• Socialminister Annika Strandhäll (s) och finansmarknadsminister Per Bolund (mp) presenterade pensionsöverenskommelsen under torsdagmorgonen. Foto: Claudio Bresciani/TT

Nytt förslag kan påverka tjänstepension

Publicerad 14 december 2017, kl 13:47

Om fem år kommer vi ha rätt att jobba till 69 om det blocköverskridande förslaget blir verklighet. Från politiskt håll hyser man inga farhågor att Svenskt Näringslivs nej kommer att äventyra förändringen.

Pensionsgruppen, med företrädare från samtliga riksdagspartier utom Vänstern och Sverigedemokraterna vill se en höjning av den så kallade las-åldern, den ålder som den anställde har rätt att stanna kvar i arbete.

Men Svenskt Näringsliv som företräder arbetsgivarna i privat sektor vill kunna påverka vilka som ska få arbeta vidare efter 67, och nobbar Pensionsgruppens förslag.

Från fackligt håll pekar man på problemen med detta eftersom inte bara lagar, utan även kollektivavtal måste ändras framöver.

Men Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande för riksdagens socialförsäkringsutskott, är inte oroad.

– Vi är övertygade om att om politiken fattar de långsiktiga besluten kommer arbetsmarknadens parter att ta sitt ansvar. Jag utgår från att Svenskt Näringsliv ser sin roll i den svenska modellen och tar det ansvar som förväntas.

Överenskommelsen innebär även att det ska göras ”en översyn av avdragsreglerna för tjänstepensionen”. Det hänger samman med att det i dag går att plocka ut tjänstepension redan från 55 års ålder.

– Vi vill bidra till långsiktiga och trygga pensioner, det är inte rimligt att ha system som inte är smarta tillsammans. Vi tar ansvar för helheten. Då är det viktigt att tjänstepensionerna hänger med.

När rätten att arbeta längre höjs krävs även höjningar av åldersgränser i trygghetssystemen.

– Ska vi få människor att jobba lite längre, krävs också att trygghetssystem som a-kassa och sjukförsäkring följer med. Det har varit viktigt för oss, säger Fredrik Lundh Sammeli.

Läs mer Unionen: Tryggheten måste följa med

Olika delar av pensionsöverenskommelsen kommer att sjösättas olika fort. En av de första åtgärderna blir förändringar av premiepensionssystemet. Där kan man förvänta sig en uppstramning år 2019, enligt Fredrik Lundh Sammeli.

Läs mer Unionen: Höjd pensionsålder kräver bättre arbetsmiljö

Pensionsgruppens förslag i korthet:

Premiepensionssystemet ska reformeras och staten ska ta ett större ansvar för att det inte ska finnas aktörer som lurar till sig de framtida pensionerna. Det innebär också att antalet fonder kommer att minska avsevärt.

Pensionsåldersgränser och motsvarande åldersgränser i trygghetssystemen, exempelvis sjukförsäkring och a-kassa, höjs.

Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs stegvis:

 • 2020 från 61 till 62 år
 • 2023 från 62 till 63 år
 • 2026 från 63 till 64 år

Rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, las-åldern, höjs:

 • 2020 från 67 till 68 år
 • 2023 från 68 till 69 år

Förändringarna innebär att alla pensionsåldersgränser och motsvarande åldersgränser i trygghetssystemen (exempelvis sjukförsäkring och a-kassa) höjs och att dessa sedan kopplas till utvecklingen av medellivslängden.

Arbetet för att få till insatser för en bättre arbetsmiljö och bättre möjligheter att ställa om under arbetslivet ska intensifieras. Detta ligger dock utanför Pensionsgruppens mandat att fatta beslut om.

Ett råd för arbetsmarknadens parter knyts till Pensionsgruppen. Det fortsatta arbetet för ett längre och mer hållbart arbetsliv bör ske i samarbete med parterna, anser Pensionsgruppen.

En delegation som ska arbeta för att motverka åldersdiskriminering och för att ta tillvara äldres kompetens tillsätts.

En översyn av avdragsreglerna för tjänstepensionen görs. Avsikten är, enligt Pensionsgruppen, att få det allmänna pensionssystemet och tjänstepensionerna att fungera bättre tillsammans.

Åtgärder för att få till mer jämställda pensioner ska till. Pensionsgruppen konstaterar att kvinnor har i snitt 30 procent lägre pension än män.

Niklas Hallstedt
Niklas Hallstedt
[email protected]
Lediga jobb
 • Läs även...

  Höjd pensionsålder men avtal släpar efter

  Snart har du rätt att jobba tills du är 69 år. Men det är långt ifrån säkert att det stärker din tjänstepension. Inte heller är det givet att du kommer att få någon sjukpension efter fyllda 65.

 • Läs även...

  Partierna om: Framtidens arbetsliv

  Hur kan fler och bättre jobb skapas när arbetstillfällen försvinner på grund av digitaliseringen och automatiseringen?

 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  Samordnare för rehab en hjälp för sjukskrivna

  Att hålla reda på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regler när man är sjuk kan kännas som en djungel. Regeringen föreslår därför rehabiliteringskoordinatorer som ska guida patienter under sin sjukskrivning. En bra idé anser Unionen.

 • Läs även...

  Partierna om: Den svenska partsmodellen

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  Frilans Finans startar "gul" fackklubb

  Företaget Frilans Finans och Unionen har diskuterat möjligheten att teckna kollektivavtal. Men parterna stod för långt ifrån varandra. Nu har företaget startat en gul fackklubb.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.