• Unionen ligger i framkant vad gäller att hantera digitaliseringen utifrån den svenska modellen, sa Swedbanks chefsekonom Anna Felländer, tv. Här vid ett seminarium i Almedalen med Unionens ordförande Cecilia Fahlberg, th.

Bäst i världen på digitalisering

Publicerad 10 juli 2015, kl 15:56

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, det beslutade den förra regeringen och det är ett mål som står fast. Förutsättningarna finns - men utmaningarna också. Det visar den antologi som Digitaliseringskommissionen nyligen släppt: Om Sverige i framtiden.

”Vi befinner oss mitt i en transformation till ett helt nytt samhälle där digitaliseringen är katalysatorn, möjliggöraren och motorn”, skriver Jan Gulliksen, ordförande för Digitaliseringskommissionen, i ett förord till antologin.

Sverige ligger förvisso i topp på internationella listor över bästa innovationsklimat, bästa startup-miljö och bästa it-penetration. Nyligen gick Irland om Sverige i uppkoppling, men Sverige är fortfarande i världstoppen, med den fjärde högsta genomsnittliga uppkopplingshastigheten. 

Den Internet-baserade ekonomin står för 8,2 procent av Sveriges BNP, och det är en andel som växer mer än tre gånger snabbare än den totala svenska ekonomin, enligt en färsk rapport från The Boston Consulting Group.

Sverige har mycket – kanske mer än andra länder, enligt vissa av rapportförfattarna – att vinna på att driva på digitaliseringen än hårdare. Men skatterna måste ses över, det måste satsas på utbildning,  innovationsstöd,  startups och olika kluster för att Sverige ska kunna hålla ställningarna. Den officiella statistiken måste bli bättre på att mäta den nya tidens kapital: tid och tillit.

Den snabba tekniska utvecklingen innebär också andra utmaningar. Flera av bidragen i  Om Sverige i framtiden visar på en allt mer polariserad arbetsmarknad med överhängande risk för revor i det sociala skyddsnätet, växande inkomstklyftor och en galopperande urbanisering. 

Digitalisering -> Polarisering

Automatiseringen har redan tagit omkring 450 000 jobb i Sverige, och rullar på med en takt om cirka 2 procent om året, enligt bland annat Reforminstitutet. Än så länge är det framför allt regelbaserade, rutinmässiga jobb som maskinerna tar över, som Kollega har rapporterat om förut, men nu håller maskinerna på att ta över även komplexa uppgifter som kirurgi och journalistik, skriver Carl Benedict Frey och Thor Berger i antologin.

Det tillkommer nya jobb, försäkrar rapportförfattarna, men de ser ut att bli  av ett helt annat slag; korttidsuppdrag för frilansar och aktörer inom delningsekonomin, fler egenföretagare och generellt pressade löner. Samt, å andra sidan, högavlönade toppjobb på en internationell marknad för innovativa högpresterare. 

Konkurrensen om låglönejobben kommer också att öka, spår skribenterna, när automatiseringen tagit  "mellanlönejobben". Den som riskerar att bli helt utan jobb blir den med kortare eller ingen utbildning och den som av olika anledningar har svårt att ställa om och ta till sig ny kunskap.

Av Digitaliseringskommissionens antologi att döma ser arbetsmarknaden ut att bli ganska tuff för många framöver, med någon mildrande effekt i form av delningsekonomins snabbt tillgängliga uppdrag som också kan ge instegsmöjligheter till arbetsmarknaden.

Digitalisering + individualisering

Men en digital ekonomi innebär också att det är förhållandevis lätt och billigt att starta nya företag. Investeringskostnaderna är låga och transaktionskostnaderna likaså. De parallellt löpande krafterna digitalisering och individualisering, globalisering och urbanisering förstärker varandra och andelen egenföretagare på arbetsmarknaden kommer att fortsätta växa - något som redan verkar synas i nyföretagarstatistiken och även i Unionens databaser. I dag är egenföretagare den grupp som ökar snabbast bland Unionens medlemmar

Men det gäller det att vara smart för den som vill starta företag. En effekt av de digitaliseringen är nämligen att den tenderar att skapa monopol på delmarknader, eftersom de molnbaserade tjänsterna ofta är oändligt skalbara och konsumenten kan ha fördel av att använda samma plattform som alla andra. När alla tjänster och varor är tillgängliga överallt  till ungefär samma kostnad finns heller ingen anledning att nöja sig med det näst bästa. Vinnaren tar allt, kallas det fenomenet med gammal fin Abba-terminologi.

Många av den digitala erans mest innovativa bolag, så kallade "unicorns", bygger på smarta kombinationer av redan befintliga tjänster och varor, som Spotify, iZettle.

Traditionella mellanhänder försvinner och nya uppstår, som resebranschens alla bokningssystem och prisjämförelser. Med de nya mellanhandstjänsterna uppstår också nya behov, som att mäta och försäkra pålitligheten hos en andras tjänster, till exempel.

Big business att dela

Delningsekonomin tar en allt större andel av framtidens arbetsmarknad, enligt framtidsspanarna i antologin. Enligt Arun Sundarajan, professor vid New York University, har delningsekonomin på kort sikt möjlighet att skapa fler jobb än vad som försvinner från tillverkningsindustrin.

Delningsekonomi innebär i korthet att människor lånar, hyr ut och delar varor och tjänster med varandra, från människa till människa (P2P), men via digitala plattformar som Blocket, Tradera, Etsy, AirBnB, Uber, Urb-it, Taskrunner med flera. Här ingår också olika former av crowdfunding och långivare, som Fundedbyme och Toborrow.

Enligt revisionsbolaget PWC är delningsekonomin som företagsidé i dag värd cirka 200 miljarder kronor och år 2025 beräknas värdet uppgå till nära 3 000 miljarder kronor. Nyligen värderades Uber, beställnings- och betaltjänsten för taxiresor, till 410 miljarder kronor. Den digitala förmedlaren av husrum och soffor att sova på, AirBnB, blev under våren värderat till 436 miljarder kronor.

Att delningsekonomin, som började som ett alternativ till kommersiell handel, numer innebär big business är alltså ingen överdrift - men kommer det någonsin att kunna innebära mer än ett ganska dåligt betalt extraknäck för de individer som utför tjänsterna eller hyr ut sina rum? Kanske. Det finns plattformar som matchar efterfrågan och utbud på professionell kompetens också, varav vissa har börjat ställa minimikrav på ersättningsnivåer och villkor.

Hemläxa för facken

Facken har en ordentlig hemläxa att göra i att ställa om till en ny divergent arbetsmarknad och omfatta även delningsekonomins aktörer. De enskilda uppdragstagarnas villkor och löner måste skyddas för att inte auktioneras ner till orimliga nivåer i delningsekonomin, särskilt under perioder med hög arbetslöshet. Samtidigt behövs flexibilitet på både uppdrags- och utförarens sida.

Det menar en av författarna till antologin, Swedbanks chefsekonom Anna Felländer,  som också menar att Unionen ligger i framkant vad gäller att hantera utvecklingen utifrån den svenska modellen.

Vad menar du att Unionen gör rätt, jämfört med andra fackförbund?
- Unionen har bland annat öppnat upp för egenföretagare och har tydligt visat att man ser hur arbetsmarknaden utvecklas. Parallellt med digitaliseringen pågår en individualisering, där entreprenörer och frilansare utgör en allt större andel av arbetskraften. De kan inte lämnas utanför den svenska modellen där kollektivavtalsliknande förhållanden gäller. 

Anna Felländer tror att delningsekonomins nya arbetstagare behöver den stärkta förhandlingskraft ett fack eller annan lobbyorganisation kan ge, för att kunna stå emot auktionseffekten och skapa tryggare jobb. Samtidigt menar hon att Sverige egentligen är bättre lämpat att omfamna frilans- och delningsekonomin än till exempel USA där sjukförsäkringar och annat är kopplat till arbetsgivaren. Det svenska välfärdssystemet innebär en jämförelsevis låg risk för den som till exempel vill lämna en anställning för att starta ett företag.

- Vi har bäddat för den här utvecklingen med vårt kollektiva trygghetssystem, säger hon.

Digitaliserings-kommissionen

För ganska exakt tre år sedan tillsatte den dåvarande regeringen en kommission med uppdraget att verka för att målet - bäst i världen på att nyttja digitaliseringen - skulle uppnås.

Till ordförande utsågs KTH-professorn Jan Gulliksen, som fick en grupp om nio experter till sin hjälp: Digitaliseringskommissionen.

Under åren som gått har kommissionen fått ett antal tilläggsdirektiv, men det grundläggande målet är detsamma.

Tidigare i våras byttes expertgruppen ut och i den nya gruppen återfinns nu bland andra Swedbanks chefsekonom Anna Felländer, konsulten Paulina Modlitba Söderlund och Unionens utredare, ekonomen Fredrik Söderqvist.

Digitaliserings-kommissionen har hittills lämnat fyra delrapporter, varav den senaste publicerades härom veckan. I slutet av 2015 ska slutredovisning ske.

Delbetänkanden:
1. En digital agenda i människans tjänst – Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter (SOU 2013:31)

2. En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13)

3. Gör Sverige i tiden – Digital kompetens (SOU 2015:28)

4. Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter (SOU 2015:65)

Medverkande författare i antologin Om Sverige i framtiden:
Irene Ek, Rene Summer, Anders Ekholm, Anna Felländer, Carl Benedikt Frey, Thor Berger, Anders Frick, Kristina Höök, Bodil Jönsson, Arne Kaijser, Marcin de Kaminski, Johanna Koljonen, Annika Olofsdotter-Bergström, Bi Puranen, Patrik Regårdh, Jesper Strömbäck, Lars Trägårdh, Mikael Wiberg.

Gabriella Westberg
Gabriella Westberg
[email protected]
@Tidn_Kollega
Lediga jobb
 • Läs även...

  Inlåsning kan leda till depression

  En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

 • Läs även...

  Partierna om: Framtidens arbetsliv

  Hur kan fler och bättre jobb skapas när arbetstillfällen försvinner på grund av digitaliseringen och automatiseringen?

 • Läs även...

  Många tror sig älska jobbet

  Älskar du ditt jobb? Eller har du bara lyckats intala dig att du gör det, för att inte bryta mot den nuvarande samhällsnormen och riskera att ses som misslyckad? Så kan det faktiskt vara, enligt etnologen Magdalena Petersson McIntyres forskning.

 • Läs även...

  Här är det enda som hjälper mot utbrändhet

  Möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och socialt stöd är viktigt på en arbetsplats. Men inte nog för att förhindra utbrändhet. För det krävs sänkta krav i jobbet.

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Många tror de får betala själva

  Drygt 40 procent av de privatanställda tjänstemännen upplever att de snart kommer att behöva en vidareutbildning som de inte räknar med att arbetsgivaren ska stå för.

 • Läs även...

  Anders Ygeman: Lyssna på de anställda

  Under coronakrisen har arbetslivet tagit ett större digitalt kliv än på ett helt decennium. Det finns dock flera utmaningar. Kollega har mött digitaliseringsministern som ger sin bild av vad som behöver hända.

 • Läs även...

  Tillväxtverkets robot drabbar företag i kris

  En nitisk robot på Tillväxtverket har satt krokben för ett mindre Uppsalaföretag som ansökt om krispengar. Företaget har fortfarande efter fem veckor inte fått besked om krisstöd och har nu anmält Tillväxtverket till JO.

 • Läs även...

  Kvinnor drabbas hårdast av krisen

  Det kommer bli tufft på svensk arbetsmarknad under lång tid framöver. Det spår Unionen i sin konjunkturrapport. Och hårdast kommer coronakrisen slå mot kvinnliga tjänstemän.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.