Unionen: Tryggheten måste följa med

Publicerad 14 december 2017, kl 13:49

Vad anser Unionen om innehållet i pensionsöverenskommelsen?
– Tittar man på hela pensionsöverenskommelsen som pensionsgruppen har presenterat så innehåller den väldigt många delar och förslag. Jag har inte satt mig in i alla detaljer men generellt sett kan jag säga att många förslag är bra. Att fler på arbetsmarknaden får chansen att jobba längre upp i åldrarna och på det sättet förstärka sin pension. Det vi ser som ett stort problem är att en av de viktigaste förutsättningarna för att ett långt arbetsliv ska vara möjligt är att det är ett tryggt arbetsliv, att anställningstryggheten anpassas, alltså vad händer om du blir sjuk, arbetsskadad eller arbetslös? Här lägger pensionsgruppen många förslag, samtidigt hänvisar de till att det bland arbetsmarknadens parter finns en avsiktsförklaring. Att också parterna via kollektivavtal ska göra nödvändiga förändringar. På den privata sektorn, där Unionens medlemmar finns där är den stora arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och de har inte ställt sig bakom avsiktsförklaringen.

Läs mer: Nytt förslag kan påverka tjänstepension

Att inte Svenskt Näringsliv ställer sig bakom – vilken betydelse har det?
– Det innebär i princip att det inte finns en avsiktsförklaring på den privata arbetsmarknaden. Det innebär också att vi inte har en samsyn mellan fack och arbetsgivare om att vi ska göra vad vi kan för att anpassa arbetslivet efter de förutsättningar som finns. Om inte Svenskt Näringsliv inser att ett längre arbetsliv förutsätter att trygghetssystemen och anställningstryggheten måste anpassas då ser vi inte från Unionens sida att det finns förutsättningar för att uppnå det som pensionsgruppen vill.

Kommer det också krävas förändringar av trygghetssystemen och andra regelverk?
– Det är helt nödvändigt. I dag är trygghetssystemen anpassade till nuvarande pensionsåldersnivå. Ska vi ändra det så att pensionsåldern ökar så är det för oss helt självklart att anställningstrygghet och trygghetssystemen måste följa med. Då krävs det ändringar både i de offentliga systemen som politikerna förfogar över och i de kompletterande kollektivavtalade systemen. Där har Svenskt Näringsliv tydligt deklarerat att de inte står bakom avsiktsförklaringen. De har också sagt senast i dag att de inte tycker att anställningstryggheten ska följa med. Det innebär ju i praktiken att de säger att trots att de ser att det finns ett behov av att människor jobbar längre för att förstärka sin pension så säger de också att det är upp till arbetsgivaren att bestämma vem som ska få rätten att jobba längre. Det är för oss helt oacceptabelt. Det kan inte vara ett lotteri där arbetsgivaren bestämmer vem som ska få chansen och rätten att jobba kvar. Anställningstryggheten måste följa med.

Läs mer Unionen: Höjd pensionsålder kräver bättre arbetsmiljö

Lediga jobb
 • Läs även...

  Partierna om: Den svenska partsmodellen

  Kollega har gjort en sammanställning av Unionens viktigaste arbetsmarknadsfrågor till de åtta största partierna inför valet den 9 september.

 • Läs även...

  ”Unionen lever i det förflutna”

  Det var inte bara arbetsgivaransvaret som var en stötesten när Frilans Finans ville teckna kollektivavtal med Unionen. Enligt företagets vd Stephen Schad har förbundet ett ideologiskt arv som inte hör nutiden till. Han efterlyser också ett kollektivavtal anpassat till dagens arbetsmarknad.

 • Läs även...

  Frilans Finans startar "gul" fackklubb

  Företaget Frilans Finans och Unionen har diskuterat möjligheten att teckna kollektivavtal. Men parterna stod för långt ifrån varandra. Nu har företaget startat en gul fackklubb.

 • Läs även...

  Riskerar konkurs: "Det tog tvärstopp"

  Nästan varannan egenföretagare tror att de snart kommer gå i konkurs på grund av coronakrisen, enligt en undersökning bland Unionens medlemmar. Johan Svälas har länge klarat sig bra – men nu har det tagit stopp.

 • Läs även...

  Unionen: ”Staten ska inte betala hela lönen”

  Både Svenskt Näringsliv och Almega vill att staten ska betala hela lönekostnaden för krisande företag. Men Unionen tycker att 80 procents arbetstidsminskning är tillräckligt.

 • Läs även...

  A-kassan har blivit statens kassako

  Högre avgifter än utgifter. De senaste tio åren har a-kassan varit en riktig kassako för staten. Men mycket av pengarna som betalas in går inte till ersättning till de arbetslösa. Därför borde avgifterna sänkas eller taket i a-kassan höjas, anser flera experter.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.