa fackligt engagemang. Unionens inflytande på Electrolux svenska företagsledning var en avgörande faktor.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Självmord klassat som arbetsskada

  Sedan en 36-årige Saabanställd man tagit livet av sig under en tjänsteresa har Försäkringskassan nu kommit fram till att självmordet inträffade till följd av en arbetsskada. I och med det kan de anhöriga ha rätt till högre ersättning.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.