Annons
Annons

Kvinnor drabbas av ojämställd arbetsmiljö

Publicerad 4 mars 2015, kl 14:26

I dag är det lätt att missa risker kring arbetsrelaterad ohälsa hos kvinnor. För att råda bot krävs ett jämställdhetsperspektiv i arbetsmiljöarbetet. Det är en av slutsatserna i Arbetsmiljöverkets treåriga projekt Kvinnors arbetsmiljö.

Sedan 2011 har Arbetsmiljöverket (AV), på uppdrag av regeringen, arbetat med projektet Kvinnors arbetsmiljö. Arbetet har resulterat i en slutrapport som har lämnats över till regeringen. Målet med projektet har varit att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem.

Att kvinnor drabbas av arbetssjukdomar i högre grad än män beror på flera faktorer. Resultaten från projektet visar bland annat att det beror på den könssegregerade arbetsmarknaden, det vill säga att kvinnor och män har olika yrken där villkoren skiljer sig åt.

Dessutom har kvinnor och män ofta olika arbetsuppgifter, trots att de har samma yrke. Kvinnor arbetar oftare med ensidiga och repetitiva arbetsuppgifter. Men även när kvinnor har samma arbetsuppgifter på samma arbetsplats som män så belastas de olika, eftersom verktyg och arbetsutrustning ofta är anpassade efter män.

Från början fick Arbetsmiljöverket 20,5 miljoner kronor och två år på sig, men med anledning av att sjukskrivningarna ökat de senaste åren, och att fler kvinnor är män är sjukskrivna, förlängdes projektet med ett år varpå AV fick ytterligare 30 miljoner kronor.

Läs hela slutrapporten här

Kvinnors arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har inom ramen för projektet inspekterat 4 100 arbetsplatser och ställt krav på åtgärder.

I samband med Internationella kvinnodagen har projektet inspekterat och fört samtal om genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet med totalt 2 600 arbetsgivare.

Dessutom har forskare från flera lärosäten sammanställt kunskaper om olika arbetsmiljöfaktorer och genus.

Lediga jobb
 • Läs även...

  De mobbades röst

  Kollegas reportage om mobbning i arbetslivet har väckt många reaktioner. Här är några läsares erfarenheter.

 • Läs även...

  Fler män ger inte högre löner

  Låglöneyrken är ofta kvinnodominerade. Men när Medlingsinstitutet undersökte saken fann man inga belägg för att en ändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

 • Läs även...

  Här är det enda som hjälper mot utbrändhet

  Möjlighet att bestämma över sitt eget arbete och socialt stöd är viktigt på en arbetsplats. Men inte nog för att förhindra utbrändhet. För det krävs sänkta krav i jobbet.

 • Läs även...

  Fler bettskenor åt stressade kvinnor

  Dubbelt så många kvinnor som män drabbas av långvarig smärta i ansiktet. En anledning är ökad stress i arbetslivet. Allt fler bettskenor förskrivs därför åt kvinnor.

 • Läs även...

  Höga krav gör kvinnor tjocka

  Att sakna kontroll på jobbet gör att du går upp i vikt, vare sig du är man eller kvinna. Utsätts du dessutom för höga krav riskerar du att lägga på dig ännu fler kilon - men bara om du är kvinna. Det visar ny svensk forskning.

 • Läs även...

  Många sjukskrivna för mens

  Var fjärde ung kvinna har stannat hemma från jobbet på grund av mens. Det visar en undersökning som tidningen Arbetet har låtit göra.