Annons
Annons
  • Foto: Henrik Montgomery/TT

Unionens medlemmar erbjuds sjukvårdsförsäkring

Publicerad 24 november 2016, kl 16:03

Unionen beslutade nyligen att man inom något år kommer att erbjuda alla medlemmar möjligheten att teckna sjukvårdsförsäkring. Frågan är kontroversiell, inte minst inom fackrörelsen, då motståndarna menar att privata alternativ ger gräddfil till sjukvården.

Antalet personer som har en privat sjukvårdsförsäkring har ökat lavinartat sedan sekelskiftet. I september i år omfattades 640 000 av en privat försäkring, vilket är sex gånger fler än år 2000. Det rapporterar Dagens Arena och hänvisar till siffror från branschorganisationen Svensk Försäkring.

Antalet anställda som erbjuds sjukvårdsförsäkring från sina arbetsgivare ökar också. En försäkring som täcker sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och vård men som också innebär företräde till vård och behandling.

Unionens ordförande Martin Linder (då andre vice ordförande) sade till Kollega i början av 2014 att fördelen med en försäkring kopplad till fackmedlemskap i stället för till arbetsgivaren är att den då blir mer flexibel eftersom den följer med om man byter jobb.

Men frågan är kontroversiell och splittrar facken. Enligt en kartläggning i Dagens Arena erbjuder sju av tio fack inom TCO och Saco privata försäkringar till sina medlemmar, medan inget av LO-facken gör så. LO har dessutom har antagit en motion om att styrelsen ska verka för att stoppa privata sjukvårdsförsäkringar.

Martin Linder menade 2014 att Unionen skulle se över hur privata alternativ påverkar den allmänna sjukvården.

– En aspekt vi måste fundera på som aktör är hur det påverkar vårt offentliga sjukvårdssystem. Avlastar det sjukvården eller är det ett sätt att skapa mer segregering där vissa grupper får en gräddfil till sjukvården?

Läs mer: Sjukvård som förmån ökar 

Men nu har förbundet ändå landat i att erbjuda samtliga drygt 600 000 medlemmar möjligheten att inom något år teckna privat sjukvårdsförsäkring. En möjlighet som än så länge bara omfattar förbundets egenföretagarmedlemmar.

Enligt Martin Wästfelt, Unionens chefsjurist, beror beslutet dels på att många medlemmar efterfrågat möjligheten, dels på att många av Unionens fackliga konkurrenter erbjuder sjukvårdsförsäkring.

– Det är en svår och till viss del ideologisk fråga men styrelsen har tittat rationellt och sakligt på det här.

– Det finns ett önskemål från medlemmarna som i mångt och mycket bottnar i att man vill få hjälp att komma tillbaka i arbete så fort som möjligt, man vill inte vara borta.

Även om Unionen vill se en fungerande företagshälsovård menar Martin Wästfelt att det är svårt att hävda att det snarare skulle vara arbetsgivarens ansvar att erbjuda försäkring, eftersom många problem med ohälsa beror på sådant som inte är arbetsrelaterat. Dessutom har många fler medlemmar chansen att teckna försäkringen via Unionen.

– Men det kommer ändå att kosta relativt mycket och många kommer tycka att det är för dyrt. Intresset är större bland medlemmar med längre utbildning och högre befattning.

Och högre lön?
– Ja. Men det skapar även en möjlighet för dem med en svagare position eftersom det blir billigare hos oss och man inte behöver genomgå en hälsoprövning.

Unionen har även övervägt hur den allmänna sjukvården påverkas av privata försäkringsalternativ och här hänvisar Martin Wästfelt till att regeringen nyligen kommit fram till att privat sjukvård inte ska tränga undan den allmänna, vilket man vill säkra i lagstiftning. Den privata kön ska snarare gå till ”överkapacitet”, exempelvis då landstinget inte har råd att genomföra fler höftoperationer.

Unionens medlemmar kommer sannolikt att kunna teckna sjukvårdsförsäkring från och med årsskiftet 2017/2018.

Kommentarer

Endast bra för de som jobbar. Men de som redan är sjuka eller står utanför arbetsmarknaden får ingen hjälp. De som redan är svaga läggs på lämnas åt sitt öde medan dem starka kan få förtur. Socialdarwinistiskt samhälle har Sverige blivit.

Gäller det även för dem som har 50% arbetsomfattning och sjukersättning på andra halvan? Man är diskriminerad om man redan har en skada? Varför inte istället sätta ned maxbeloppet till hälften?

Det här var tråkigt! Ett beslut som försvårar möjligheten till en god offentlig sjukvård, ett beslut som ökar klyftorna mellan oss som har jobb och bra lön och de som står utanför detta.

Visst, bra att kunna locka till sig medlemmar (och behålla dem vi har) med något. Ja, något utöver det gamla och tråkiga som möjligheterna till inflytande, och facklig styrka att uppnå bra kollektivavtal.

Men ett så stort förbund som Unionen tycker jag dels ska tänka egoistiskt på facklig styrka (en anställd som går med för att få en billigare försäkring för sin egen del, hur villig är denne att gå i konflikt för ett medlemskollektivs skull?), men dels också samhällspolitiskt: Hur påverkar det samhällsklimatet om skillnaden mellan de som har och de som inte har, de som är "inne i värmen" och de som är "ute i kylan", om den skillnaden ökar? Är det till gagn för Unionen och Unionens medlemmar?

Och är det verkligen fackförbund som ska öka den klyftan? Det verkar så, och det gör mig sorgsen och besviken på mina förtroendevalda företrädare i beslutande organ.

(Detta är mina *spontana* och *personliga* åsikter. Jag talar i det fallet inte för någon annan, inom eller utom förbundet. Och jag förväntar mig att få höra några betydligt bättre argument för detta beslut än de som återgetts här och nu i Kollega, och det kanske kommer påverka min inställning i frågan. Kanske.)

Skriv din kommentar

Kommentering av denna sidan upphörde 2016-12-15. Det är inte längre möjligt att lämna kommentarer på den här sidan.

Lediga jobb
  • Läs även...

    Nya regler har lett till bättre arbetsmiljö

    Arbetsmiljöverkets föreskrift mot psykosocial ohälsa på jobbet, OSA, har främst haft effekt för offentliganställda kvinnor. Men i tre fall som rör Unionenmedlemmars arbetsplatser har arbetsgivare tvingats ta itu med kränkande särbehandling.