Annons

Unionen: Tryggheten måste följa med

Publicerad 14 december 2017, kl 13:49

Vad anser Unionen om innehållet i pensionsöverenskommelsen?
– Tittar man på hela pensionsöverenskommelsen som pensionsgruppen har presenterat så innehåller den väldigt många delar och förslag. Jag har inte satt mig in i alla detaljer men generellt sett kan jag säga att många förslag är bra. Att fler på arbetsmarknaden får chansen att jobba längre upp i åldrarna och på det sättet förstärka sin pension. Det vi ser som ett stort problem är att en av de viktigaste förutsättningarna för att ett långt arbetsliv ska vara möjligt är att det är ett tryggt arbetsliv, att anställningstryggheten anpassas, alltså vad händer om du blir sjuk, arbetsskadad eller arbetslös? Här lägger pensionsgruppen många förslag, samtidigt hänvisar de till att det bland arbetsmarknadens parter finns en avsiktsförklaring. Att också parterna via kollektivavtal ska göra nödvändiga förändringar. På den privata sektorn, där Unionens medlemmar finns där är den stora arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och de har inte ställt sig bakom avsiktsförklaringen.

Läs mer: Nytt förslag kan påverka tjänstepension

Att inte Svenskt Näringsliv ställer sig bakom – vilken betydelse har det?
– Det innebär i princip att det inte finns en avsiktsförklaring på den privata arbetsmarknaden. Det innebär också att vi inte har en samsyn mellan fack och arbetsgivare om att vi ska göra vad vi kan för att anpassa arbetslivet efter de förutsättningar som finns. Om inte Svenskt Näringsliv inser att ett längre arbetsliv förutsätter att trygghetssystemen och anställningstryggheten måste anpassas då ser vi inte från Unionens sida att det finns förutsättningar för att uppnå det som pensionsgruppen vill.

Kommer det också krävas förändringar av trygghetssystemen och andra regelverk?
– Det är helt nödvändigt. I dag är trygghetssystemen anpassade till nuvarande pensionsåldersnivå. Ska vi ändra det så att pensionsåldern ökar så är det för oss helt självklart att anställningstrygghet och trygghetssystemen måste följa med. Då krävs det ändringar både i de offentliga systemen som politikerna förfogar över och i de kompletterande kollektivavtalade systemen. Där har Svenskt Näringsliv tydligt deklarerat att de inte står bakom avsiktsförklaringen. De har också sagt senast i dag att de inte tycker att anställningstryggheten ska följa med. Det innebär ju i praktiken att de säger att trots att de ser att det finns ett behov av att människor jobbar längre för att förstärka sin pension så säger de också att det är upp till arbetsgivaren att bestämma vem som ska få rätten att jobba längre. Det är för oss helt oacceptabelt. Det kan inte vara ett lotteri där arbetsgivaren bestämmer vem som ska få chansen och rätten att jobba kvar. Anställningstryggheten måste följa med.

Läs mer Unionen: Höjd pensionsålder kräver bättre arbetsmiljö

Lediga jobb
 • Läs även...

  Trots reform – fortsatta krav på sänkta löner

  I början av året kom fack, arbetsgivare och regering överens om en ny anställningsform – Etableringsjobb – skräddarsydd för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Det utropades som en seger för den svenska modellen. Men det är tveksamt om det räcker för att tysta ropen på sänkta löner.

 • Läs även...

  "Ett styrkebesked för den svenska modellen"

  I tisdags lade arbetsmarknadens parter fram ett förslag om förändrad strejkrätt. Förslaget, som sannolikt även blir regeringens, får dock kritik från vissa håll.

 • Läs även...

  Nytt förslag kan påverka tjänstepension

  Om fem år kommer vi ha rätt att jobba till 69 om det blocköverskridande förslaget blir verklighet. Från politiskt håll hyser man inga farhågor att Svenskt Näringslivs nej kommer att äventyra förändringen.

 • Läs även...

  Unionen: Europafacket har fel om minimilöner

  Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har lovat att föreslå nya regler för att alla löntagare i EU ska ha en minimilön. Det välkomnas av Europafacket, men Unionens ordförande Martin Linder är mycket kritisk.

 • Läs även...

  Therese Svanström föreslås ta över TCO

  Unionens nuvarande kanslichef Therese Svanström föreslås bli ny ordförande för TCO. Hon efterträder Eva Nordmark som lämnade TCO för rollen som arbetsmarknadsminister.

 • Läs även...

  Arbetsgivarmiss ska inte leda till utvisning

  Att arbetsgivare gjort smärre missar genom att exempelvis betala för låg lön under kortare perioder ska inte längre tvinga arbetskraftsinvandrare att lämna landet. Bra, tycker Unionen om förslaget som regeringens utredare lagt fram.

Nyhetsbrev

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med färska nyheter från Kollega.