• 18 procent kvinnor svarar att de utsatts för sexuella trakasserier under de senaste 12 månaderna. Foto: Mego-Studio/Colourbox.com

Unionen i stor uppföljning av MeToo

Publicerad 25 oktober 2018, kl 14:28

Problemen med sexuella trakasserier på arbetsplatserna satte MeToo spotlight på under förra året men ”Vad händer efter MeToo?”. Det är vi nog många som har frågat oss. Sifo har nu initierat en uppföljning där bland annat Unionen och forskningsvärlden medverkar.

Den partsgemensamma satsning som Sifo nu har initierat har förutsättningar att bli den mest genomgripande uppföljningen av förra årets Metoo-upprop. Redan nu står det klart att Unionen och Volvo medverkar.

Förra veckan hölls ett lanseringsseminarium och intresset var stort bland de representanter för arbetsmarknadens parter - fackförbund, arbetsgivarorganisationer och enskilda arbetsgivare som infann sig på det fullsatta seminariet. Även representanter för andra organisationer såsom intresseorganisationer och myndigheter hade bjudits in.

– Ja, det var ett fullsatt seminarium, säger Lina Andersson, utredare på Unionens politiksektion med inriktning på jämställdhetsfrågor.

Att man inte hör något om sexuella trakasserier kan ju faktiskt också bero på att det råder en tystnadskultur

– Vi vill bidra till ett arbetsliv fritt från diskriminering. Jämställdhet är en oerhört viktig fråga för oss och att vi är skyldiga dem som blir utsatta att göra det vi kan för att bidra till förändring. Dessutom vill vi vara med och ta fram nya rön kring vilka metoder som verkligen fungerar då det saknas kunskap kring det i dag. Vi kan bidra med det vi redan vet inom förbundet. Vi har ju en stor kunskapsbas i våra förtroendevalda och arbetsmiljöombud, säger hon.

Varför är just den här satsningen viktig?
– Det som jag tycker är bra är bredden av medverkande aktörer. Detta är ju ingen fråga som man kan hålla sina positioner inom. Det är ju en fråga som angår alla parter.

– Det första vi kommer att göra är just insamlingen av kunskap. Vi kommer att söka orsakerna till sexuella trakasserier, ta reda på var det förekommer. Att man inte hör något om sexuella trakasserier kan ju faktiskt också bero på att det råder en starkare tystnadskultur.

– En annan fråga som är viktig är hur vi integrerar arbetet mot sexuella trakasserier i vår vardag. Som arbetsgivare och förtroendevald ska man vara försiktig med att tro att det inte kan inte hända här hos oss.

Men hur vanligt är det med sexuella trakasserier?

Svaret är inte helt enkelt. När Sifo ställde frågan i den undersökning som de gjorde i vintras och som ligger till grund för samarbetet, var tolkningarna om vad som är sextrakasserier olika.

På frågan ”Har du blivit utsatt?” svarade fem procent av kvinnorna och en procent av männen ja.

– Men det är intressant när frågan ställdes mer specifikt. På en lista med de tio grövsta exemplen; om man till exempel hade utsatts för ovälkommen sexuell beröring eller blivit tvingad att utföra en sexuell handling, svarade 18 procent av kvinnorna att de hade utsatts för det de senaste 12 månaderna.

– Vi kommer också att göra en årlig undersökning om utbredningen och förhoppningsvis kommer den att visa på en minskning men som sagt, vi ligger bara i startgroparna, säger Lina Andersson.

Men kan hon redan nu med bakgrund av det tidigare arbete mot sexuella trakasserier som Unionen har gjort, säga någonting om orsakerna?

– Ja det handlar helt klart om jämställdhet och makt och det hänger ihop. Det är ytterligare ett skäl för att Unionen ska jobba för mindre könssegregerade arbetsplatser, säger hon.

Hela projektet kommer att baseras på forskning och kvalitetssäkras av forskare.

Knutet till samarbetsprojektet är dessutom ett forskningsprojekt på Stressforskningsinstitutet som ska pågå år 2019-2021 med fokus på genusbaserade trakasserier på arbetsmarknaden. Det finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Förutom Unionen och Volvo väntar Sifo besked från 40 organisationer, företag myndigheter och fackförbund. En av de fyra storbankerna ville skriva på och gå med direkt efter introduktionsseminariet.

Läs också: Så bör facket hantera sexuella trakasserier

Sofia Broomé
[email protected]
Lediga jobb
Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.